Založ si blog

Sudcovia, prokurátori a ich schopnosti

Známy český novinář Martin Komárek v rozhovoru z roku 2013 v týdenníku 5plus2 otevřeně kritizoval nejen politiky, ale i českou justici. Cituji z toho článku: „ Jeden zkušený státní zástupce mi řekl, že největší problém tkví v tom, že 80 procent jeho kolegů jsou neschopní lidé. Zametají věci pod koberec, ne snad proto, že by na ně někdo tlačil, ale protože nechtějí jít do konfliktu“.

Dále v článku uvádí: „ Toho problému se bojím, protože vím, že i mezi soudci existují tito lidé také.“

V čase voľby slovenského generálného prokurátora som si prečítala narýchlo všetky koncepty riadenia a ďalšieho rozvoja prokuratúry od všetkých uchádzačov o túto funkciu. Zaujali ma slová JUDr. Tomáša Honzu, kde uviedol toto:

Výberové konania: Okrem dostatočného otvorenia výberových konaní, je potrebné zmeniť ich podstatu: Kritéria výberových konaní nemajú smerovať k tomu, či sa uchádzač vie namemorovať neprimerané množstvo matérie-teorie, majú smerovať k zisteniu, či dokáže (vie-chce) uchádzač vec primerane posúdiť a rozhodnúť, k rozhodnosti uchádzača v zaťažových situáciach, integrite či disponuje aj potrebnými ľudskými vlastnosťami (cieľavedomosť, vyrovnanosť, empatia, primeraná kolegialita). Zisťovať sa má predispozícia ku korupčnému správaniu, či je uchádzač odhodlaný rozhodnúť rovnako o každom páchateľovi, bez ohľadu na jeho status. Uvedené je potrebné konzultovať s renomovanými psychológmi a urýchlene vypracovať koncept psycholgickej profilácie uchádzačov.

Doplňujem, že osobu prokurátora JUDr. Tomáša Honzu nehodnotím, pretože nepoznám podrobne jeho prácu. Ale keď tieto informácie uvádzal vo svojom koncepte, tak som si dala otázku, že to znamená, že sa tak nedeje? Na základe čoho sa vyberajú do funkcii prokurátori a sudcovia? Len na základe množstva namemorovaného textu zákonov? Osobnosť nerozhoduje?
Včera, 9.8.2022 som uverejnila článok o českých súdoch a predsedovi Nejvyššího soudu ČR Petrovi Angyalossym. Upozorňovala som ho na stratené dovolanie u nich na Nejvyšším soudě ČR a svojvoľne presúvanie mojho spisu medzi sudcami na Mestskom súde v Prahe.

Keď to pripúšťa český komentátor i slovenský prokurátor, že sú medzi sudcami i prokurátormi ľudia, ktorí nemajú potrebné vlastnosti na tuto funkciu, tak prečo to nikto na ministerstvách spravedlnosti nerieši?

Tu je celé znenie dopisu, ktorý som poslala dňa 14.11.2018 sudkyni Městského soudu v Prahe Jitke Denemarkovej a jej senátu. Asi na základe tohoto dopisu sa „ len tak“ rozhodla, že moj spis presunie sudcovi Jiřímu Cidlinovi, i keď ho mala pridelený. Je zvláštne, že ďalší dvaja sudcovia v senáte sa proti tomu neozvali. To znamená, že predseda trojčlenného súdneho senátu má rozhodujúce slovo a tí dvaja sudcovia sú tam len do počtu? Lebo právo na zákonného sudcu je dané zákonom a nie sú tam výnimky. Kto by už mal dodržovať zákony, keď samotní sudcovia ich porušujú?

