Založ si blog

Ústavní soudci – dopis českým senátorům

Vážení senátoři,

chci vás požádat, abyste se zeptali dnešních kandidátů na ústavní soudce, proč nekonali předtím jako soudci a právníci, když viděli, že soudci porušují ústavu.

Soudce Josefa Baxu jsem oslovila v roce 2015 a jeho odpověď vám přikládám v přílohách.
Tehdy byl předseda Nejvyššího správního soudu ČR, takže si mohl vyžádat spis, stanovisko soudců a řešit to. Místo toho, zaujal alibistický postoj a neřešil to. Jeho odpověď je v přílohách.

Soudkyni Daniele Zemanové jsem psala mail v roce 2018, chtěla jsem aby jako prezidentka Soudcovské unie řešila nedodržování náhodného přidělování soudních spisů na Městském soudě v Praze. Tehdy byla soudkyni už na tomto soudě. Ignorovala mně, neodepsala a nic neřešila.

Právníka Jana Wintra se prosím zeptejte, jak chce řešit na Ústavním soudě, že ústavní soudci si samy ani nenastudují soudní spis a běžný občan nemá právo se sám obrátit na ústavní soud ČR. A včas a ne až když všichni soudci, kteří Jan Wintr učil ústavní právo, takže ty neférové podmínky by měl poznat a jestli se mu zdají v pořádku, spravedlivé a jestli to není porušování základních ústavních práv občana. Proč to už dávno nezměnil, když je tak velký odborník na ústavní právo?
Pokud má běžný občan platit nadprůměrný plat ústavního soudce, což podle Jany Bobošíkové činí cca 270 000 Kč, auto a byt, ústavní soudce je neodvolatelný, nikdo ho nekontroluje a jeho volební období je 10let. Takové výhody nemá v tomto státě asi nikdo a ústavní soudci nejsou ochotni si nastudovat soudní spis za ten plat a bavit se s obyčejným občanem už tehdy, když na poprvé soudci porušili jeho ústavní práva.

U mně jde na začátku o jednoduchý pracovní spor. První spor jsem v roce 2011 vyhrála. Jenomže mi právníci poradili rozdělit žalobu na dvakrát, protože je to prý výhodnější. Mně ani nenapadlo, že by mi mohli lhát, že to je výhodné jediné pro právníky, protože za to mají víc peněz, tak jsem jich poslechla. Zaměstnavatel se vzdal práva na odvolání hned po soudě, ale pak mi odmítnul podepsat dohodu. Dal si podmínku, že do dohody musím uvést větu, že nebudu požadovat finanční vyrovnání. To jsem odmítla a od té doby mně ignoruje. Písemně jsem požádala o dohodu dvakrát. Po prvé mi to nepodepsal. Po druhé, hned za dva dni mám potvrzení a razítko od sekretářky o převzetí a dvakrát jsem to poslala na dvě adresy poštou. Mám podepsané dodejky.

Na základě tohoto jsem podala podle návrhu z prvního rozsudku, návrhu místopředsedy Obvodního soudu pro Prahu 5, a z ministerstva spravedlnosti další žalobu Návrh na výkon soudního rozhodnutí a náhradu mzdy. Nejprve mně ignorovali a neodpustili mi soudní poplatky a nepřidělili advokáta. Pak mi to zamítli a zapomněli poslat usnesení o zamítnutí. Asi abych se nemohla odvolat. Počítali asi s tím, že tomu nerozumím a že si neporadím a tím se mně zbaví. Mám pracovní spor, ale dali to vyřídit vedoucímu opatrovnického oddělení Ing. Petrovi Slavíčkovi. Ten mi dvakrát poslal prázdní mail, bez textu, bez příloh. Napsala jsem mu zpátky, jestli mi nezapomněl poslat přílohy. Poslal mi znovu prázdní mail.

Ptala jsem se na Obvodním soudě pro Prahu 5 ostrahy, jestli tam mají oddělení, kde se dá zjistit, jestli už bylo nařízeno jednání. Nevěděl, ale poradil mi, ať se zeptám v Informační kanceláři. Ty mi poradili, že si mohu prohlídnout spis a tam jsem našla, že Ing. Petr Slavíček do spisu vložil něco jiného, než poslal mně. Vložil tam dokument s textem a v hlavičce byl text „zpracovat“. Za prvé: je to podvod, za druhé, mám pracovní spor, takže on neměl mít přístup do mého spisu, ani to řešit.

A pak to začalo: natahovali čas, na mé osobně podané dopisy neodpovídali. Radila jsem se i s Eliškou Wagnerovou, když byla senátorka. Tá mi poradila, ať se obrát9m na vyšší soud, ať mu určí termín, dokdy to mají vyřídit. Udělala jsem to, ale Viktor Sedlák tehdejší místopředseda Městského soudu v Praze mi poslal mail, že to přeposlal na ministerstvo spravedlnosti. Oni to neřešili, a poslali mi dopis v tom smyslu, že nic se nestalo.

Z jednoduchého případu udělali takový bordél, že to řeší doteď, první rozsudek mi je nanic, je to jenom bezcenný drahý papír, který vydala soudkyně Lucie Bičáková. Její manžel je už soudcem Nejvyššího soudu ČR.

Změnili mi žalobu, první bod žaloby mi vyhodili. Všichni soudci a je to podvod, toto jim žádný zákon neumožňuje. Upozornila jsem jich na to několikrát, všichni soudci mně ignorovali. Odpuštění soudních poplatků jim trvalo až 13 měsíců a udělali to až po dopisu Ivy Brožové. Našla jsem ten dopis v mém spisu. Na Městském soudě v Praze mé odvolání stále dostával ten stejný soudce Jiří Cidlina, který začínal jako soudce na Obvodním soudě pro Prahu 5. Námitku podjatosti jsem podala. Napoprvé mi ji zamítli, protože soudcům vše musíme napsat jako mentálně retardovaným dětem. Nic si samy nezjišťují.

Na po druhé jsem to podrobně popsala: rozhodoval o svých bývalých kolezích, rozhodoval o svém rozsudku a měl ten případ už po několikaté. Takže nebylo dodrženo náhodné přidělování spisu. Z Vrchního soudu v Praze mi napsal místopředseda soudu, že sice mám pravdu to, co jsem uvedla, ale i tak to není důvod, aby byl soudce podjatý. Pak jsem zjistila přes google, že ten soudce Vrchního soudu v Praze pracoval jako soudce Městského soudu v Praze.

