Založ si blog

Právo na zákonného soudce a předseda Nejvyššího soudu Petr Angyalosy

Mnozí soudci v ČR si právo vykládají jak chtějí. Jsou to moje osobní zkušenosti a článek píšu v češtině proto, že i dopisy soudu jsou v češtině, ať to bude jednotné.

V tomto článku jsou absurdní způsoby českých soudců, když něco řešit nechtějí, co jsou schopni vymyslet za obstrukce a zbytečné právní úkony.

Už v tom je ten systém soudnictví podle mých zkušeností absurdní, že rozsudek v ČR je v podstatě jenom bezcenný papír, který je nevymahatelný a počítá se s tím, že člověk, který se chce domoct spravedlnosti, musí podat další žalobu, na výkon soudního rozhodnutí. Když si soudci v mém případě chtějí změnit žalobu, tak si ji v beztrestně změní a nikdo z předsedů soudu ani předseda Nejvyššího soudu ČR to nepovažuje za podvod, ani za zneužití pravomoci veřejného činitele. Přičemž předseda Nejvyššího soudu ČR má pravomoc podat kárnou žalobu na kteréhokoliv soudce v ČR…Tuto předseda Nejvyššího soudu ČR pravomoc má, ale „koule“ NE. To by musel dát vyházet všechny soudce, kteří v mém soudním sporu tyto podvody udělali.

Taky je absurdní, že zbytečně vrací s odvoláním a dovoláním spis na nižší soud. Podle mně, kdyby chtěly, tak to mohou rovno vyřešit. Je to zbytečné vyhazování peněz za další právní úkony.

Nežádala jsem o tuto kárnou žalobu na všechny soudce, kteří v mém případu pochybili jenom předsedu Nejvyššího soudu ČR Petra Angyalossyho, ale i bývalou předsedkyni Nejvyššího soudu ČR Ivu Brožovou a bývalého předsedu Nejvyššího soudu ČR Pavla Šámala. Iva Brožová cca po 2 týdnech od mého dopisu odstoupila a Pavel Šámal šel na Ústavní soud a teď chce být předsedou Ústavního soudu ČR. Předpokládám, že jsou to jenom náhody, stejně jako je náhoda to, že vše se mi děje kvůli kauze tunelování VSŽ Košice, která nikdy vyšetřovaná nebyla.
Je to popsáno v mém článku z ledna 2012 na blogu popelka.

Dokonce si dovolím mít názor, že nikdo z předsedu soudu můj spis ani nečetl. Ani na ministerstvu spravedlnosti. Protože jinak by jim vadilo takové rozhazování peněz daňových poplatníků na zbytečné právní úkony.
Řešit na začátku jednoduchý soudní pracovní spor od roku 2011 je absurdní.

Toto níže připojené dovolání měli na Nejvyšším soudě ČR už několikrát a dosud, to znamená do srpna 2022 ho nevyřešili. Přičemž jde jenom o to, že toto odvolání neprojednával zákonný soudce a mělo být Nejvyšším soudem prohlášeno na zmatečné. To znamená měli ho vrátit s Usnesením v můj prospěch a dát projednávat přidělenému soudnímu senátu.

Dovolání bylo podáno v lednu 2019. Po prvé ho ukončili bez vyřízení, přičemž bylo podáno včas, podepsáno právníkem a na Nejvyšší soud ho z Obvodního soudu pro Prahu 5 skutečně poslali. Ukončili ho „jinak“, Usnesení nevydali. A chtěli řešit dovolání z ledna 2017, které v roce 2017 stejný soudce Nejvyššího soudu ČR nevyřešil.

Po druhé dovolání z ledna 2019 při vrácení spisu zapomněli zaevidovat. Ozvala jsem se písemně já, advokát si to nevšimnul. Pak měli můj spis na Nejvyšším soudě ČR cca 2 roky a vrátili obě dovolání nevyřízené s tím, že našli v mém spise žádost advokáta o zbavení opatrovnictví, ale z ledna 2019 po tom, co podepsal první dovolání. Soudkyně Lenka Fučíková tuto žádost odignorovala.. Ale dovolání bylo podepsáno a ještě předtím, takže je právoplatné.

Na Nejvyšším soudě si to nevšimli, že podal žádost o zbavení opatrovnictví a chtěli, aby stejný advokát podepsal i nevyřešené dovolání z roku 2017. Tak ho podepsal, protože tvrdil, že musí, jinak mi to dovolání odmítnout řešit a zruší ho. I když ještě tehdy nebyl opatrovníkem.

Pak to měli na Nejvyšším soudě ČR víc než 2 roky a vrátili Obvodnímu soudu pro Prahu 5 spis s tím, že ať nejprve zruší opatrovnictví Libora Vincence a ať pak pošlou spis na Nejvyšší soud ČR. To jsem se už zase naštvala je, že je to rozhazování peněz daňových poplatníků dávat mi dalšího advokáta, když ty dovolání podepsal a najednou nejsou právoplatná? A antidatování není přípustné. Opatrovnictví by mu skončilo ke dni vydání Usnesení soudkyni a ne dva roky dozadu, kdy o to požádal. Kromě toho, první dovolání z ledna 2019 podepsal ještě předtím, než požádal o zbavení opatrovnictví. Takže určitě je právoplatné.

Tak jsem podala kvůli tomuto absurdnímu Usnesení odvolání.
Tak advokáta Libora Vincence mi nechaly, ale když vrátili můj spis na Nejvyšší soud ČR, zase dovolání z ledna 2019 nezaevidovaly. Požádala jsem o to už několikrát, ale snaha o nápravu není, dokonce mi tvrdí, že žádné dovolání z ledna 2019 neevidují.

Advokát Libor Vincenc spíše dělá advokáta soudcům, byl mi přidelený soudem, ale vím, že ex offo mi zatím nepomohly, bránit se musím sama.

Jako kdyby se soudců bály….jinak si to vysvětlit nevím. Právník odborů mi už dávno před léty vysvětlil, že advokáti mají peníze podle úkonů a pro nich je dobré mít i jednoduchý spor rozdělený, i když to pro mně výhodné není.

Kromě toho, ex offo a opatrovníci dostávají takové případy jako já náhodně přidělované ze soudů a asi si nechtějí naštvat soudní pracovníky. Jinak si to nevím vysvětlit, když ani jednou mi přidělený advokát neřekl, žeby soudce udělal chybu.