Znenie dopisu:

Magdaléna Nadzamová, kontaktní adresa pro veškerou komunikaci mail………. Je to z důvodů, že jsem bezdomovec v důsledku tohoto neefektivního a dlouhého soudního procesu, proto to prosím respektujte

Městský soud v Praze
Spálená 2
112 16 Praha 2
Věc: informace k soudnímu spisu sp. zn. 23 Co 356/2018

Vážení soudci,

v příloze Vám zasílám mailovou komunikaci s protistranou, advokátem JUDr. Martinem Krejzou. Komunikuji s ním a jeho klientem Ing. Ivo Novákem písemně jenom já, oni mně ignorují. Já jsem snažila mimosoudně dohodnut, protistrana nemá žádný zájem už od září 2011. Připomínám, že advokát Martin Krejza pracuje v advokátní kanceláři Bedrna a spol. a nebohý Jiří Bedrna byl vysoko postaveným soudcem už za socializmu. Kromě toho, že byl předsedou Městského soudu v Praze, tak byl soudcem Nejvyššího soudu ČSFR. (Československé federativní republiky).

Taky Vám přikládám v přílohách komunikaci s přidělenými opatrovníky. Ani jeden z nich si pořádně nepřečetl můj soudní spis. Připomínám, že předešlí advokáti mi vůbec odmítali napsat Dovolání: takže odvolání ohledně jejich osoby mě přinutili podat. Komunikaci s nimi jsem přikládala do spisu (Marek Konečný a Miroslav Zeman).

Taky připomínám, že na všechny Usnesení písemně osobně písemně reaguji, takže je absurdita mi přidělit opatrovníka. Nikde není určeno v zákoně, že bezdomovci se nesmí soudit, nesmí se sami zastupovat a že právníci mají patent na rozum. Taky na vyřešení mého případu nepotřebuje soudkyně mou fyzickou adresu. Na vyřešení mého případu potřebujete na soudech dodržovat platné zákony, používat zdravý rozum, vyjadřovat se jasně, srozumitelně a rozsudek musí být vykonatelný, jinak nemá smysl.

Vždyť mi radili právníci a skončila jsem pod mostem, bez jakéhokoliv přijmu. Tak jak mi radili, když jeden právník mi něco poradil a další právník mi řekl, že to je blbost? Teď divíte, že si všechno kontrolují sama a chci se zastupovat sama? Hledala jsem si i sama advokáta, ale na dobrého advokáta nemám peníze a ti, kteří mi radili, mi podle výsledku radili špatně. Vím to, protože jsem si vyslechla od právníka odborů, jak to dělali oni a co mi měli poradit mí advokáti.

Já nepotřebuji nikoho, aby za mně podepsal nesmyslný a překroucený už druhý rozsudek, který není podle mé žaloby. O to jediné jde teď soudkyni Lence Fučíkové, proto se mi snaží přidělit opatrovníka a vždy na to vyhledá jiný paragraf. Děkuji soudcům, že mně nutí studovat nesmyslné zákony a že mi v praxi sami ukazují, jak na soudech „fungujete“. Já jsem potvrdila přijetí rozsudku mailem, podala k němu dovolání, ale požadovala jsem zrušení rozsudku pro porušení dobrých mravů a kromě toho v případě rozhodoval soudce, který ho přidělený mít neměl (Jiří Cidlina).

Žádný zákon nedovoluje soudcům si měnit žaloby podle toho jak chce protistrana nebo soudkyně Lucie Bičáková, která první rozsudek psala.

Seznam a jména konkrétních právníků jsou v dopise tehdejšímu předsedovi soudu Tome Frankičovi ze dne 22.10.2015, osobně podaný dne 23.10.2015. Přiložila jsem ho v příloze mailu, ale měli byste ho mít i mém soudním spise, podávala jsem ho na Obvodním soudě pro Prahu 5.

Požaduji po soudcích a advokátech poctivou práci přesně podle mé žaloby. Nebo je pak rozsudek soudkyně Lucie Bičákové ze září 2011 nesmysl a nevykonatelný. No protistrana se neměla vzdát hned po prohraném soudě práva na odvolání a pak mně 7 let ignorovat a nerespektovat rozsudek. Měli se odvolat, když se nesouhlasili s rozsudkem z roku 2011.