Já jsem ani nepředpokládala, že by soudci mohli takhle manipulovat a překrucovat fakty a zničit mi život.

Dovolání jsem podávala dvě: jedno bylo pro svévolnou změnu žalobu a to druhé pro svévolnou změnu senátu na Městském soudě v Praze. Obě dovolání vyřešili až v říjnu 2022. Přičemž jedno měli od února 2017 a druhé od února 2019. Mezitím mi jedno dovolání dvakrát ztratili, soudci nevěděli kde je. Nejvyšší soud tvrdil, že oni o nemají…..Ještě předtím jedno dovolání nejprve ukončili bez vyřízení, i když mělo všechny náležitosti a vrátili spis bez vyřízení. Soudkyni Lence Fučíkové to nevadilo. Po druhé spis vrátili zase na Nejvyšší soud a zapomněli to dovolání zaevidovat.

Formulář o odpuštění soudních poplatků po mně chtěli vyplňovat čtyřikrát. Po prvé mi to soudní asistent Jiří Pacovský, který se krátce potom stal soudcem zamítnul a jako důvod bylo uvedeno, že jsem nedokázala, že jsem skutečně bezdomovec. Dokonce v dvou státech. Ale zapomněl mi to dát poslat.

Za druhé mi místopředsedkyně soudu Irena Bartoníčková tvrdila, že to musím znovu celé vypsat. Vypsala jsem to a den předtím, než jsem to donesla, soudní asistentka Gizela Andrejová vydala Usnesení, že mi soudní poplatky odpustili. V ten den odstoupila Iva Brožová, kterou jsem taky žádala, aby můj případ řešila.
O to, aby můj případ řešil Pavel Šámal, jako předseda Nejvyššího soudu ČR, to jsem senátorům psala, že to odmítnul řešit. I tak Pavla Šámala schválili za ústavního soudce.

Krátce před smrtí jsem prosila o pomoc Jaroslava Kuberu. Chtěla jsem vystoupit na schůzi senátu a ptát se přímo Pavla Šámala před schvalováním za ústavního soudce. Taky mně ignoroval, stejně jako Ján Horník a Tomáš Goláň.

Ústavní soudce Tomáše Lichovníka a Jana Filipa jsem na tyto divné postupy upozornila. I tak si nenastudovali můj spis.

Nakonec mi od ledna 2015 přidělovali advokáty soudem, ale všichni mi tvrdili, že soudci postupovali správně. První advokát Marek Konečný mi žalobu změnil za mými zády v můj neprospěch a soudu za to vyúčtoval cca 16 000 Kč. Dovolání mi odmítnul napsat, že soud mi dal za pravdu a že by to trvalo dlouho. Tak proč mi měnil žalobu, když mi soud dal za pravdu?

Další advokát neudělal nic, jenom mi tvrdil, že dovolání napsat nejde. Naúčtoval si za to soudu cca 6 000 kč.

Při čtvrtém advokátovi jsem to vzdala. Ale byl to opatrovník, protože jim začalo na soudě vadit, že nevědí mou fyzickou adresu, kdo i pomohl, abych nežila na ulici a dal mi najíst. Samozřejmě, musím vše vrátit. To, že si nenastudovali spis, že mi svévolně mění pravidelně žalobu, což je podvod, to soudcům nevadí. Taky natahují čas, ztrácejí dovolání, svévolně si přesouvají spis od jednoho senátu k druhému….to se všem, i předsedům soudu, i Ive Brožové, Pavlovi Šámalovi, i Petrovi Angyalossymu zdalo v pořádku. Podle mně nikdo ten můj spis ani nečetl.

Tak se nedivte, že jsem napsala Josefovi Baxovi, Pavlovi Rychetskému několikrát. Pavla Rychetského jsem oslovila už v prosinci 2014 a Josefa Baxu v roce 2015.

Ja jsem ten divný postup soudců a rozhazování peněz daňových poplatníků na zbytečné právní úkony chtěla zastavit už dávno. Nikdo mi nechtěl pomoct. Ani soudci, ani advokáti.

Za ty roky zbytečného souzení jsem pochopila, že mnoho zla způsobili i advokáti. Ti se soudců bojí a vše jim schválili.

Proto jsem žádala posledního advokáta přiděleného soudem jako opatrovníka jenom proto, že soud neví mou fyzickou adresu o to, aby mi vše poslal na schválení a pak až podával na soud. Někdy to udělal, ale někdy ne.

O přidělení advokáta na ústavní stížnost jsem advokátní komoru požádala. Kromě toho, že mi na začátku Irena Schejbalová dělala naschvály, tak advokát renomované advokátní kanceláře Randl mi odmítnul předělat plnou moc tak, aby tam uvedl větu, že vše, co bude konat v mém soudním případu, mi dá předem schválit. Můj spis ani neviděl a odmítnul si ho nastudovat bez podepsání plné moci advokáta bez jakýchkoliv podmínek. To kdo takovou zrůdnost vymyslel? My nejsme lidi, my to máme jenom platit? Co si ti advokáti dovolují?

Takže jsem měla na výběr jenom z dvou zel: buď mi zničí advokát, že bude konat v můj neprospěch nebo mi ústavní soudci zničí život tím, že mi zamítnou ústavní stížnost nepodepsanou advokátem. Já názory právníků na ten případ poznám a mám nastudovaný i zákonník práce. Jak jsem uvedla v žalobě, i v mém mailu ústavním soudcům, pravdu mám já a už Obvodní soud to měl projednat tak, jak jsem uvedla v žalobě. Mohli to zamítnout, ale to by museli zdůvodnit přesně a pak by to skončilo na ústavním soudě. Soudci si zvolili jednodušší postup v tom, že mi rovnou změnili svévolně žalobu. Ale to je podvod a postupovala jsem podle rozsudku.

Ústavní soudci Tomáš Lichovník a Jan Filip mi odmítli i prodloužení lhůty na doplnění. Takže mně nic jiného jenom medializace. Proto mi vadí, že za ten plat jsou soudci na Ústavním soudě nečtou soudní spisy, jsou bez zodpovědnosti, bez možnosti odvolání.