Přičemž důkazy z jejich databáze mluví jasně, dovolání podáno bylo i já mám razítko podatelny, podal ho i advokát. Ale ten mi jenom mechanicky přeposílá co mu pošle soud.

Právo na zákonného soudce je jasné dané. Ale soudci to v mém případu porušují. Napsala jsem stížnost, i podala dovolání, ale řešit to nechtějí. Místo toho se všichni tváří, že dané dovolání neexistuje. Ale do mého spisu na soudech by neměl mít nikdo cizí přístup a dovolání tam bylo, když mělo spisovou značku na Nejvyšším soudě ČR a měl ho přidělený senát složený z 5 soudců. Bylo mi vysvětleno, že oficiálně jsou to jenom tři soudci, ale pět se jich dáva do senátu kvůli tomu, kdyby některý z nich nebyl přítomný.
Zajímavé je, že to, že nevyřídili dovolání si ani jeden z nich nevšimnul už 3,5 roků, ale mají čas chodit na školení do soukromní agentury Bova, i když oficiálně mohou jedině učit. Soukromní školení za peníze školicích určitě nejsou pedagogická činnost, Ale tohle nikomu předsedů soudu nevadí….

Tady je celý text dovolání z ledna 2019

Obvodní soud pro Prahu 5

Nám. Kinských 234/5

150 00 Praha 5

Věc: Dovolání k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně k soudnímu případu sp. zn. 10 C 34/2016 (spisová značka na Obvodním soudě pro Prahu 5)

Tímto podávám další Dovolání proti Usnesení Městského soudu v Praze číslo jednací 23Co 356/2018 – 1250, vydaného dne 15.11.2018 soudcem JUDr. Jiřím Cidlinou, mně zaslaného dne 21.11.2018 na mou mailovou adresu ………….(v originálu je mailová adresa) přiděleným opatrovníkem Mgr. Liborem Vincencem. Žádám o to, aby toto Usnesení bylo vyhlášeno za zmatečné, protože ho neprojednával zákonný soudce. Tento spis neměl přidělený senát soudce Jiřího Cidliny, ale senát soudkyně Jitky Denemarkové.

16.10.2018 jsem dostala informaci z Městského soudu v Praze z infocentra Spálená ul. o složení senátu, kde bylo uvedeno, že můj soudní spis je vedený na Městském soudě v Praze pod sp. zn. 23Co 356/2018 a předsedkyni senátu je JUDr. Jitka Denemarková, dalšími členy senátu jsou Martin Řezníček a Patrície Adamičková.

Tuto informaci jsem si vyžádala ja mailem.

Ještě 14.11.2018 jsem poslala mail (i na podatelnu i všem třem soudcům) a podala osobně dopis, kde jsem senát soudkyně Jitky Denemarkové žádala, aby můj soudní případ řešili jako celek. Kopii dopisu přikládám v příloze. Mail Jitka Denemarková četla: mám potvrzeno přečtení mailu. Takže 14.11.2018 ještě spis měla a 15.11.2018 rozhodl senát soudce Jiřího Cidliny. Jak je toto možné „jenom tak“ si na Městském soudě přesouvat spisy mezi senáty? A to jsem k dopisu ze 14.11.2018 přiložila kopii z mého soudního spisu, kde právě Jitka Denemarková upozornila místopředsedu Viktora Sedláka na to, že můj spis měl dostat v červnu 2016 jiný senát a ne senát soudce Jiřího Cidliny. Viktor Sedlák pak rozhodl příkazem, že Jiří Cidlina má dostat spis, protože ho už měl předtím.

Teď už po čtvrté dostal můj odvolací spis na projednávaní soudce Jiří Cidlina, což je divné z vícero důvodů. Protože na soudech má být náhodné přidělování soudních spisů, aby se předešlo ovlivňovaní v prospěch jedné strany a korupci. Soudce Jiří Cidlina začínal jako soudce na Obv. soudě pro Prahu 5. Můj spis projednávali právě na Obv. soudě pro Prahu 5, takže soudce Jiří Cidlina rozhodoval o svých bývalých kolezích. Už z tohoto důvodu se měl sám vyloučit z důvodů možné podjatosti. Další důvod je, že opatrovníka mi přidělila soudkyně Lenka Fučíková na základě toho, že už druhý rozsudek nebyl řešen přesně podle žaloby. Jeden bod mi svévolně soudci Michal Holub a na vyšším soudě Jiří Cidlina vyhodili. Bez tohoto bodu má žaloba nemá žádny smysl a tímto pádem ji soudci upravili v prospěch protistrany.

Proč? Protože advokát protistrany Martin Krejza z advokátní kanceláře Bedrna a spol. si to zařídil? Nebo jaký důvod měli soudci mi škodit a upravovat svévolně žalobu, kterou jsem podávala já a první bod jsem psala přesně podle rozsudku Lucie Bičákové? Pani soudkyně Lucie Bičáková napsala do rozsudku z roku 2011 bludy? Připomínám, že dnes už nebohý Jiří Bedrna z advokátní kanceláře Bedrna a spol. byl před odchodem do advokacie vysoce postavený soudce. (Jiří Bedrna byl za socializmu předsedou Městského soudu v Praze , později soudcem Nejvyššího soudu ČSFR, v roce 2011 ještě žil a byl majitel advokátní kanceláře Bedrna a spol.).

Pokud nedošlo ovlivňování mého soudního procesu advokátem protistrany, tak soudci jsou v mém případě neskutečně hloupí a doporučuji, aby celý soudní proces zaplatili ti, kteří tento bordel a zbytečné právní úkony v mém soudním případu způsobili.

Upozornila jsem na nerespektování přesného znění mé žaloby několikrát, i v odvolání i v dovolání. Všichni soudci a soudní asistenti mě ignorovali.

Po mně se na soudech vyžaduje, abych se vyjadřovala jasně, přesně a srozumitelně, ale na soudech to nedodržují. Ten první bod vyhodili z mé žaloby proto, aby neměla doslova průser soudkyně Lucie Bičáková, která první rozsudek v roce 2011 vydala a který je asi nevykonatelný. Protistrana se vzdala písemně práva na odvolání hned po soudním procesu.