Mimochodem: Obv. soud pro Prahu 5 jsem požádala, aby mi tento rozsudek zaslali, konkrétně soudkyni Lucii Bičákovou ještě v září 2011 a neposlali mi ho do dnešního dne. Protože jsem ho chtěla, tak jsem si ho musela okolkovaný zaplatit.
Co je toto za bordel? Soudci mně mohou ignorovat? Vy tomu říkáte spravedlnost?

Já chci po vás jedno: tento případ konečně řešit podle mé žaloby a rozsudku z roku 2011 a nepřekrucovat fakty. A všechno požaduji řešit najednou: Já nemůžu žít pod mostem, žebrat a čekat, jestli soudci někdy budou řešit můj případ přesně, jasně, podle platných zákonů a použijí při rozhodování i zdravý rozum.

Když měli problém vyřešit tak jednoduchý případ, kteří v tomto případě byli dosuď zainteresovaní a řešili ho, tak buď jsou všichni právníci, kteří zatím v tomto případu rozhodovali buď blbí, nebo podplaceni nebo všechny ovlivnil advokát protistrany JUDr. Martin Krejza z kanceláře Bedrna a spol. Jeho syn mi sice mailem tvrdil, že nikdo od nich neovlivňuje nikoho na soudech a nikdo nezneužívá bývalé kontakty jeho otce, bývalého soudce Nejvyššího soudu ČSFR.
Na nahlížení do spisu jsem se sice objednala, ale pak ho po dlouhém zvážení zrušila.

Důvod je, ze není to pro mne nutné (je to jenom moje zvědavost) a zároveň je to pro mně příliš velké riziko, že mně budete nutit zase nutit podepsat, například převzetí nesmyslného a překrouceného rozsudku soudce Jiřího Cidlinu.
Divné je, že můj soudní spis s odvoláním třikrát po sobě dostal soudce Jiří Cidlina, přičemž jako soudce začínal právě na Obvodním soudě pro Prahu 5. Takže rozhodoval o soudcích, které pravděpodobně znal osobně. Když jsem podala v lednu 2018 námitku podjatosti, tak Usnesení i tak napsal soudce Jiří Cidlina a antidatoval. Sám se měl vyřadit z rozhodování, protože celý jeho senát rozhodoval o svém rozsudku. Nikomu ze senátu to nevadilo, námitku ignorovali a Libor Vávra na můj osobně podaný dopis nereagoval.

Náhodné přidělování spisu asi u Vás nefunguje, když místopředseda soudu Viktor Sedlák napsal do spisu poznámku, že spis má dostat soudce Cidlina, protože tento případ už měl.

V tomto případu neudělala chybu jenom soudkyně Lenka Fučíková, ale i soudce Michal Holub (teď už je na Městském soudě v Praze), Irena Bartoníčková, Tome Frankič (starší, protože má i syna soudce), Lucie Bičáková, kryl to i Hynek Zoubek (taky je už na vyšším soudě), Viktor Sedlák, Libor Vávra, teď už soudkyně Eva Harmachová (tento případ řešila jako asistenta soudce a pravděpodobně její příbuzný Petr Harmach je partner v advokátní kanceláři Bedrna a spol., kde působí advokát protistrany Martin Krejza.

Těch jmen je více.

Kdyby soudkyně Lenka Fučíková chtěla můj soudní případ řešit seriozně, tak nevydá tři nesmyslné Usnesení a do dnešního dne jich nezrušila. Upozornila jsem ji na to písemně, i předsedkyni soudu Andreu Lomozovou. Ignorovali mně, i když jsem to podala osobně přes podatelnu soudu. Taky jsem napsala už v únoru 2017, aby soudkyně Lenka Fučíková dala návrh na Ústavní soud na změnu diskriminačního zákona. Neudělala to. Všechno máte v spise.