Tak máme všichni stejná práva a povinnosti nebo nemáme? My nemáme právo obrátit se hned na ústavní soud, když dojde k prvnímu porušení ústavních práv a bez advokáta, který nadržuje soudcům a ještě špatně poradí (je to můj případ).
A ústavní soudci nemají povinnost si samy nastudovat soudní spis? Tak za co jich daňoví poplatníci platí?

Zaměstnavatel Ing. Ivo Novák Žaket Praha mi chtěl vnutit dohodu o ukončení pracovního poměru. Tu jsem odmítla podepsat a řekla jsem mu ať mi jí dá a já se poradím s právníkem. Toho jsem si sháněla už den předtím po hádce s ním. Ty problémy byly dlouhodobé a v podstatě mně vyhodil za to, že jsem chtěla být za svou práci mít zaplaceno. Bylo to už v čase krize v roce 2010 a to už tehdy ta firma měla málo zakázek.

Tehdy jsem mu vyhrála výběrové řízení na Autoatlas Slovenské republiky pro ING Životná poisťovňa. Vybírali ze všech slovenských a českých firem, které dělali autoatlasy. Nevyhrála jsem to nejnižší cenou, ale tím jak jsem s tou sekretářkou komunikovala. Ptala jsem se ji na to, když jsme skončili zakázku. Řekla mi, že jsme neměli nejnižší cenu, ale upozornila tu komisi na to, ať nevybírají podle ceny, protože ona s tím člověkem musí pak komunikovat. A popisovala mi, jak formálně s ní ostatní jednali a nezajímali se, jestli tomu rozumí. Já jsem věděla, že je sekretářka, takže odborným věcem rozumět nebude, tak jsem ji i do mailů, i telefonicky vždy se snažila odborné věci podat i jako laikovi. A hlavně+ jsem ji radila, co je lepší v jejich situaci. Stalo se i to, že jsem ji na rovinu řekla, že toto je špatně a vyměníme to.

Když vidím, jak nekvalitní práci odvádějí soudci za tak vysoké platy, tak navrhují rovnou, ať jich všechny zrušíme. Protože jednoduchý případ mi řeší od roku 2011 a udělali ze mně bezdomovce. Přičemž jsem první spor vyhrála,

Vzhledem k tomu, že jsem na Slovensku nepohodlný svědek tunelování VSŽ Košice, které nikdy nevyšetřovali, tak jsem se při sedmé vnucené dohodě od zaměstnavatele naštvala a řekla si, že teď se budu už soudit. Už v roce 1999 jsem si vyslechla, že přídu o všechno: o byt i o práci. Nevěřila jsem tomu, ale splnili to do bodky. Naivně jsem si myslela, že „jenom“ v oboru v Košicích se mně budou mít strach lidi zaměstnat, ale že se zaměstnám mio oboru bez problémů. Dopadlo to tak, že i brigádu jsem měla problém sehnat.

Jeden čas, cca kolem roku 2002 jsem myla nádobí v jedné známe restauraci v Košicích jako brigádnice a i tam jsem vadila. Prosila jsem politiky, poslance, novináře, aby kauzu VSŽ Košice uveřejnili. Netěšte se senátoři, že vás se to netýká, ta kauza není jenom slovenská, protože Rezešovci vlastnili i v ČR.

V stručnosti jsem se nažili tento případ popsat i v těchto článcích:

https://popelka.blog.pravda.sk/2023/05/30/desatrocne-obdobie-ustavnych-sudcov-v-cr-bez-kontroly/

https://popelka.blog.pravda.sk/2023/05/16/proc-v-ceske-justici-nejde-pracovat-spravedlive-a-co-nejdrive/

https://popelka.blog.pravda.sk/2023/05/19/ako-by-justicia-fungovat-nemala/

A toto se Vám zdá v pořádku páni senátoři?

https://popelka.blog.pravda.sk/2023/05/11/granty-eu-a-boj-s-dezinformaciami/

Chápu, že mně asi budete ignorovat a zase mi nikdo nepomůže. Stejně, jak mi nepomohl Josef Baxa, Pavel Rychetský, Daniela Zemanová, Jaroslav Kubera…..

Ale pak na co máme senát, když už v předešlé volbě ústavního soudce Pavla Šámala se ho nikdo na nic nezeptal? Ani Tomáš Goláň, ani Ján Horník….

Tak vás zrušme, když tam nejste pro občany.

V přílohách je list Baxovi plus jeho odpověď, mail Zemanové. Doplnila jsem tam i upravenou žalobu, abyste viděli, jak jednoduchý případ dokážou soudci zamítat a neřešit dlouhá léta. Asi je právník protistrany vlivný člověk, je to Martin Krejza z advokátní kanceláře Bedrna a spol. Jiří Bedrna byl už za socializmu soudcem Nejvyššího soudu ČSSR.

Takže ještě jednou vás žádám senátoři, ptejte se veřejně kandidátů na ústavní soudce, jak chtějí řešit ten absurdní systém soudníctví. Můj případ mohl být dávno vyřešený, kdyby mně soudci nižších soudů systematicky neničili život. A na nic nemám nárok, na žádnou podporu, protože jsem Slovenka, i když jsem tady platila daně.

Já jsem hlavně chtěla vyřešit soudní spor co nejdříve v můj prospěch, když jsem první spor vyhrála a pracovat sama za sebe. Ani jsem neuvažovala brát sociální dávky.

To vše vzniklo jenom kvůli tomu, aby mi Ing. Ivo Novák, Žaket Praha nemusel doplatit mzdu. To je tak chamtivý, že mi zničil celý život a poslal mně na ulici. A ani jeden soudce si nevšimnul, že soudci dělají v mém soudním případu podvody?

Kdo ten absurdní systém vymyslel? Jste schopni se nad tím zamyslet a otevřít veřejně tuto tému? Proč ani jednomu soudci tento systém nevadí?