Soudkyni Lucii Bičákovou jsem upozornila dvakrát písemně už v roce 2011, že protistrana ignoruje její rozsudek a do dnešního dne mi ani neodpověděla. Proto jsem podala další žalobu v roce 2013 a postupovala podle poučení v rozsudku Lucie Bičákové. Lucie Bičáková je pravděpodobně bývalá kolegyně Jiřího Cidliny a zároveň pravděpodobně příbuzná soudce Nejvyššího soudu ČR Víta Bičáka. Takže toto jednáni soudce Jiřího Cidlinu mohlo být účelově. Faktem je, že mi zničil život.

Když dostal po druhé můj spis soudce Jiří Cidlina, tak jsem podala námitku podjatosti. Tehdy jsem si nezjistila podle internetu, kde soudce Jiří Cidlina začínal jako soudce. Proto jsem neuvedla skutečnost, že podjatost je možná i proto, že začínal na Obv. soudě pro Prahu 5 jako soudce a rozhoduje tak o svých bývalých kolezích.

Protože soudci i za tak vysoké platy neuvažují a dělají jak roboti, všechno se jim musí napsat, tak tuto možnou podjatost soudkyně rozhodující o námitce nebrala do úvahy a námitku zamítla. To soudkyni nevadilo, že si změnil už v předvolání text žaloby v prospěch protistrany, což je doslova zločin. V námitce podjatosti jsem to uvedla. Já jsem nikomu na to právo nedala. Tak nechápu proč soudkyně Vrchního soudu v Praze toto upozornění ignorovala.

V listopadu 2016 vydal soudce Jiří Cidlina rozsudek. Když mi soudkyně Lenka Fučíková ustanovila opatrovníka právě kvůli tomuto rozsudku, místo toho aby mi přidělila ex offo kvůli dovolání, tak zase můj spis dostal na Městském soudě Jiří Cidlina a stejný senát, jako vydával rozsudek. Takže stejný senát rozhodoval znovu o svém rozsudku.

Podala jsem námitku podjatosti 15.1.2018 a úplnou náhodou mi později (24.1.2018) poslali Usnesení senátu Jiřího Cidliny ze dne 12.1.2018, že mi zrušili opatrovníka. Žádala jsem zrušení opatrovníka celkově, nebylo to o osobě advokátky Barbory Peškové. Psala jsem si kolem 15.1.2018 i s Infocentrem Městského soudu v Praze, ale oni tehdy mi nenapsali, že už bylo vydáno Usnesení.
Bylo toto Usnesení antidatované proto, že v tomto případě by už námitka podjatosti na Vrchním soudě v Praze prošla? Předsedu Městského soudu v Praze Libora Vávru jsem na to upozornila, ale neřešil to. Pán Libor Vávra má i takový milý zvyk kromě ignorace problému vyhazovat maily bez přečtení. Takže s ním se nic řešit nedá.

Protože jde stále o ten stejný rozsudek z listopadu 2016, který vydával senát soudce Jiřího Cidlinu, tak ani teď neměl rozhodovat o svém rozsudku. Myslím tím Usnesení, které vydal 15.11.2018. Nevěděla jsem, že by měl můj spis přidělený soudce Jiří Cidlina. Kdybych to věděla, tak bych podala námitku podjatosti. Tato možnost mi byla odepřena. Kromě toho: když 14.11.2018 měl ještě můj spis senát Jitky Denemarkové a Jitka Denemarková a Martin Řezníček můj mail ze dne 14.11.2018 četli, tak proč mně neupozornili, že můj spis dostal jiný senát? Mně to nezajímá, jestli je to jejich povinnost. Spis měli přidělený od 11.10.2018, takže víc než 1 měsíc. Za tu dobu si ho ani nepřečetli? Je dost hrubý: cca 15 cm tloušťka spisu. Ještě začátkem listopadu jsem se objednávala na nahlížení do spisu a taky z Infocentra mi neoznámili, že by už můj spis měl jiný senát. Přičemž jsem psala jméno soudkyně a můj spis si museli vyžádat od soudkyně Jitky Denemarkové.

12.11.2018 jsem měla přijít na nahlížení do spisu, které jsem zrušila: tehdy měla ještě můj spis soudkyně Jitka Denemarková. 14.11.2018 jsem podala osobně dopis přes podatelnu, dokonce dva dopisy plus poslala maily (i na jména konkrétních soudců senátu) a taky ten spis měla Jitka Denemarková. A hned další den 15.11.2018 vydal Usnesení Jiří Cidlina? To si ho tak rychle stihnul nastudovat, on i jeho nový senát? Za jeden jediný den když naposledy měl spis v lednu 2018? A přísedící soudci o tom spisu nevěděli vůbec nic a i tak s takovým rychlým rozhodnutím souhlasili? Takže v lednu 2018 mi Jiří Cidlina zrušil opatrovníka, žádala jsem celkově zrušení opatrovníka a v listopadu 2018 mi opatrovníka přidělil? Je Jiří Cidlina vůbec normální?

Není podstatné, že vždycky na to soudkyně Lenka Fučíková použila jiný paragraf….to jenom poukazuje na to, jaké osobnosti v ČR dělají soudce, když si ohýbají zákony jak si smyslí. Vždycky šlo o tu stejnou podstatu, že jsem požadovala spravedlivý proces přesně podle mé žaloby. To mi soudkyně Lenka Fučíková v lednu 2018 zaslala ještě jedno Usnesení podle zákona z roku 1963, na který se dá „ušít“cokoliv. Toto Usnesení Lenka Fučíková do dnešního nezrušila, i když o to několikrát žádala. K nepřevzatému rozsudku přeci nemůže vydávat Usnesení a Lenka Fučíková jich vydala tři a do dnešního dne nezrušila. Kdyby si skutečně senát Jitky Denemarkové nastudoval můj spis, tak to ví.

To si „jenom tak“ rozhodla Jitka Denemarková, že můj spis přesune soudci kolegovi, který zase rozhodoval o svém rozsudku? A co přísedící soudci v senátu Jitky Denemarkové a Jiřího Cidliny? Spolu je to šest vystudovaných právníků a soudců kteří by měli poznat a dodržovat platné zákony. To jim nevadilo, že takový svévolný přesun spisu není podle práva? Nebo přísedící soudci jsou v senátu jenom do počtu a o všem rozhoduje předseda senátu?

