Založ si blog

Zuzana Čaputová a predseda Ústavného soudu ČR Pavel Rychetský

Zuzana Čaputová sa snaží mať dobré vzťahy s Českou republikou. Je to chvályhodné, keby sa rovnako snažila riešiť ľudské práva, spravodlivosť, rovnosť aj na Slovensku.
Keď už dala českému sudcovi Pavlovi Rychetskému vyznamenanie, tak by sa ho mohla aj spýtať, prečo v ČR nedodržujú ľudské práva slovenskej občianke. To ju nezaujíma? Ja som si naivne myslela, že ona je platená z daní občanov za skutočnú prácu v prospech občanov a nie za to, aby mala len pekné reči.
Pavla Rychetského som niekoľkokrát oslovila, aby riešil rovnosť pred zákonmi pre všetkých, tento list je z 19.1.2023. Poslali mi formálnu odpoveď, ale nič neriešia.

Nepochopila som, na základe čoho Zuzana Čaputová prišla na to, že Pavel Rychetský si zaslúži vyznamenie za rozvoj dobrých vzťahov medzi týmtito dvomi krajinami. Asi obaja žijú vo svojom svete a práva bežných ľudí ich nezaujímajú….

Pritom samotný Rychetský hovorí, že český Ústavný soud je politická instituce….

Pavel Rychetský: Předstírat, že Ústavní soud není politická instituce, by byl omyl

Pavel Rychetský: Pro mezilidské vztahy je zhoubná nezpůsobilost dialogu a naslouchání

Kolovratník: Předseda Ústavního soudu by měl odstoupit. Jeho výrok o Babišovi je skandální

Tu je list, ktorý som posielala Pavlovi Rychetskému.

Vážený pane Rychetský,

neodpověděl jste mi mé dotazy, proto Vám píšu ještě jednou.

Proč je běžný občan diskriminovaný na Ústavní soud ČR a Nejvyšší soud ČR může dávat podání jenom prostřednictvím právníka? Je to diskriminace. Kromě toho, jak jsem zjistila, advokáti samy křivili právo v mé soudním sporu, proto jsem skončila na ulici.

Vzhledem k tomu, že ústavní soudci jsou placeni z peněz daňových poplatníků, tak právo podávat ústavní stížnost by měl každý občan sám. Když jsme Vám dobří na přispívaní na Vaše platy, tak byste se měli pracovat pro nás a ne pro „pokřivené formální“právo. Protože takhle si právo vysvětlují soudci a advokáti v mém soudním sporu. A já si mám od nich nechat zničit celý život jenom proto, aby chránili své kolegy soudce a kolegy advokáty?

Když máte čas být často v médiích, tak byste neměl mlčet ani o této diskriminaci běžných lidí a porušování ústavy.

A že tomu nerozumím? A jak tomu rozumí ti právníci, soudci a advokáti, kteří můj na začátku jednoduchý soudním spor řeší od ledna 2011? Ty tomu rozumí nebo mají za úlohu mě zničit? Protože to dělají, nic jiného.

Mohl byste na sklonku své kariéry udělat správný skutek: ať všichni mají stejná práva. Ústava to tvrdí.

Tyto níže položené otázky jsem se Vás ptala 30.12.2014, ten dopis jsem osobně podala v podatelně Ústavního soudu v Brně a do dnešního dne jsem na ně od Vás nedostala odpověď.

Kdybyste tento případ řešil už začátkem roku 2015, tak já bych nebyla bezdomovec a můj na začátku jednoduchý soudní spor by byl dávno vyřešený. Neměl jste zájem a neodpověděl jste mi ani na dopis, poslaný poštou doporučeně tento rok, to znamená v roce 2022. Proto se na to ptám ještě jednou a přikládám celé znění dopisu z prosince 2014:

Chci se zeptat z jakého důvodů dovolání na Nejvyšší soud a podání na Ústavní soud České republiky mohou podávat jenom advokáti , či notáři? Podle kterého zákona postupujete ?