A poděkujte se redakci echo24.cz a blogosvětu, novináři Markovi Wollnerovi, Nore Fridrichové. Vzhledem k tomu, že echo, Balšínek mi pomoct nechtěli, aby to uveřejnili a Marek Wollner a Nora Fridrichová mé maily vyhazovali bez přečtení, tak jsem nucená se obracet na politiky. Hlavní věc, že nadávaly na Babiše a oni jsou ještě horší jako novináři.

Tady je důkaz, jak pracoval jako novinář Marek Wollner a Nora Fridrichová.

https://popelka.blog.pravda.sk/2022/12/04/cesky-novinar-marek-wollner-a-jeho-demokracia-v-praxi/

https://popelka.blog.pravda.sk/2022/04/22/novinarka-ceskej-televizie-nora-fridrichova-a-pomoc-ukrajincom/

Děkuji za kladné vyřízení. Veřejně tuto tému senátoři otevřít můžete.
Nestačí mi napsat, že jste to četli, jako Tomáš Goláň a asistentka Adely Šípové. A senátor David Smoljak vyhodil můj mail bez přečtení, to potěší pane Smoljaku .

Zkuste si uvědomit, že máte pracovat pro občany. Nebo senát zrušme. Už mně nebaví doprošovat se soudcům, politikům, státním zaměstnancům, aby skutečně i pracovali v prospěch občanů.

S pozdravem

Magdaléna Nadzamová

Dva kandidáty na ústavní soudce jsem oslovila už dávno předtím, tady jsou důkazy:

Mail soudkyni Daniele Zemanové, která byla na Nejvyšším správním soudu ČR a prezidentkou Soudcovské únie:

Tady je odpověď Josefa Baxu, který byl předsedou Nejvyššího správního soudu ČR a mluví se o něm jako o příštím možném předsedovi Ústavního soudu ČR.

Tady je můj dopis Josefovi Baxovi jako předsedovi Nejvyššího správního soudu ČR:

Magdaléna Nadzamová,……, korespondenční adresu nemám, protože jsem bezdomovec v důsledků tohoto zdlouhavého a neefektívního soudního procesu, proto prosím respektujte mou žádost o komunikaci mailem (elektronický podpis nemám, protože ten je podmíněný korespondenční adresou) – není to má chyba, ale chyba těch, kteří ty zákony vymýšlejí

JUDr. Josef Baxa
předseda soudu
Nejvyšší správní soud
Moravské náměstí 6
657 40 Brno

Věc: stížnost na nečinnost soudců JUDr. Tome Frankiče a JUDr. Ireny Bartoníčkové
Tímto podávám stížnost na nečinnost předsedy soudu pro Prahu 5 JUDr. Tome Frankiče a místopředsedkyně JUDr. Ireny Bartoníčkové.

Stížnost jsem poslala už mailem, ale z důvodů, že nemám elektronický podpis, tuto stížnost podávám i osobně přes podatelnu Vašeho soudu. Jsem bezdomovec a nemám peníze na advokáta, aby mi tuto stížnost napsal. Kromě toho v mém případě jsem se bavila s několika právníky a nikdo z nich mi neměl zájem pomoct. Oslovila jsem i právníka odborů (ČMKOS) . Odmítl mi pomoct s napsáním druhé žaloby (ze dne 15.11.2013) a Mgr. Tomáš Palla mi řekl, že v mém případě nejde nic dělat. Já mám na to opačný názor.

Takže si tuto stížnost podávám sama a dle Ústavy České republiky, ve které se hovoří o tom, že každý občan má právo na spravedlivý soudní proces v přiměřeném čase, spravedlivý soudní proces požaduji. A přiměřeném čase. Jsem sice občan Slovenské republiky, ale pracovala jsem i České republice. A pracovala už v době, kdy byla společná republika Československo, proto požaduji stejná práva jako mají čeští občané. Výmluva, že jsem Slovenka neobstojí. Pracovala jsem u českého zaměstnavatele a první soud proběhnul v České republice.

V zkratce shrnutí mého případu přikládám na konci, to znamená stručně, co se dělo od 16.10.2010, kdy jsem dostala okamžitou výpověď pro ztrátu důvěry.

Moc se omlouvám, že píšu chaosovitě, ale jsem z tohoto případu už velmi unavená a co bude potřeba doplním, ujasním.

Níže uvedené Dovolání na Nejvyšší soud ČR jsem podala osobně 29.12.2014 na Obvodním soude pro Prahu 5 a dne 30.12.2014 na Nejvyšším soude ČR (mailem 29.12.2014).

J vím, že to stačilo podat na Obvodním soudě pro Prahu 5, no pro jistotu jsem to podala i na Nejvyšším soudě ČR v Brně. Protože na Obvodním soude pro Prahu 5 dělají maximum pro to, aby můj případ nemuseli řešit vůbec.

A JUDr. Brožová taktéž můj případ neřešila a odmítla se se mnou i osobně setkat, aby mi poradila, co vůbec můžu dělat. Na advokáta nemám finance, když jsem po vyhraném pracovním sporu v září 2011 skončila jako bezdomovec. Zaměstnavatel totiž rozsudek v můj prospěch ignoruje. Do dnešního dne nemám ani ukončený pracovní poměr, ani mi neumožnil pracovat. Žádná povinnost mu z rozsudku nevyplývá, když ho respektovat nebude, proto mi v pohodě může dělat naschvály. To který zákon toto umožňuje, aby soudce do rozsudku nedal žádné sankce, když to protistrana nebude respektovat? Nevymlouvejte se, že to mu mám nadiktovat ja, protože soudci jsou nadprůměrně placeni, tak za nich nebudu studovat zákony a diktovat jim, co mají přesně napsat do rozsudku.

Z důvodů, aby se můj požadavek nepromlčel, jsem si všechny další podklady na soud psala sama. Včetně další žaloby.Obvodní soud pro Prahu 5 dlouho odmítal můj požadavek na odpuštění soudních poplatků a ustanovení právního zástupce pro toto soudní řízení. Ignorovali všechny moje žádosti, požádala jsem o to vícekrát na radu JUDr. Elišky Wagnerové. Z Obvodního soudu pro Prahu 5 mi vůbec neposílali odpovědi na mé přímé otázky. Když jsem moc otravovala, tak mi poslali odpovědi plné prázdných frází, že se nic neděje a řeší se to. A zajímavé je, že můj běžný pracovní soudní případ „řeší“ (vlastně neřeší, jenom se písemně vymlouvá) samotná místopředsedkyně soudu JUDr. Irena Bartoníčková. To tam na Obvodním soudě pro Prahu 5 nemají důležitější civilní případy??? Někomu musí moct záležet na tom, aby se můj případ vůbec neřešil soudně a zamítnul. V kuse mi to dělají a přitom to už dávno mohlo být vyřešeno.