To je šest soudců plus k tomu místopředseda soudu Viktor Sedlák a předseda soudu Libor Vávra. Upozornila jsem jich na to písemně a nevadilo ji porušování platného zákona. Tak jak můžete chtít dodržování zákonů od běžných lidí, když samotní soudci platné zákony nedodržují?

Jiří Cidlina totiž dne 15.11.2018 rozhodnutím o opatrovníkovi rozhodoval o svém rozsudku ze dne 16.11.2016. Protože jsem napsala soudkyni Lence Fučíkové, že rozsudek ze dne 16.11.2016 je v rozporu s dobrými mravy, tak požaduji, aby byl zrušený a aby soudkyně Lenka Fučíková podala návrh na Ústavní soud na zrušení diskriminačního zákona ohledně povinného zastoupení právníkem na Nejvyšším soudem. Je to diskriminační zhledem k tomu, že soudce na Nejvyšším soudě platíme my daňoví poplatníci. Je to diskriminace na základě vzdělaní. Přiložila jsem ji i dopis se seznamem, kteří právníci mi radili a díky kterým jsem teď bezdomovec. Takže ani právní vzdělaní není zárukou spravedlivého soudního procesu. V tom dopise byl i seznam soudců.

Z toho vyplývá, že soudkyně Jitka Denemarková si svévolně přesunula spis ke kolegovi soudci Jiřímu Cidlinovi a znemožnila mi právo na spravedlivý proces. Dovolila mu tím, aby mi zničil život. Neoponujte mi tím, že můžu podat Dovolání. Nemohu, na to potřebuji ex offo a kdyby měla dost peněz na advokáta, co nemám, tak bych musela platit advokáta a ztratila další čas čekáním na rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR a nové Usnesení Městského soudu v Praze. Ja hlavně potřebuji z něčeho žít, když nemám žádný příjem. To je účelově natahování soudního sporu, aby mně zničili. Jinde se musí dělat na po prvé kvalitně a pořádně. Soudci takhle dělat nemusí?

Soudce Jiří Cidlina nepotřebuje být specialista na Slovensko, jak uvedl v Usnesení ze dne 15.11.2018. Soudím se podle českých zákonů a v České republice s českým zaměstnavatelem. Kromě toho to nebyl ústní proces, ale jenom písemné Usnesení bez mé přítomnosti. Jitka Denemarková je podle internetu ročník 1960, takže slovensky by rozumět měla. Kdybych potřebovala tlumočníka z češtiny do slovenštiny, tak o to soud požádám. Nepožádala jsem o to, protože to nepotřebuji. Nejen píšu česky, ale i česky mluvím. Ne sice ideálně, ale mluvím.

Soudkyně Lenka Fučíková sice tvrdí, že jsem nepřevzala rozsudek ze 16.11.2016, ale akceptovala moje Dovolání k tomuto rozsudku a vydala pak tři Usnesení. To postrádá logiku zkušené soudkyně.
Soudkyni Lenku Fučíkovou jsem upozornila, že ani rozsudek z 25.4.2016 jsem osobně nepřevzala. Podle této logiky měl senát soudce Jiřího Cidliny neprojednávat moje odvolání k tomuto rozsudku a spis vrátit zpátky, ať podepíšu převzetí. Měli by stále platit stejné pravidla a tři soudci v senátu Jiřího Cidlinu v listopadu 2016 udělali obrovskou chybu, že projednávali odvolání k nepřevzatému rozsudku. Tak jak může být takový rozsudek platný, když jednou to soudci Jiřímu Cidlinovi nevadilo a teď mu to vadí a proto mi přidělil opatrovníka?

Je divné, že 14.6.2016 mi místopředsedkyně Obv. soudu Praha 5 Blanka Jarolímková napsala, že není nutné převzít rozsudek osobně, když jsem požádala o zasílání mailem.

Já nejsem placena za to, abych kontrolovala královsky placené soudce. Proto požaduji celý proces nanovo s novým soudcem který bude přesně podle mé doplněné žaloby ze dne 12.12.2013. Jediný dokument, který jsem ze soudu osobně převzala je ustanovení advokáta Marka Konečného a odpuštění soudních poplatků. Bylo to v lednu 2015 a i to na Obv. soudě pro Prahu 5 udělali až po dopise Ivy Brožové z listopadu 2014. Je v mém soudním spisu.

Takže buď jsou všechny Usnesení a rozsudky právoplatně převzaté mailem nebo nejsou.

A k tomuto dovolání mi přidělte advokáta ex offo,. Odmítám opatrovníka protože ja jsem svéprávní. A doložte mi svéprávnost soudců, kteří v mém případu rozhodovali. Požaduji vyjádření dvou psychologů a dvou psychiatrů, že soudci, kteří v mém případu rozhodovali jsou svéprávní a mohou rozhodovat o osudech jiných lidí. Je načase, aby v české justici byli charakterní a pracovití lidi, kteří rozhodují podle platných zákonů. Nikde v zákonech není dovoleno měnit podané žaloby podle toho, jak požaduje protistrana nebo soudce kolega, aby neměl průser.

Když mohou soudci jenom tak ze mně udělat nesvéprávní v tomto procesu, protože po nich požaduji poctivou práci, tak já mám stejné právo po soudcích a advokátech požadovat, ať mi doloží písemně od odborníků psychologů a psychiatrů, jestli jsou svéprávní oni a jestli mají právo rozhodovat o osudech jiných lidi.

Přidělenému opatrovníkovi Liborovi Vincencovi jsem dala pokyn podat dovolání, ale zároveň si podávám dovolání i sama, protože chci mít jistotu, že podané dovolaní nejenom bude, ale bude podáno podle skutečných faktů, jak si soudci manipulovali se spisem a přesouvali. Nemám jistotu, že to, co napsal Libor Vincenc mně, skutečně i pošle a kromě toho, není to podrobné. Za to co udělal senát soudkyně Jitky Denemarkové a Jiřího Cidliny, to není jenom na zrušení Usnesení, ale i na odvolání z funkcí soudců a vězení za můj zničený život. Soudci by měli být morální autoritou, ale v tomto případě ani jeden soudce tou morální autoritou není.