To, že dovolání je možné podávat jenom prostřednictvím těchto právníků je diskriminační a odporuje to Ústavě České republiky, která je nadřazená nad všemi zákony České republiky. Ústava České republiky jasně hovoří, že každý občan má právo na spravedlivý soudní proces v přiměřeném čase. Tak z jakého důvodů Vy, právníci a soudci tuto Ústavu nedodržujete ???? Vy to neovládáte ? Tak za co berete plat z peněz daňových poplatníků??? Za prvé: to není spravedlivé, že občan, který nemá peníze, nemá právo na spravedlnost. Ale tak to vyzní, když nemáte na advokáta a na soudní poplatky. I když jsou soudy placené z peněz daňových poplatníků. Vy vysoké platy chcete, ale spravedlnost všem lidem nedovolíte dosáhnout soudní cestou. Nevymlouvejte se na nějaké zákony. Vždyť máte i zdravý rozum a právo se ozvat, když je něco v zákoně v rozporu s Ústavou a lidskými právy. Nebo existuje nějaký zákon v Čechách, který Vám zakazuje přemýšlet ??? Tak mi ten zákon pošlete mailem.

Jde o můj konkrétní případ, kdy jsem spor se zaměstnavatelem o neplatnost okamžité výpovědi vyhrála, ale zaměstnavatel se mnou nekomunikuje vůbec a rozsudek ignoruje. Přišla jsem o všechno a skončila jako bezdomovec. Pomohli mi zatím cizí lidé, pokud naše spravedlivé soudy se rozhýbou a začnou konat spravedlivě. Tento stav trvá už 3 roky(bylo to v prosinci 2014) Tak toto je spravedlivý soudní proces podle Ústavy České republiky ? Který zákon toto umožňuje?

A co říká na tento případ Ústavní soud ? Nebo když mi to nenapíše advokát, tak se mnou nebudete komunikovat a nebudete to řešit ?

Co po Vás požaduji ? Vyřešte to ! Přece jste Ústavní soud a podle ústavy má každý právo na spravedlivý soudní proces v přiměřeném čase. Ústava určitě nedává právo soudům dělat průtahy, jednat nespravedlivě, neeticky a dělat z lidi bezdomovce neprávem.

Ústava ČR říká jasně:
Čl. 2

(4) Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.
Není zákonem zakázáno trvat na dodržování platného rozsudku ze září 2011, ke kterému se protistrana neodvolala. A nesmím být podle Ústavy ČR nucena činit to, co zákon neukládá. Zákon mi neukládá respektovat to, co není napsáno v rozsudku ze září 2011. Je tam napsáno jenom to, že okamžité zrušení pracovního poměru je neplatné. Nic jiného. Zákon mi neukládá, že musím podepsat vnucenou dohodu z protistrany rok antidatovanou. Přičemž já jsem o dohodu po vyhraném soudním sporu k aktuálnímu datumu požádala dříve, než protistrana mi poslala dopis. Mám to potvrzeno s razítkem a podpisem od asistentky Ing. Ivy Košárkové firmy Žaket Ing. Ivo Novák a poslala jsem mu to i poštou a mám podepsané dodejky. Co je toto za absurdita nutit mně k něčemu, co mi zákon nepřikazuje? Proč to odmítli všichni soudci projednat? Je to buď neznalost zákonů nebo vyšli vstříc protistraně, což je podvod. Žádný zákon jim to neumožňuje vykládat si zákony po svém.

Ústava dále říká:
Čl. 9
(2) Změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná.
(3) Výkladem právních norem nelze oprávnit odstranění nebo ohrožení základů demokratického státu.
Každý občan má právo na spravedlivý proces v přiměřeném čase. Pokud je „přiměřený čas“ v pracovním sporu od roku 2011 a je rok 2022, tak soudci zákony nedodržují, ani Ústavu ČR. Výklad právních norem taky není přípustný podle libovůle soudců. Měli už soudci Obvodního soudu pro Prahu 5 projednávat přesně to, co požadují v žalobě ze dne 12.12.2013. Mně z tohoto soudu soudní asistentka Eva Alexandr napsala, že mám soudu sdělit přesně, jasně a srozumitelně, co po soudu požaduji. Sdělila jsem to podrobně na 8 stran a oni mi svévolně odmítli projednávat první bod žaloby, i když jsem to napsala podle dopisů dvou soudců a jednoho právníka z Ministerstva spravedlnosti.