Víc než 1 rok měli problém na tomto soudě pochopit a zjistit, že skutečně jsem bezdomovec. Podklady a písemné informace jsem jim dala v prosinci 2013, jak to požadovali. „Zjišťovali“ to od prosince 2013 do ledna 2015 a v lednu 2015 mně požádali o vyplnění nového formuláře ohledně mých příjmů a majetku. To mně chytila už pořádná zlost, no na můj mail jsem dostala odpověď od místopředsedkyně JUDr. Bartoníčkové, že to mám znovu poslat a vyplnit. Upozornila jsem, že se nic nezměnilo k lepšímu, nadále jsem bezdomovec bez přijmu. I tak to po mně JUDr. Bartoníčková chtěla znovu. Tak mi vysvětlete, za co tá ženská na tom soudě bere plat ??? Toto je spravedlivý soudce ???? Kde se „školila“ na ty podrazy a soudní průtahy?

No bezdomovce ze mně udělal tento soudní proces. Od prosince 2013 do ledna 2015 se na mém případě vystřídali tři soudní asistenti, to je skutečně „efektivní“ práce. A ti lidi, kteří mi posílají odpovědi, či Usnesení, jsou tak nešikovní, že buď mi to zapomenout zaslat nebo mi to několikrát zaslali na poštovní adresu do Prahy, kde nebydlím od prosince 2011. To jsou tak líní pořádně si prostudovat si spis? V hlavičce každého mého podání totiž uvádím, že jsem bezdomovec a ať mi to zasílají na mailovou adresu. No oni to několikrát odignorovali a i když se jim vrátil dopis, že adresát je neznámy, příště to udělali znovu. To jsou tak hloupí nebo na tom soudě zaměstnávají protekční lidi, kteří jsou neschopni? Já ty obálky mám odskenovány ze spisu, takže důkazy o tom zasílaní poštou mám.

Když jsem už moc požadovala, aby můj případ řešili, dostala jsem několik dopisů od JUDr. Bartoníčkové a odpověď od JUDr. Frankiče. Podle nich je vše v pořádku.

Po prvé mi můj požadavek na odpuštění soudních poplatků a ustanovení právního zástupce pro toto soudní řízení asistent Mgr. Pacovský zamítnul a ještě mi to drze zapomněl zaslat. 21.1.2014 mi zaslal prázdny mail Petr Slavíček, vedoucí kanceláře opatrovnického oddělení. 2 x jsem ho mailem upozornila, jestli mi nezapomněl připojit přílohu. My dva jsme nikdy předtím mailem nekomunikovali, takže jsem nevěděla, kdo to je. Po prvé mi odpověděl, ale zase nic neposlal a po druhé mně ignoroval. Ty maily mám a poslala jsem jich i na Obv. soud pro Prahu 5. Vše mají v mém spise.Upozorňuji, že vše podstatné podávám osobně a od té doby, co jsem zjistila, že mi „zapomínají“ úplnou náhodou zasílat důležité Usnesení, tak se chodím i pravidelně dívat do spisu. Za takový přístup si nezaslouží žádný plat, to je lajdáctví nejvyššího stupně. Nebo zákeřnost a nezájem tento případ vůbec řešit soudně.

Při nahlížení do spisu jsem zjistila, že do spisu někdo vložil jiný mail (podle mně je to příprava k odeslání) který měl naznačovat, že se snažil Petr Slavíček to poslat. Jenomže to byla jenom příprava a kromě toho Petr Slavíček ode mně nepožadoval potvrzení přijetí mailu. Asistentky i při nepodstatné odpovědi to po mně požaduji, abych jim do 3 dnů potvrdila přijetí.

Běžné mi všechno zasílali asistentky a divné je i to, že Petr Slavíček je vedoucí kanceláře opatrovnického oddělení a já mám pracovní spor !!!!Tak proč mi to zasílal právě on? Já se nesoudím o výživné, tak proč to řeší na soudě někdo, kdo nemá nic společného s pracovním právem, ale má na starosti jinou oblast? Když takhle přistupuje Petr Slavíček i k jiným soudním případům, tak ty matky lituji, protože jeho přístup k jeho pracovním povinnostem v mém případě se už nedá nazvat spravedlností.

Další podstatní věc ohledně tohoto soudu: dle informace advokáta Mgr. Marka Konečného, bývalého soudce na každém soudě by měli být 1 – 2 soudci, kteří soudí pracovní spory. Mají na tuto oblast specializaci a dobře se v ní orientují. Na Obvodním soudě pro Prahu 5 dle jeho slov tomu tak není a po každé, když měl na tomto soudě pracovní spor, tak to soudil někdo jiný. To si vážně na tom soudě dělají, co chtějí???? Další informace od něho je, že na každém soudě vědí, že výživné a pracovní spory jsou spěšné věci. Spěchají a je potřeba to soudně řešit, co nejdříve. Na Obvodním soudě pro Prahu 5 prý dle slov Mgr. Konečného tento princip nedodržují, tím, že všichni soudci pro civilní věci dělají všechny oblasti. I kdybych to špatně pochopila, tak na mém případu máte důkaz, jakou pomalosti řeší pracovní spor.

Když mi zamítli celé mé podání, tak jsem dala Odvolání na Městský soud v Praze. Asistentu Obv. soudu pro Prahu 5 Mgr. Pacovskému bylo vše nejasné: asi jsem mu měla nahlásit, pod kterým mostem bydlím a čekám, kdy laskavě zavládne spravedlnost na nezávislých českých soudech. A hlavně že soudci si stihnou obrovskou rychlosti vybojovat doplatek platů….kdyby tak poctivě a rychle pracovali, to by bylo super.