Lenka Fučíková místo toho, aby to, co zkazila vyřešila, mi napsala dopis, že mi může dat pokutu do výše 50 000 Kč a trestní oznámení za pomluvu. Tak jsem ji napsala, ať mi konkrétně napíše, v čem jsem ji pomlouvala. Ona si nevšimla 3 Usnesení (áno TŘI) v soudním spise, že mám odpuštěné soudní poplatky a požadovala po mně zaplatit 10 000 Kč. Bylo to začátkem února 2017. Takže víc než 1,5 roků. Do dnešního dne toto Usnesení ani nezrušila, ani mi na něho neodpověděla. Pani soudkyně mi pokutu nedala, trestní oznámení nepodala, ale vymyslela, že potřebuji opatrovníka. Proč? Že po ní a po ostatních soudcích požaduji, aby pracovali včas, poctivě a řešili to, co jsem požadovala v mé žalobě? Jiný důvod totiž neměla.
Kdyby si poctivě nastudovala spis a řešila ho, tak nemám důvod si s ní dopisovat vůbec.
Takže kdo v tomto případě nekomunikuje?

Taky soudkyně Lucie Bičáková mi neodpověděla na dva dopisy z roku 2011, podané osobně přes podatelnu. Taky je to v pořádku? Ale buzerovat mně dokáže jako zastupující místopředsedkyně Obvodního soudu pro Prahu 5. Mohla mi odpovědět už v roce 2011, kdyby chtěla a vyřešit tento případ. Volala jsem ji i telefonicky ještě v roce 2011 a odmítla se se mnou bavit. Soudce budeme nadprůměrně platit z našich daní a soudci nám za to budou ničit naše životy, protože budou vydávat nesmyslné rozsudky? Nebo jak jsem měla pochopit?

Od předsedkyně Obvodního soudu pro Prahu 5 Andrey Lomozové jsem požadovala už prosinci 2016, aby tento případ řešila. Taky ho neřešila. Pani předsedkyni Andreu Lomozovou jsem písemně dopisem podaným přes podatelnu požádala, ať mi doloží, že ona a soudkyně Lenka Fučíková jsou schopné vykonávat práci soudce. Požadovala jsem i jejich psychologické posudky. Zase mně ignorovala.

Stejně mně ignoruje i Váš předseda Libor Vávra a Hynek Zoubek a Viktor Sedlák mi pravidelně odpovídali na něco jiného než jsem psala.

Tento dopis píšu jako doplnění k Odvolání ze dne 29.6.2018.

Podívejte se: já nejsem placena za dopisování si o nesmyslech se soudci a soudními pracovníky. Já chci jenom tento soudní případ vyřešit spravedlivě. Nic víc, ale ani nic míň.
Požaduji po Vás, abyste si můj soudní spis i nastudovali a vyřešili ho spravedlivě. A řešili ho jako celek, ne po částech.

Doplnění, které nebylo v maili ze 12.11.2018:

Požaduji po Vás, abyste si můj soudní spis i nastudovali a vyřešili ho spravedlivě. A řešili ho jako celek, ne po částech.

Po soudkyni Lence Fučíkové jsem požadovala zrušit její Usnesení, které vydávala od února 2017, zdůvodnění jsem podala písemně osobně přes podatelnu Obv. soudu pro Prahu 5. Takže předpokládám, že ho vložili do mého spisu. Dále jsem po ní žádala, ať dá návrh na Ústavní soud na změnu diskriminačního zákona. Taky jsem jí to podala písemně, osobně přes podatelnu Obv. soudu pro Prahu 5. I to by měla vložit do spisu, proto to nebudu psát ještě jednou.

Nevidím žádný důvod proč můj soudní případ dělit na dvě části a první část řešit bez soudního procesu, jenom soudní asistent. Požadovala jsem celý případ řešit jako celek, najednou, soudcem a na soudním procesu, kde budu přítomná i já a výsledek má být rozsudek z obou částí najednou a přesně podle mé žaloby. Mně nezajímá, že soudci to chtějí dělat jinak. Podle Ústavy má každý nárok na spravedlivý proces v přiměřeném čase. Tak to respektujte a nemanipulujte se mnou, že to nejde. Jde to, jenom je to potřeba chtít. Připomenu Vám případ, že soud má určit, kdo se omluví za článek o Peroutkovi. Tak v v tomto případě to jde, v mém případě to nejde, když jsem přesně napsala, co po soudu požaduji? Nedělejte ze mně idiota. Tak budu veřejně kritizovat rozsudek soudkyně Lucie Bičákové, co za nesmysl mi napsala do rozsudku. Stejnou informaci mi napsal i soudce Michal Holub, i z ministerstva spravedlnosti.