Čl. 2

(3) Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon.
(4) Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.
Státní moc slouží všem občanům, ale soudci mi celý čas dávají najevo, že můj případ nebudou projednávat tak, jak jsem požádala podle platných zákonů. A už vůbec ne v přijatelném čase, abych mohla normálně existovat. Udělali ze mně bezdomovce, bez jakéhokoliv přijmu.

A v Ústavě ČR se také píše o respekte základních demokratických principů a odmítajících násilí jako prostředek k prosazování svých zájmů.

Čl. 3
Součástí ústavního pořádku České republiky je Listina základních práv a svobod.

Čl. 9
(1) Ústava může být doplňována či měněna pouze ústavními zákony.
(2) Změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná.
(3) Výkladem právních norem nelze oprávnit odstranění nebo ohrožení základů demokratického státu.

Ústava dále říká:
Čl. 82

(1) Soudci jsou při výkonu své funkce nezávislí. Jejich nestrannost nesmí nikdo ohrožovat.
Ale podle dnes už nebohého bývalého ústavního soudce JUDr. Vojtěcha Cepla nezávislostí se myslí to, že žádny soudce nesmí být odvolán z funkce jenom proto, že by odsoudil někoho vysoce postaveného. To se myslí pod nezávislosti. A ne to, jak si nezávislost vysvětlují čeští soudci, že si zákony mohou vykládat po svém. Toto není nezávislost, ale svévůle a nedodržování platných zákonů: čeští soudci to tak dělají a zákony porušují.
Žádný zákon mi nezakazuje podat návrh na výkon soudního rozhodnutí. Ani žádny zákon mi nepřikazuje nést zodpovědnost na špatně napsaný rozsudek soudkyně Lucie Bičákové ze září 2011. Ty sankce v něm měla uvést ona a měli soudci v další žalobě projednat přesně to, co jsem požadovala a zdůvodnit přesně její rozsudek ze září 2011. Je pro mně napsaný jasně a srozumitelně, akorát protistrana ho odmítá dodržovat.
Taky požaduji, aby Ústavní soud rozhodl, jestli zákoník práce a ustanovení, které je uvedeno v žalobě z 12.12.2013 není v rozporu s ústavním pořádkem.

Čl. 87
(1) Ústavní soud rozhoduje

a) o zrušení zákonů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li v rozporu s ústavním pořádkem,
b) o zrušení jiných právních předpisů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li v rozporu s ústavním pořádkem nebo zákonem,
Předpokládám, že ústavní soudci když jsou tak váženými osobnostmi v rámci soudnictví si nastudují i můj soudní spis, který je fyzicky na Obvodním soudě pro Prahu 5 pod spisovou značkou 10 C 34/2016.

Ústava dále říká:
Čl. 87

d) o ústavní stížnosti proti pravomocnému rozhodnutí a jinému zásahu orgánů veřejné moci do ústavně zaručených základních práv a svobod,

Mám právo na spravedlivý soudní proces v přiměřeném čase. To dodržené nebylo. Nebyl to spravedlivý proces, protože všichni soudci a soudní asistenti mi svévolně změnili žalobu, neuvedli správnou adresu a hlavně neudělali rozhodnutí co nejdříve, když jde o pracovní spor. Nebyla jsem ani poučena o svých právech, co se týče mimořádného opravního prostředku.

Samotný advokát Marek Konečný, který je bývalý soudce mi řekl, že na všech soudech vědí, že výživné a pracovní spory spěchají, tak na soudech jsou na to určeni konkrétní soudci. Ale na Obvodním soudě pro Prahu 5 tomu tak není. To se ukazuje i na mém případě. Neměli zájem to řešit a když to řešit na můj tlak začali, tak dělali a dělají jeden podvod za druhým.

Ústava dále říká:
Čl. 95

(1) Soudce je při rozhodování vázán zákonem a mezinárodní smlouvou, která je součástí právního řádu; je oprávněn posoudit soulad jiného právního předpisu se zákonem nebo s takovou mezinárodní smlouvou.
(2) Dojde-li soud k závěru, že zákon, jehož má být při řešení věci použito, je v rozporu s ústavním pořádkem, předloží věc Ústavnímu soudu.
Soudce je vázán zákonem a má posoudit i soulad jiného právního předpisu. V mém případě to neudělali. Taky soudci nepostupovali podle Čl. 95 bod 2, protože když jim nebylo jasné, jak mají postupovat, tak měli požádat Ústavní soud o výklad tohoto zákona.