Nejasný byl hlavně první rozsudek z roku 2011, který nic nevyřešil. Za takovou lajdáckou práci by soudce měl platit všechnu škodu, kterou mi způsobil. Promiňte, to nás vážně všechny máte za blbce??? Já jsem roky dělala i technologa, i na zakázkovém oddělení, ale za podstatně nižší plat, bez Vašich výhod a imunity jsem musela makat a odvádět poctivou práci. U mně nešlo napsat nějaký papír, který byl nepoužitelný v praxi a hlavně, pokud se vyskytnul během výroby i nečekaný problém, tak jsem to musela vyřešit. Ale na českých soudech se nemusí nic, tak jich rovno zrušme a ušetříme peníze za platy. Nechejme jedině rozvody a výživné, když takhle lajdácky na obou soudech, či na Obvodním soudě pro Prahu 5, či na Městském soudě v Praze dělají. Toto je horší než za socializmu…soudy nemají mnoho práce, oni to dělají neefektivně.

Asistent Mgr. Pacovský mi celé mé podání zamítnul, včetně mého požadavku na opuštění soudních poplatků a ustanovení zástupce. Celkové zamítnutí mi z Obv. soudu pro Prahu 5 zaslali a já jsem se odvolala na Městský soud v Praze. Dne 29.9.2014 jsem s Informační kanceláři Městského soudu písemně komunikovala ohledně nahlížení do spisu a byla jsem objednaná na 6.10.2014. Ten termín jsem zrušila s tím, že se objednám později na jiný termín. Šok jsem dostala, když jsem 24.10.2014 zjistila z mailu Městského soudu v Praze, že jednání už proběhlo 1.10.2014 a můj spis vrátili 10.10.2014 na Obvodní soud pro Prahu 5. Přičemž 29.10.2014 to ještě nevěděli a za 2 dny proběhlo pojednávání.

Od 10.10.2014 měli můj spis zpátky na Obvodním soudě pro Prahu 5. Dovolání jsem podávala až koncem prosince 2014, takže můj spis měli 2,5 měsíce. I když jsem 2 x písemně vyzvala předsedu Obvodního soudu pro Prahu 5 JUDr. Tome Frankiče, aby mi konečně ustanovili právního zástupce pro toto soudní řízení a řešili soudní poplatky, aby se mnou právník mohl projít Usnesení Městského soudu v Praze, zase to neřešili.

Dne 19.12.2014 mi JUDr. Bartoníčková oznámila, že můj spis bude spolu s Dovoláním zaslaný na Nejvyšší soud. Oni mi totiž z Obvodního soudu pro Prahu 5 pravidelně zapomínají zasílat Usneseni a když mi nezaslali Usneseni Městského soudu v Praze, tak jsem preventivně oslovila JUDr. Ivu Brožovou a zaslala ji Dovoláni. Náhodou jsem se po 14 dnech dozvěděla, že už bylo vydáno Usneseni na Městském soudě v Praze, když jsem se objednávala na nahlíženi do spisu. Přičemž 2 dny před pojednáváním ještě nic v Informační kanceláři Městského soudu v Praze nevěděli. Ptala jsem se na to a mam to i písemně.
Samozřejmě, ze jsem se snažila si sehnat advokáta i sama. Ale nikdo mne zastupovat nechtěl a nikdo mi nechtěl pomoct. Nemam žádny příjem, tak důvod mohli být peníze.

Začátkem ledna 2015, po mém Dovoláni na Nejvyšší soud mne znovu vyzvali, abych vyplnila nový formulář o majetkových poměrech, což mne naštvalo. Protože jedno jsem už vyplňovala v prosinci 2013 !!!! A nemám žádny příjem, ani žádny majetek.

20.1.2015 jsem byla objednána na nahlíženi do spisu a 19.1.2015 stihli vydat Usneseni o odpuštěni soudních poplatku a ustanoveni zástupce pro toto soudní řízeni. Úplnou shodou okolnosti dne 20.1.2015 oznámila veřejně JUDr. Iva Brožová svou rezignaci.

Advokáta Mgr. Marka Konečného mi přidělil Obv. soud pro Prahu 5 až po víc než po roku doprošování. Tolik jim trvalo zjistit, že mne skutečně udělali bezdomovce. A bylo to 3 týdny po mém zaslaní Dovoláni na Nejvyšší soud ČR.
6.2.2015 mi slíbil, ze mi posle další odpověď a ještě 13.2.2015 jsem nic nemela.
Úplná náhoda, tak jako byla náhoda ty nesmysly, které mi navrhoval.

Přimnoho náhod a hlavně každý mi odmítá pomoct, i když jste placený z dani občanu.

Prosím Vás, pomozte mi to vyřešit.

S pozdravem
Magdalena Nadzamová

Přílohy:

V zkratce o mém případu (toto jsem zaslala advokátovi Mgr. Marekovi Konečnému):

Dne 16.11.2010 jsem dostala okamžitou výpověď pro ztrátu důvěry. Den předtím jsme se s majitelem pohádali, bylo to po pracovní době a bez svědků. Ty pracovní neshody jsme měli delší dobu a nebyla to první neshoda. Mám odborné vzdělání v polygrafii a dlouholetou prax v polygrafii na různých pozicích, takže v mnohých věcech rozumím polygrafii více než jediný majitel firmy, který je kartograf a založil si malou tiskárnu. Kromě toho za poslední měsíce se mi firmě podařilo zabezpečit zakázky v ceně cca 1 milion Kč, co je na takou malou firmu (2 firmy jednoho majitele do 20 zaměstnanců) slušné. A jeho tiskárnu stejně jako jiné tiskárny taky ovlivnila krize a nástup internetu, takže té práce pro tisk jsme měli málo. Ty zakázky nám zabezpečili, že bylo na čem dělat ve výrobě.

Po hádce 16.11.2010 mi majitel řekl, že za tu hádku mi dá okamžitou výpověď, ale že si to ještě do druhého dne rozmyslí.
Na další den mně nechal celý den dělat a až na konci pracovní doby mi dal túto výpověď. Nabídnul mi nejprve dohodu, ale tu jsem za svou poctivou práci odmítla a chtěla se poradit s právníkem. Tak to zase odmítnul on a napsal rovno okamžitou výpověď, že nemám na výběr.