Já chybu vidím v absurdním soudním systému, ale to by si měli řešit právníci sami, včetně soudců a advokátů.
Už druhý rozsudek byl napsaný tak, že moje žalobu si soudce překroutil a první bod žaloby soudce vyhodil.Nesouhlasím s tím, proto jsem do dovolání z ledna 2017 napsala, že trvám na tom, že rozsudek z listopadu 2016 je v rozporu s dobrými mravy a trvám na tom, aby byl neplatný. Logické by bylo, kdyby mi přidělili advokáta, ale ne opatrovníka. Jenomže zatím mi předtím přiděleni advokáti tvrdili, že Dovolání nemá smysl, odmítali mi ho vůbec napsat. Takže k čemu mi je pak ex offo, když mi nepomáhá, ale pomáhá svým jednáním protistraně? Například první přidělený ex offo advokát Marek Konečný mi po mém odvolání změnil žalobu tak, že i já jako neprávník bych ji dokázala „shodit ze stolu“ (zamítnout) za 5 – 10 minut, kdybych byla soudce. Tak okatě byla přepsaná v prospěch protistrany. Marek Konečný je bývalý soudce, takže předpokládám, že věděl, co dělá a udělal to do 15 dnů po mém odvolání, kdy měl ještě zákonné právo jednat za mně. Neoznámil mi to vůbec, na mé pozdější maily taky nereagoval vůbec.

Dovolání mi odmítal napsat s tím, že to by trvalo dlouho (to je argument!) a nemá to smysl. Jak on může přesně vědět, co má smysl, když si pořádně nenastudoval můj spis? Vůči rozsudku Lucie Bičákové si nedovolil nic říct. Já bez nastudování spisu nebo podkladů bych si nedovolila se k něčemu vyjadřovat, ale on věděl, že to nemá smysl a ještě mně přemlouval na další dělení žaloby, popsala jsem to v odvolání z února 2015. Přičemž jsem ho písemně mailem upozornila, že vše co bude konat v mém jménu, požaduji nejprve zaslat mně a já to musím schválit. Já vím, že ex offo má automatický plnou moc, což je absurdita a zneužitelné, jak se ukázalo i mém případu.

Dalšímu ex offo Miroslavovi Zemanovi taky nevadila změna žaloby v můj neprospěch a taky mi odmítal napsat dovolání.
Upravenou žalobu Marka Konečného jsem stáhla já a trvala na tom, aby soud projednával mou žalobu ze dne 15.11.2013, doplněnou dne 12.12.2013. Samozřejmě, podala jsem to osobně přes podatelnu. Všechny důležité dokumenty podávám osobně přes podatelnu, takže nechápu, proč od listopadu 2013 nikomu nevadilo zasílání dokumentů mně mailem a vadit jim to začalo až v lednu 2017!

Občas mi to ti blbci zaslali i na bývalou adresu do Prahy nebo dokonce do Košic na Slovensko, kde nebydlím od roku 2009. Soud jsem na to upozornila, že požaduji zasílat vše mailem, ale asi je takový problém napsat na vrch na desky spisu mailovou adresu s upozorněním, kde to zasílat.

Asi když na to na soudech nemáte zvláštní zákon, tak to neumíte udělat a vaši kolegové na soudech za to buzerují mně. To jim vůbec nevadí, že na ulici mně poslala právě jejich kolegyně soudkyně Lucie Bičáková svým rozsudkem z roku 2011. Nevymlouvejte se, že za to soudci nemohou. Od roku 1989 jste ten absurdní soudní systém mohli změnit, kdybyste chtěli například přes soudcovskou unii, či přes ministerstvo spravedlnosti.