Děkuji za kladné vyřízení.
S pozdravem

Magdaléna Nadzamová

Celé znění dopisu Petrovi Angyalossymu ze dne 5.8.2022, poslané mailem 3.8.2022

JUDr. Petr Angyalossy , Ph. D

Předseda Nejvyššího soudu ČR

Nejvyšší soud ČR

Burešova 20

657 37 Brno

Věc: stížnost na soudce a soudní pracovníky je to jeden soudní spis z Obv. soudu pro Prahu 5, spis. zn. 10 C 34/2016, který máte teď fyzicky na Nejvyšším soudě ČR s dvěmi dovoláními k tomuto spisu

Vážený pane Angyalossy,

Dne 3.8.2022 jsem Vám zaslala, i na Váš pracovní mail, i na mail podatelny Nejvyššího soudu ČR v Brně níže uvedený mail. Posílala jsem ho přidělenému opatrovníkovi Liborovi Vincencovi a přiložila ho i Vám. Momentálně je advokát Libor Vincenc na dovolené a v práci bude až 15.8.2022. Proto Vám tento dopis poštou doporučeně, abych dodržela lhůtu 3 dnů od poslání mailu bez elektronického podpisu.

Vzhledem k tomu, že jako bezdomovec nemám elektronický podpis, tak Vám tento text zasílám ještě poštou doporučeně. Přílohy jsem přiložila do mailu.

Nevím, kdo tuto situaci v mém soudním sporu zavinil, ale jste předseda Nejvyššího soudu ČR, berete za to plat z peněz daňových poplatníků, tak si to zjistěte a vyřešte to. Nebo to mám brát tak, že když nemám známosti na soudech, tak soudy spravedlivě nepracují?

Co mám udělat, aby soudy v mém soudním případu pracovaly spravedlivě? Nebo jste úplně bezcharakterní a budete donekonečna dělat podvody a chránit podvody soudců a soudních pracovníků nižších soudů?

Učiňte nápravu, zjistěte, kdo to způsobil a potrestejte veřejně ty osoby, které to způsobili. Pojmenujte je veřejně. Proto, aby se takové podvody už nikdy na českých soudech neopakovaly. Když to neuděláte, tak jste spoluviník a náhradu škody budu požadovat i po Vás pane předsedo Angyalossy.

Nebo Vám nezáleží na spravedlnosti a poctivé práci českých soudců?

S pozdravem

Magdaléna Nadzamová

Celé znění mailu ze dne 3.8.2022:

Vážený pane Angyalossy,

potvrzuji, že Váš mail ze dne 2.8.2022 jsem dostala v pořádku a přílohy šlo v pohodě otevřít.

Ale nesouhlasím s Vaším stanoviskem a trvám na nápravě.

Jde o soudní spis sp. zn. 10 C 34/2016 z Obvodního soudu pro Prahu 5, který je teď fyzicky na Nejvyšším soudě ČR. Máte ho tam kvůli vyřízení dvou dovolání, které jsou z roku 2019 a jde o pracovní spor, který spěchá.
První dovolání je z ledna 2019, podáno bylo advokátem Liborem Vincencem dne 20.1.2019 přes jeho datovou schránku. Splňovalo všechny náležitosti, bylo podáno včas a bylo podepsáno právníkem.

Toto dovolání musíte mít fyzicky v mém soudním spise, když jste ho na Nejvyšším soudě ČR dvakrát zaevidovaly a dvakrát ukončili bez vydání Usnesení. Proč? Jaký byl důvod?
Kde je teď toto dovolání? Proč jste ho po třetí nezaevidovali, když jste ho dvakrát ukončili bez vydání Usnesení?

Toto dovolání bylo podáno jako první, takže mělo být vyřešeno jako první. No Vy na Nejvyšším soudě ČR ho nechcete zatím řešit vůbec. To má kdokoliv přístup k mému soudnímu spisu? Nebo kde se toto dovolání ztratilo?

V přílohách Vám posílám toto dovolání, celý text, jak ho poslal advokát Libor Vincenc, přikládám i mail, kde mi tvrdí, že ho poslal.
Dále přikládám dopis soudce Jiřího Doležílka, kterým potvrzuje, že ta první spisová značka patří k tomuto dovolání a že toto dovolání měl.

Dále přikládám z Vaší databáze obě spisové značky, které jste přidělili k tomuto dovolání a výpisy, že to, k tomuto dovolání patří a že jste to ukončili.
Usnesení jste na Nejvyšším soudě nevydaly. Proč?

Vyřešte to a zaevidujte. A to druhé dovolání, které jste zaevidovali už po třetí, tak mu spisovou značku zrušte (to znamená ukončete jinak) a zaevidujte nejprve první dovolání z ledna 2019 a pak po čtvrté druhé dovolání (z května 2019), aby to řešili Vaši soudci v sledě, tak jak to bylo doručeno na Nejvyšší soud ČR.

Neříkejte mi, že to nejde. Jde to a udělejte to. To dovolaní z ledna 2019 určitě máte v mém spise, když ho posílal i advokát Libor Vincenc, i já podávala osobně.
Kdybyste ho v mém spise neměly, tak Vám všechny podklady posílám teď v přílohách, tak hledejte originály.
Nebo ho tam nemáte? No to je pak trestní čin podvodu a zneužívání funkce veřejného činitele.

Chcete mi říct, že u Vás se ztrácí listiny ze spisů?

Vyřešte to a zaevidujte obě dovolání, tak jak jsem požadovala. A obě dovolání vyřešte v pořadí tak, jak jsem napsala a požaduji.

Vzniklou škodu budu požadovat po Vás osobně, po advokátovi, po soudcích a po pracovnicích soudů, kteří to způsobili. Jste královsky placený předseda Nejvyššího soudu ČR, je to Vaše zodpovědnost, abyste vedl soudce a zařídil pracovní morálku, tak tento bordel napravte.

Děkuji.

S pozdravem

Magdaléna Nadzamová, poslané mailem dne 3.8.2022 a poštou doporučeně dne 5.8.2022

Dopis Petrovi Angyalossymu ze dne 16.6.2022:

Pane Angyalossy,

už jsem Vás předtím oslovila a neřešil jste to. Jenomže ty podvody na všech stupních českých soudů pokračují dál. Proto Vám přikládám i dopis, který jsem Vám poslala 14.9.2021.