Jednat se mnou začal až tehdy, když jsem mu řekla po pár dnech, že se s ním spojí můj právník. To mi zase nabídnul dohodu, ale mně poškodil dobré pracovní jméno, tak jsem za to jednání za 2 roky řekla: NE.
Soud proběhnul 5.9.2011 a vyhrála jsem ho. V zkratce: byla to fraška a popisuji to v Dovolání na Nejvyšší soud ČR při tomto druhém soudním podání.

Zaměstnavatel odmítnul mi podepsat dohodu o rozvázaní pracovního poměru hned po vyhraném soudě. Práva na odvolání se jeho advokát vzdal už na konci soudního procesu a podepsal i čestné prohlášení o tom (snad jsem to pojmenovala správně).
Žádost o rozvázaní pracovního poměru dohodou jsem dala jsem písemně a mám to potvrzeno, dokonce 3 x. Jednou asistentka ve firmě, i její podpis o převzetí, razítko firmy a datum a 2 x podepsaná dodejka (majitel má rozdílnou adresu provozovny a sídla firmy). Jednou to přebral majitel osobně.

Tři dny mně majitel natahoval: 1. den mi to nepodepsal s tím, že se poradí s právníkem a další den mi donese osobně podepsané papíry. Řekl mi, že nemám chodit do firmy, že má cestu na sociálku, která je blízko, kde jsem bydlela v té době v podnájmu. A že mi pošle sms, kdy mi to přiveze. Ten 2.den mi jenom odpoledne přišla sms od něho, že to dnes nestihne. Tak jsem další, 3.den šla do firmy s novou dohodou, že budu trvat na podepsání převzetí. Nebyl přítomen a převzala to a potvrdila asistentka. Pro jistotu jsem to poslala ještě s dodejkou na obě firemní adresy na jméno majitele.

Další, 4.den jsem znovu šla do firmy, ať to konečně dořeší nebo začnu pracovat, ať mi přidělí práci. Osobně mi majitel řekl, že dohodu mi podepíše jedině v případě, že do ní uvedu, že se vzdávám práva na finanční vyrovnání. A práci mi odmítnul přidělit a poslal mně domů, že pro mně žádnou práci nemá.

Měla jsem v tom čase brigádu: přes agenturu Manpower a nemohla jsem si dovolit o ní přijít. Potřebovala jsem platit účty.
Proto jsem to pak řešila dopisem soudkyni a přes sociálku. Sudkyně to odmítla řešit, nereagovala ani na písemné upozornění, že zaměstnavatel ignoruje rozsudek.

Mezitím jsem byla nucena odejít z Prahy a řešila přežití a dopisovala si s institucemi: Advokátní komora, Ministerstvo práce, Ministerstvo spravedlnosti, Sociálka….Nikdo nic neřešil.
Živil mně kamarád ze své minimální podpory nebo sociálních dávek.

Bylo to zoufale a neměla jsem na advokáta, ani na soudní poplatky.

Advokát zaměstnavatele mi vnucoval jedině dohodu ke dni vyhadzovu. To jsem odmítla.
Protože čas plynul a já jsem nechtěla promeškat dobu na další soudní proces, tak jsem si další žalobu podala sama.
Požádala jsem i o odpuštění soudní poplatků a o ustanovení zástupce pro toto soudní řízení.
Doslova mně ignorovali a po mém dalším písemném upozornění mi dr. Bartoníčková, místopředsedkyně soudu napsala, že došlo u nich k personálním změnám a případ se řeší.

No kdybych nepožádala znovu o prodloužení doby na doplnění údajů a znovu o odpuštění soudních poplatků a ustanovení zástupce, tak už bych nemohla dělat nic….protože termín mi uplynul, soud nekonal, ale mně ignoroval.
Takže by se stalo MNOHO a celý případ by mi zamítli.

Už lednu 2014 mi zamítli moji žádost o odpuštění poplatků a právního zástupce. A úplnou náhodou mi ji zapomněli poslat. Poslali mi jenom prázdný mail a to 2 x. 2 x jsem to urgovala, jestli mi neměli poslat přílohu a zapomněli a nevyřešili to (viz příloha Petr Slavíček).

Celé podání mi zamítli, to mi už poslali a já sama jsem poslala Odvolání na Městský soud v Praze.
29.9. jsem se objednávala na nahlížení do spisu na 6.10.2014. Tehdy ještě nebylo ustanovené pojednávaní… ptala jsem se mailem, jestli je nějaká změna v mém případě. Bylo mi oznámeno, že ne a dne 1.10.2014 bylo vydáno Usnesení, které mi zase Obvodní soud pro Prahu 5 zapomněl zaslat.

Přišla jsem na to tak, že jsem se objednávala na nahlížení do spisu na Městském soudě a tam mi to oznámili, že už 10.10.2014 vrátili spis na Obvodní soud pro Prahu 5.

Jenom mi to Usnesení neposlali, musela jsem to urgovat mailem. I když jim napíšu, že jsem bezdomovec a jsem mimo Prahu, i tak to nerespektují a vytrvale posílají na bývalou pražskou adresu. Přitom to píšu v hlavičce každého mého podání.
Proto jsem po tomto zjištění, že bylo vydáno Usnesení Městského soudu a neposlali mi ho, poslala Dovolání JUDr. Ivě Brožové na Nejvyšší soud ČR a uvedla tam důvody, proč jednám tak, jak jednám.
Bylo by toho ještě víc: 2 x jsem Obv. soud vyzvala, aby začal konat a nic. Tak jsem poslala Nové Dovolání na základě Usnesení Městského soudu.

Podala jsem to osobně i na Nejvyšším soudě v Brně.
A až po tom se to začalo trochu hýbat dál. Poslali mi další formulář o majetkových poměrech, i když jsem ho vyplňovala v prosinci 2013.

Dr. Bartoníčková mi na můj mail napsala, že je potřebné to vyplnit a dát na soud.
No den před mým podáním mi ustanovili Vás jako zástupce a odpustili soudní poplatky.
Áno, 20.1.2015 jsem odnesla osobně vyplněný formulář o majetkových poměrech a 19.1.2015 uznali, že mám nárok na odpuštění soudních poplatků a zástupce.
Dali mi to osobně v Informační kanceláři, kde jsem byla nahlídnout do spisu.