Je divné, že několikrát po sobě můj spis dostal v odvolacím řízení soudce Jiří Cidlina, když dokonce začínal jako soudce na Obvodním soudě pro Prahu 5. Takže on sám se měl ozvat, že může být podjatý. Přikládám do mailu dokumenty ze mého spisu, kde jste podepsaná Vy Jitka Denemarková, kde na to upozorňujete a vyjádření místopředsedu Městského soudu v Praze Viktora Sedláka. Dokumenty jsou z června 2016.

Je zvláštní, že místopředsedkyně Obv. soudu pro Prahu 5 Blanka Jarolímková mi písemně tvrdila, že nemusím přebírat osobně rozsudek, když jsem požádala o zasílaní mailem. Její dopis přikládám v mailu jako přílohu. Já jsem totiž chtěla originál rozsudek s kolkem z dubna 2016, protože jsem si myslela, že jinak je neplatný, jako bych ho neměla. Jinak, každou výzvu soudu, že mám potvrdit přijetí Usnesení, či rozsudku do troch dní mailem jsem splnila. Takže ani v tom problém není. I rozsudek z listopadu 2016 jsem potvrdila mailem, že mi byl zaslaný. Jenom mně naštvalo, jak urputně vyžadují i osobní převzetí a ihned. Neměla jsem možnost ani přijet později, když soudci a soudci pracovníci nemají žádné termíny a dělají si co chtějí. Blbosti podepisovat nebudu: měli to napoprvé udělat pořádně a rozsudek měl být přesně podle žaloby. Když je protistrana tak férová, tak se měla odvolat a ne intrikovat na soudech.

Celou tuto aféru ohledně osobního převzetí a opatrovníka spustila Eva Harmachová v lednu 2017, kdež jsem odmítla co nejdříve přijet do Prahy pro rozsudek, komunikaci s ní přikládám do mailu. Doufám, že Eva Harmachová ji vložila i do spisu. Takže na soudech mě můžete ignorovat, neřešit můj případ, neodpovídat, ale já musím přijet ihned, co jsem odmítla.
Tak když požadují na Obvodním soudě pro Prahu 5 mít podepsaný rozsudek z listopadu 2016, proč senátu soudce Jiřího Cidlinu nevadil nepodepsaný rozsudek dubna 2016 a v pohodě ho řešil v odvolání? To tři soudci, plus místopředseda soudu si nevšimli, že spis nemá všechny náležitosti a nemají ho řešit? To už nemluvím o tom, že můj spis neměl mít přidělený soudce Jiří Cidlina z možné podjatosti.

Trvám na tom, že opatrovníka nepotřebuji a je to účelový krok ze strany soudkyně Lenky Fučíkové, protože potřebuje tento případ navždy ukončit v můj neprospěch. Možná teď ji ani nejde o protistranu, ale o pověst a soudcovskou funkci její kolegyně Lucie Bičákové.

Trvám na tom, že když soudci chtějí mít podepsaný rozsudek z listopadu 2016, ať jsou stejně posuzované i jiné Usnesení, či rozsudek z dubna 2016. Podepisovala jsem osobně jenom jedno Usnesení z ledna 2015, vše ostatní je podle nich neplatně převzaté.

Navrhuji řešení : začít celý můj proces od začátku, přesně podle mé žaloby a s jiným soudcem na Obvodním soudě pro Prahu 5.
A na všechny soudce a soudní pracovníky byste měli po nastudování soudního spisu podat trestní oznámení pro podezření ze zneužívání veřejné funkce a podvod. Nebo pro soudce neplatí, že každý kdo se dozví, že došlo k spáchaní trestného činu by měl podat trestní oznámení?