Pane Angyalossy, dovoluji si Vás oslovit jako předsedu Nejvyššího soudu ČR se stížnosti na práci nejenom konkrétních soudců Nejvyššího soudu ČR, ale i se stížností konkrétních soudců nižších soudu České republiky. Jejich předsedové mé stížnosti neřešili.

Jde o soudní spis spis. zn. 10 C 34/ 2016, který byl v tom čase na Obv. soudě pro Prahu 5 (14.9.2021) a dnes 16.6.2022 je momentálně na Nejvyšším soudě ČR v Brně.

Požaduji, abyste si jako předseda Nejvyššího soudu ČR vyžádal a nastudoval můj soudní spis a podal na konkrétní soudce Nejvyššího soudu ČR (senát soudce Jiřího Doležílka, soudce Pavel Malý, soudce Roman Fiala) , i na všechny soudce Nejvyššího soudu ČR a všechny soudce nižších soudů, kteří v mém soudním případu pochybili, udělali podvody a zneužili pravomoc veřejného činitele podal kárnou žalobu.

Jako předseda Nejvyššího soudu ČR tuto pravomoc máte.

Dne 20.1.2019 bylo podáno v mém soudním případu dovolání, bylo podáno včas a podepsáno právníkem.
Soudce Pavel Malý poslal můj spis na Obvodni soud pro Prahu 5 dne 2.4.2021. Takze víc než 2 roky s tím, ať soudkyně Lenka Fučíková nejprve zruší opatrovnictví Libora Vincence a pak ať řeší ostatní. Poslala mi to 2.9.2021.

Obe dovolání byly podepsány ještě před 2.9.2021, takže k oběma měl Nejvyšší soud ČR vydat Usneseni.
K prvnímu dovoláni ze dne 20.1.2019 měl Nejvyšší soud ČR určitě vydat Usneseni a protože až ve stejný den, to znamená 20.1.2019 Libor Vincenc požádal o zbavení opatrovnictví. Z tohoto důvodu to dovoláni je určitě právoplatné a měl se ním Nejvyšší soud ČR zabývat a vyřešit, to znamená vydat Usneseni.

To dovoláni mělo dopadnout v můj prospěch, protože každý má právo na svého zákonního soudce.
V mém případě to dodrženo nebylo, soudkyně Jitka Denemarková si svévolně můj spis přesunula k soudci Jiřímu Cidlinovi, který pracoval předtím na Obv. soude pro Prahu 5 jako soudce, rozhodoval o svém rozsudku a ještě tento můj spis mela přidělený právě soudkyně Jitka Denemarková. Takže senát soudce Jiřího Cidlinu můj spis neměl řešit v žádném případě, neměl ho ani „přidělený“. Soudce Jiří Cidlina měl a řešit můj soudní spis čtyřikrát za sebou, což je taky divné, když na soudech má fungovat náhodné přidělování soudních spisů.

A proč náhodné přidělování spisů nefunguje na Nejvyšším soudě ČR?
Na další dovoláni jsem soudce upozornila mailem a dopisem i Obv. soud pro Prahu 5 v květnu 2019.

Usnesení vydala soudkyně Lenka Fučíková až 2.9.2021, to znamená cca 2,5 roku po advokátové žádosti o zbaveni opatrovnictví.
A po 2,5 roku advokát , soudci Obv. soudu pro Prahu 5, soudci Nejvyššího soudu ČR, všichni s právnickým vzděláním přišli na to, že toto dovolání není právoplatné a nemůžete to vyřešit. Až po 2,5 roku a v pracovně-právním sporu, který měl být řešený co nejdříve ? To myslíte vážně? To, jestli je dovolání právoplatné posuzuje už po podání dovolání konkrétní soudce, jestli je podáno včas, jestli splňuje všechny podmínky, bylo podepsáno právníkem. Pak dovolání místopředseda nižšího soudu posuzuje a píše doprovodný dopis na vyšší soud a do toho dopisu píše, jestli splnilo všechny podmínky a ke kterému Usnesení či rozsudku bylo podáno. Takže pro soudce nižších soudu bylo dovolání v pořádku a až po 2,5 roků na Nejvyššímu soudě ČR soudce Jiří Doležílek, odborník na pracovní právo přišel na to, že v pořádku to není? A co dělal jeho senát 2,5 roků s mým soudním spisem?

Já Vás nemám kontrolovat, platné zákony máte dodržovat automaticky.

Níže uvedený text jsem Vám posílala už v lednu 2021 a vidím, že asi jste neměl zájem nic řešit, když podvody v mém soudním spisu pokračují dal.

Tady je citace tohoto dopisu z ledna 2021:
Jde o jeden soudní spis z Obv. soudu pro Prahu 5, spis. zn. 10 C 34/2016, který je teď na Nejvyšším soudě ČR s jedním platným dovoláním, ale Vaši soudci mu přidělili 4 (ano, čtyři spisové značky na Nejvyšším soudě ČR). Připomínám, že senát soudce Jiřího Doležílka měl můj spis už první polovině roku 2017, ale tehdy první dovolání z ledna 2017 neřešil, jenom vrátil zpět. A teď s právoplatným dovoláním, které ukončil bez vyřízení pod spisovou značkou 21 Cdo 573/2019 si vzpomněl, že toto dovolání z ledna 2017 chce „řešit“, ale právoplatné dovolání z ledna 2019, které by muselo dopadnout v můj prospěch ignoroval a uzavřel bez vydání Usnesení. Přičemž můj soudní spis byl poslaný na Nejvyšší soud ČR v únoru 2019 s dovoláním z ledna 2019. S ničím jiným. V dovolání z ledna 2019 šlo o svévolné přesunutí mého odvolání k jinému senátu. Udělala to soudkyně Městského soudu Jitka Denemarková a přesunula ho k senátu soudce Jiřího Cidlinu, který rozhodoval o svém rozsudku, měl můj spis čtyřikrát za sebou a ještě začínal jako soudce na Obvodním soudě pro Prahu 5.