Není to složitý případ: složitý případ z toho udělali na soudě a dělají maximum, aby to zmetli ze stolu a neřešili vůbec.
Snad jste si alespoň trochu udělal obraz, o co jde.

Zasílám Vám i původní rozsudek.
Žaloba byla napsána jenom neplatnost výpovědi a ne zároveň o doplatek mzdy z důvodů, že mi tak poradili právníci (2 za sebou). Ano, je to výhodné, ale pro nich….protože jsou placeni za úkony. Tehdy jsem to nevěděla a věřila jim. Pro mně je to velmi nevýhodné a vím, že pro jistotu odbory do takové žaloby dávají, že trvají na dalším zaměstnávání.
Jenomže já jsem nepožádala soud o změnu okamžité výpovědi na dohodu k stejnému datu (16.11.2010) a vyprosím si, aby si soud něco domýšlel a rozhodoval za mně.

Žaloba byla formulována o neplatnost výpovědi a to znamená, že když jsem to vyhrála, tak pracovní poměr nadále trvá. A ne že skončil dohodou ke dni okamžitého vyhazovu.

Není to uvedeno ani v rozsudku a kdyby byl takový výklad, tak to měla soudkyně v rozsudku uvést a já by se hned odvolala.
Takže takový výklad nepřipouštím, i když chápu, že mému zaměstnavatelovi by se hodil.
V předešlých přílohách jsem přiložila i kopii výkladu ze zákona podle které má jakákoliv jiná dohoda přednost před zákonní úpravou.

Můj zaměstnavatel se do dnešního dne nevyjádřil k mé dohodě ze dne 8.9.2011, Dohodu ke dni 6.9.2011, den po soudě mi odmítnul převzít.

Podstata je, že zaměstnavatel se svým právníkem dělají maximum pro to, aby mé požadavky ignorovali nebo mi odpovídali pozdě. Od listopadu 2011 se mnou nekomunikuji vůbec.

Až teď jsem našla v spise vyjádření advokáta zaměstnavatele, Městský soud uvedl ve svém Usnesení, že protistrana se nevyjádřila.

Zaměstnavatel mi odmítá ukončit pracovní poměr a odmítá doplatit mzdu.
Proto to řeším soudní cestou.

Bohužel soud ten případ řeší velmi divně….průtahy, zapomínají mi posílat Usnesení, spis byl ještě minulý týden na Obv. soudě, i když v už před Vánocemi mi JUDr. Bartoníčková mailem oznámila, že můj spis posílají s Dovoláním(které bylo provizorní, protože mi neposlali Usnesení Odvolacího soudu) na Nejvyšší soud ČR.

To asi ještě netušili, že to Dovolání napíšu znovu a dle Usnesení spolu s kritikou soudního systému.
V dalším mailu přiložím 3.stranu rozsudku, aby Vám to přešlo mailem.

Možno proto má Zuzana Čaputová takový zájem o Českou republiku, protože na činy slovenských státních orgánů upozorňují i v ČR, aby neměla zbytečnou ostudu, že to neřešila, i když jsem ji prosila o pomoc několikrát.

https://popelka.blog.pravda.sk/2023/01/30/zuzana-caputova-a-jej-zaujem-o-cesku-republiku/

Generálny prokurátor Maroš Žilinka, úctu si musíte zaslúžiť

03.05.2024

Prokurátor Matúš Harkabus v posledných dňoch poskytol niekoľko rozhovorov o pomeroch a pracovnej atmosfére na Generálnej prokuratúre SR. Prikladám tu odkazy na dva rozhovory s ním. Vypočula som si ich oba, nemusím so všetkým súhlasiť….ale pochopila som z nich, že Maroš Žilinka sa správa neštandardne a ako neobmedzený vládca, ktorý má vo všetkom pravdu. Prokurátor [...]

Milan Lučanský bol čestný policajt alebo kryl niektoré kauzy?

02.05.2024

Mnohí si z Milana Lučanského urobili modlu čestného policajta. Ja si to nemyslím. V poslednom článku som uviedla odkazy na rozhovory s bývalým policajným viceprezidentom Jaroslavom Málikom. Hovoril v nich vo februári 2020 o zlej situácii v polícii. Hovoril tam o tom, ako niektoré kauzy nevyšetrovali, ale nedostali písomné príkazy že to nesmú, ale hľadali sa dovody, prečo [...]

Zuzana Čaputová, čo ste urobila dobré pre Slovensko ako prezidentka?

30.04.2024

Zuzana Čaputová v rozhovore s českými novinármi spomína, že neľutuje svojho vstupu do politiky, ani rozhodnutia neobhajovať prezidentský post. Vychádzala som z písaného textu k nižšie pripojenému článku: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/audio-podcast-dobrovsky-sidlo-nevidim-svou-budoucnost-v-politice-rika-koncici-slovenska-prezidentka-250727 Moj komentár k tomu jej [...]

uss harder

Unikátny objav. Našli slávnu americkú ponorku USS Harder, je takmer nepoškodená

25.05.2024 21:54

Na palube bolo 79 námorníkov vrátane veliteľa Samuela Deeleyho, ktorý bol známy aj pod prezývkou "vrah torpédoborcov".

maldivy Nekton Mission 2022

Zodpovedné sú za 0,003 % emisií, doplácajú na bohatých. Pre stúpajúcu hladinu morí volajú Maldivy o pomoc

25.05.2024 21:17

Tamojšia vláda upozornila, že toto nízko položené súostrovie Indického oceánu je vylúčené z najštedrejších podporných opatrení.

india, požiar

Požiar zábavného centra v Indii pripravil o život 24 ľudí, zomrelo aj mnoho detí

25.05.2024 18:22, aktualizované: 20:39

Polícia zadržala majiteľa a manažéra centra. Príčina požiaru zatiaľ nie je známa.

UN Sudan

Prokurátor, ktorý chce dostať izraelského premiéra za mreže, obhajoval zločinca, čo podporoval odsekávanie končatín

25.05.2024 18:00

Karim Khan, ktorý by rád videl Benjamina Netanjahua vo väzení, pôsobil ako advokát libérijského prezidenta prezývaného mäsiar z Monrovie.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 199
Celková čítanosť: 2984355x
Priemerná čítanosť článkov: 14997x

Autor blogu

Kategórie