Soudci se diví, že justice má tak špatnou pověst, ale sama vidím, že na soudech se vzájemně kryjete a tolerujete lajdáckou práci jiných kolegů soudců. Pak to padá na všechny soudce, že justice je špatná, i na ty seriozní.
Na závěr si dovolím otázku: Kdyby mě zastupoval advokát známého jména, například Tomáš Sokol, dovolili by si na mně soudci tolik, kolik si dovolili dosuď? Asi ne. Tak jak jsme všichni rovni před zákony, když jich v mém případě porušují všichni? Exffo mi přidělili víc než po roku a až po dopise Ivy Brožové! Můj spis do C zařadili až v lednu 2016, přičemž ho měli od listopadu 2013 a to až po tom, když jsem se ptala, jak byl potrestaný soudní asistent Jiří Pacovský, že mi v lednu 2014 nedal zaslat Usnesení, které bylo plné nesmyslů. Nebyl potrestaný vůbec, vyjmenovali ho za soudce.
Tento dopis jsem psala jako doplnění, protože ostatní vaši kolegové soudci můj spis nečetli. Vím to podle toho, co mi psali, že spis nestudovali. Snažím si alespoň tímto dopisem na to upozornit, že v mém případu nepostupují soudci standardně a podle platné Ústavy ČR.

Děkuji za pochopení.

S pozdravem
Magdaléna Nadzamová

A ospravedlňujem sa za striedanie češtiny a slovenčiny v článku. List som mala napísaný v češtine a prišlo mi hlúpe prekladať slová slovenského prokurátora do češtiny.

Nižšie sú dokazy, že som daný list senátu sudkyne Jitky Denemarkovej podala a sú tam aj printscreeny, že Jitka Denemarková a Martin Řezníček moj mail čítali.

Sťažnosť prezidentke Europského súdu pre ľudské práva

02.07.2024

V januári som uverejnila dopis ukrajinskému sudcovi pre ľudské práva Mykola Gnatovskyy. Od decembra 2023 mi neodpísal na dva dopisy. V čom nedodržal pravidlá EU súdu pre ľudské práva som uviedla v dopise prezidentke tohoto súdu. https://popelka.blog.pravda.sk/2024/01/05/ukrajinsky-sudca-mykola-gnatovskyy-a-europsky-sud-pre-ludske-prava-preco-jedna-tak-ako-jedna/ Tento dopis [...]

Ministerka Martina Šimkovičová a anketa Slovenka roku 2024

18.06.2024

Vážená pani ministerka Šimkovičová, žiadam Vás, aby ste prešetrila, či v tomto prípade postupuje RTVS nestranne a bez cenzúry. Poslala som to organizátorke tejto ankety, ktorá vyslovene nadržuje v mediálnej oblasti RTVS. Iné nominantky tam ani nie sú. Predsa súkromná spoločnosť si nemože robiť reklamu cez RTVS keď priamo nadržuje len RTVS a ostatných zo súťaže [...]

Peter Pellegrini a dezoláti. . . . .

15.06.2024

Priznám sa, že keď som včera našla v diskusii na pravda.sk odkaz na tento starší článok, tak som si myslela, že to je žart. Lenže na Slovensku je všetko možné a žart to nebol. K tomu článku bolo aj video. A týmto chcem poďakovať diskutujúcemu, ktorý tento odkaz dal do diskusie k jednému článku. Nebol to blog, bol to článok. [...]

SR Hudba Pohoda festival druhý deň TNX

Pohodu zasiahla smršť. Vietor zvalil veľký stan, ošetrili viacero zranených. Festival napokon predčasne ukončili

12.07.2024 19:02, aktualizované: 13.07.2024 00:25

Na festivale v Trenčíne spadol počas intenzívnej búrky veľký stan, zasahovali tam všetky záchranné zložky.

Lučenec, kúpalisko

Hygienickým požiadavkám na kúpanie nevyhoveli 4 vodné plochy a jedno kúpalisko

12.07.2024 17:17

Hygienickým požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie nevyhoveli vzorky odobraté v piatich prírodných vodných plochách.

nina polakova portret

Šimkovičovej sa nepáči, že Drlička odvolal šéfku baletu bez jej vedomia a žiada vysvetlenie

12.07.2024 16:03

Poláková ako jedna z mála v roku 2022, po odvolaní Mateja Drličku z postu generálneho riaditeľa, neodstúpila zo svojej funkcie.

Suchoj SuperJet 100

V Rusku spadlo dopravné lietadlo bez cestujúcich, trojčlenná posádka zahynula

12.07.2024 15:49, aktualizované: 16:20

V lietadle neboli pasažieri, stroj sa zrútil pri skúšobnom lete po oprave.