Námitku podjatosti jsem podala: jednou své Usnesení antidatoval (ptala jsem na to v informační kanceláři, jestli je už rozhodnuto a nebylo) a po druhé soudkyně Jitka Denemarková si svévolně můj spis přesunula k němu bez toho, abych o tom já věděla, bez mého souhlasu a to pouhý 1 den po mém dopise Jitce Denemarkové, podaném osobně. Mně soudkyně Jitka Denemrková nic neoznámila, že ji můj spis „nepatří“ a z informační kanceláře jsem měla písemnou informaci, že o mém tehdy podaném odvolání rozhoduje právě senát Jitky Denemarkové.

Hned na druhý den soudce Jiří Cidlina rozhodl a vydal Usnesení. Dá se to dokázat podle datumu podání dopisu a vydání Usnesení. Mám písemný důkaz z Informační kanceláře, kterému konkrétnímu senátu byl můj spis přidělený. Stěžovala jsem si písemně u předsedu Městského soudu v Praze Libora Vávru. Od Viktora Sedláka, místopředsedu soudu jsem dostala odpověď, kde mi napsal, že soudkyně Jitka Denemarková chtěla vyjít vstříc soudci Jiřímu Cidlinovi a že je odborník na Slovensko. Neřešíme imigraci, ale pracovní soudní spor podle českého zákoníku práce a českých zákonů, co se týče práva.
Za prvé: soudím se podle českých zákonů s českým zaměstnavatelem. Takže se Slovenskem to nemá nic společného. Jsem sice Slovenka, ale kdybych nerozuměla česky a nepsala v češtině, tak mám možnost požádat o tlumočníka soud. Nepožádala jsem a nikdo ze soudců, ani soudních pracovníků mi od listopadu 2013 nikdy nenapsal, že nerozumí mé češtině. Určitě není ideální, ale ty nesmysly, co mi píšou ze soudů jsou omnoho horší.

Akorát mi napsali už v prosinci 2013, že mám napsat soudu jasně, zřetelně a srozumitelně, co po soudu požaduji.
Tak jsem upravila žalobu a z místo 4 stran jsem jim napsala podrobně na 8 stran, ať mi soudce v dalším rozsudku napíše jasně, zřetelně a srozumitelně, jak přesně myslela můj rozsudek soudyně Lucie Bičáková v září 2011, když ho protistrana si divně vykládá. Tuto žalobu máte v mém soudním spise, který je momentálně fyzicky na Nejvyšším soudě ČR v Brně, tak si ji přečtete. Napsala jsem to tam co nejpodrobněji, co po soudu požaduji a na základě čeho. Bylo to na základě rozsudku právě soudkyně Lucie Bičákové a na základě dopisu z ministerstva spravedlnosti a na základě dopisu soudce Michala Holuba, který byl tehdy místopředsedou Obv. soudu pro Prahu 5.

Pak nastalo to, že v lednu 2014 Jiří Pacovský vydal Usnesení, kde mi neuznal odpuštění soudních poplatků, odmítnul přidělení advokáta ex offo a ještě toto Usnesení nedal poslat asistence, ale vedoucímu kanceláře opatrovnického oddělení Petrovi Slavíčkovi. Mám a měla jsem pracovní spor, takže to nemá nic společného s opatrovnickou agendou.

Petr Slavíček mi dvakrát poslal úplně prázdní mail, bez textu a bez příloh. Upozornila jsem ho na to a neodpověděl mi. Pak jsem našla v mém spisu při nahlížení, že do spisu vložil něco jiného, dokument s názvem „zpracovat“. Takže jeho strany jde o podvod.

Taky je podvod, že si soudci svévolně změnili můj text žaloby a jeden bod, ten první, vyhodili. Oni mi celou žalobu můžou teoreticky v rozsudku zamítnout,ale zároveň to musí písemně v rozsudku zdůvodnit. Ale to pak znamená, že soudkyně Lucie Bičáková mi do rozsudku ze září 2011 napsala bludy. Taky mi pak napsali bludy z ministerstva spravedlnosti a místopředseda soudu.
Chci vidět ten zákon, který svévolně dovoluje soudcům měnit text žaloby! Žádny takový zákon není, to jsem si jistá. Soudce je povinen projednávat přesně to, co požadují v žalobě a to soudci v mém případě nedodržely.

A takových nesmyslných rozhodnutí je v mém soudním spisu mnoho. Libor Vávra, Andrea Lomozová a Tome Frankič starší (předsedové soudu) to neměli zájem řešit, i když jsem ho na to několikrát písemně upozornila, co se děje s mým spisem.

Snažila jsem se tento na začátku jednoduchý spor řešit písemně s Pavlem Šámalem, ale soudce Šámal to neřešil vůbec a odpověď soudce Romana Fialu máte v přílohách. Ten to taky nechtěl řešit.

Předpokládám, že kvůli tomuto mému soudnímu sporu chtěl jí soudce Pavel Šámal na Ústavní soud ČR.
Protože pokud to nebudete chtít řešit Vy, tak můj případ skončí na Ústavním soudě ČR.
Proč tento mail píšu já? Protože opatrovník mi vysvětlil, že jeho mi přidělili jenom na přeposilání Usnesení a dopisů ze soudů.

Celý tento spor řešila na začátku soudkyně Lucie Bičáková, která je pravděpodobně manželkou soudce Víta Bičáka, který je soudcem Nejvyššího soudu ČR. Položila jsem tuto otázku na Nejvyšším soudě ČR písemně, ale odpověď jsem nedostala.
Moje stížnosti na Městském soudě v Praze neměl zájem řešit soudce Hynek Zoubek, který je taky momentálně už soudcem Nejvyššího soudu ČR.

Jednoduchý soudní spor řešit od ledna 2011, to fakt svědčí o „šikovnosti“ českých soudců. Do dnešního dne není vyřešený a ja jsem se stala kvůli tomuto soudnímu sporu bezdomovkyní bez jakéhokoliv přijmu.. Přičemž první žalobu jsem v září 2011 vyhrála a advokát protistrany JUDr. Martin Krejza hned po vynesení rozsudku vyhlásil, že odvolávat se nebudou a písemně to i potvrdil. Je to v mém soudním spisu, ručně dopsáno advokátem protistrany Martinem Krejzou. Teď mne ignorují a to vše jenom kvůli tomu, aby mi jeho klient nemusel doplatit mzdu. Jsou za tím peníze. To je motiv protistrany. Ale nechápu motiv soudců…..