Ústava dále říká:
Čl. 96

(1) Všichni účastníci řízení mají před soudem rovná práva.

Já vím, že mí zase neodpovíte, ale nechápu, jak můžete mlčet, když vidíte, co se děje v justici. Nebo to za ty léta nevidíte?

S pozdravem

Magdaléna Nadzamová, 19.1.2023

https://www.info.cz/video/politici-mezi-paragrafy-video/rychetsky

https://www.forum24.cz/rychetsky-uz-zase-vybira-nastupce-hleda-se-pristi-predseda-ustavniho-soudu/

https://popelka.blog.pravda.sk/2022/10/25/prezidentka-caputova-kto-v-skutocnosti-pise-zakony-na-slovensku/

https://popelka.blog.pravda.sk/2023/01/30/zuzana-caputova-a-jej-zaujem-o-cesku-republiku/

https://popelka.blog.pravda.sk/2022/10/23/prezidentka-caputova-a-jej-demokracia-v-praxi/

https://popelka.blog.pravda.sk/2022/10/21/prezidentka-caputova-a-komentar-matusa-kostolneho/

https://popelka.blog.pravda.sk/2022/10/16/prezidentka-caputova-kto-podla-vas-utoci-na-celu-spolocnost/

Sťažnosť prezidentke Europského súdu pre ľudské práva

02.07.2024

V januári som uverejnila dopis ukrajinskému sudcovi pre ľudské práva Mykola Gnatovskyy. Od decembra 2023 mi neodpísal na dva dopisy. V čom nedodržal pravidlá EU súdu pre ľudské práva som uviedla v dopise prezidentke tohoto súdu. https://popelka.blog.pravda.sk/2024/01/05/ukrajinsky-sudca-mykola-gnatovskyy-a-europsky-sud-pre-ludske-prava-preco-jedna-tak-ako-jedna/ Tento dopis [...]

Ministerka Martina Šimkovičová a anketa Slovenka roku 2024

18.06.2024

Vážená pani ministerka Šimkovičová, žiadam Vás, aby ste prešetrila, či v tomto prípade postupuje RTVS nestranne a bez cenzúry. Poslala som to organizátorke tejto ankety, ktorá vyslovene nadržuje v mediálnej oblasti RTVS. Iné nominantky tam ani nie sú. Predsa súkromná spoločnosť si nemože robiť reklamu cez RTVS keď priamo nadržuje len RTVS a ostatných zo súťaže [...]

Peter Pellegrini a dezoláti. . . . .

15.06.2024

Priznám sa, že keď som včera našla v diskusii na pravda.sk odkaz na tento starší článok, tak som si myslela, že to je žart. Lenže na Slovensku je všetko možné a žart to nebol. K tomu článku bolo aj video. A týmto chcem poďakovať diskutujúcemu, ktorý tento odkaz dal do diskusie k jednému článku. Nebol to blog, bol to článok. [...]

Election 2020 Debate

Senátor Sanders podporil Bidena, označil ho za najsilnejšieho súpera pre "demagóga a patologického klamára" Trumpa

13.07.2024 20:25

Keď sa demokrati zjednotia a nenechajú sa "rozptýliť", Biden podľa neho vyhrá.

Elon Musk

Musk prispel na Trumpovu kampaň, nie je jasné koľko, uvádza agentúra Bloomberg

13.07.2024 19:50

Miliardár daroval peniaze jednej z organizácií, ktorá sa usiluje o znovuzvolenie amerického exprezidenta.

bane, uhlie, banník. baňa.

Poľský baník uväznený pod zemou viac než 48 hodín bol nájdený živý

13.07.2024 19:06

Baňu Rydułtowy vo štvrtok ráno okolo 08.00 h. v hĺbke približne 1 200 metrov zasiahli silné otrasy.

putin, lavrov, peskov

Americké rakety v Nemecku? Obeťami budú metropoly Európy, vyhráža sa Kremeľ

13.07.2024 17:40

Rusko by totiž mohlo namieriť svoje rakety na ich hlavné mestá, čím by sa zopakovala konfrontácia z obdobia studenej vojny.