Aby jsem Vám ulehčila orientaci: advokát protistrany Martin Krejza je z advokátní kanceláře Bedrna a společníci. Nebohý soudce Jiří Bedrna byl už za socializmu vysoce postaveným soudcem. V čase prvního sporu ještě žil.

O co jde? Protistrana mi nechce vyplatit náhradu škody a celé mzdy, proto hledají kličky, abych to vzdala. A soudci všech soudu v ČR jim tím svými činy pomáhají. Takže buď někdo z protistrany ovlivňuje soudce nebo soudci jsou tak neschopni.

Jiná možnost není. Kdybych neměla pravdu, tak soudci nemusí dělat v mém soudním případu podvody a natahovat čas.

Děkuji za kladné vyřízení mé stížnosti a čekám na Vaše vyjádření, jestli jste ochotný se se mnou setkat osobně kvůli této stížnosti a vyřešení podvodů soudců.

Celý spis je rozsáhlejší, ale to doufám, že jako soudce a předseda soudu si ho dokážete nastudovat a posoudit, v čem soudci pochybili.

S pozdravem

Magdaléna Nadzamová, poštou zasláno 14.9.2021 doporučeně

Další důkazy k článku:

potvrzení z Obvodního soudu pro Prahu 5, že skutečně bylo dovolání podáno osobně v podatelni soudu

Dopis soudce Nejvyššího soudu ČR Jiřího Doležílka, kde je na prvním míste spisová značka dovolání z ledna 2019 a v tom dopise tomuto dovolání nic nevytknul. Dovolání podával i advokát Libor Vincenc, takže bylo podepsáno právnikem. Kdyby toto dovolání mělo nějaké vady, tak mi to měl soudce Jiří Doležílek vytknout a požádat o doplnění. Nic mi nevytknul a nepožádal o žádné doplnění. Mimochodem, soudce Jiří Doležílek byl předtím předseda Krajského soudu v Ostravě a byl vyjmenovaný za soudce spolu se soudkyni Jitkou Denemarkovou, která si moje odvolání svévolně přesunula k jinému soudci (námitku jsem podala a neuznaly ji) a s Liborem Vávrou, který byl tehdy předseda Městského soudu v Praze. Předpokládám, že je to jenom náhoda a že se osobně neznají.

Tady je důkaz o tom, jak významný soudce byl za socializmu dnes už nebohý advokát Jiří Bedrna a zastupoval v jednom soudním sporu i českého prezidenta Miloše Zemana (v roce 2011 ještě žil) a advokátní kancelář teď vede jeho syn Michal Bedrna

Dopis advokáta Libora Vincence předsedovi Nejvyššího soudu ČR Petrovi Angyalossymu. Ani jemu neodpovědel na to, na co jsem se ptala ja, proč to dovolání z ledna 2019 znovu nezaevidovaly. A advokát mi tento dopis napsal, když jsem ho písemně upozornila na to, že vzniklou škodu budu vymáhat po něm.

odpověď Petr Angyalossy 28.6.2022, chtěla jsem po něm, proč nedali novou spisovou značku dovolání z ledna 2019 (stále dávají novou, když se rozhodnou spis vrátit na nižší soud a pak to vypadá, jak mají moc práce….ironie)

předseda Nejvyššího soudu ČR Petr Angyalossy odpověď z 12.7.2022

předseda Nejvyššího soudu ČR Petr Angyalossy odpověď z 2.8.2022

tady je důkaz, že dovolání z ledna 2019 zaevidovali a ukončili „jinak“, přičemž mu soudce Jiří Doležílek v dopise z března 2019 nic nevytknul

dovolání z ledna 2019 celkový přehled z první spisové značce, to je důkaz, že toto dovolání na Nejvyšším soudě ČR měli fyzicky, ale ho nevyřešili, i když v senátu bylo 5 soudců odborníků na pracovní právo a nikomu z nich to nevadilo

Takhle si představuje „přidělování“ spisu tehdejší místopředseda Městského soudu V Praze Viktor Sedlák.

Já jsem podávala dopis soudkyni Jitce Denemarkové dne 14.11.2018 a poslala jsem to i oběma dalším soudcům v senátu. Mailem a četli to. Akorát mi zapomněli napsat, že u nich právo na zákonného soudce neplatí a už před cca 1 měsícem si svévolně přesunuli můj spis k jinému senátu a mně zapomněli poslat mail s tím, že už ho nemají, abych mohla případně podat námitku podjatosti. Na to jsem měla právo.

Nechápu, proč mají na vyšších soudech senáty složené z třech soudců, když ani jednomu z nich nevadí porušování zákonů.

Předpokládám, že tehdejší místopředseda Městského soudu v Praze Viktor Sedlák povýšil na Nejvyšší soud ČR náhodou.
Psal mi několik odpovědí stejně jako bývalý místopředseda Městského soudu v Praze Hynek Zoubek. Oba jsou už soudci na Nejvyšším soudě ČR.

Když čtu ty odpovědi soudců nebo jejich Usnesení, či rozsudky, tak se vážně ptám, jestli studovali právo a spravedlnost nebo způsoby jak dělat podvody a překrucovat fakty.

Když se jim jakože ztratí dovolání ze spisu, ke kterému nikdo mimo soudu nemá mít přístup a dávají to za vinu mně, co vlastně po nich vůbec chci, když se ptám, proč ho nezaevidovaly, tak pochybuji o jejich charakteru.

Ja hlavně nechápu, proč ty soudy vlastně máme. Tak jich zrušme, když mají problém vyřešit jednoduchý soudní spor. Tu nejde o nic složitého. Zaměstnavatel mi nechtěl doplatit mzdu, protože první spor o neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru soud určil jako neplatný. V rozsudku soudkyně uvedla jak mám postupovat a ja jsem toto, co mi napsala uvedla v další žalobě. Kdyby to projednávaly na soudě, tak bych buď vyhrála nebo bych napadla první rozsudek, že soudkyně Lucie Bičáková mi napsala do rozsudku bludy. Mimochodem, její manžel Vít Bičák je soudce Nejvyššího soudu ČR. Tak to vyřešili tak, že mi ten první bod žaloby, kde jsem uvedla co po soudu požaduji a postupovala přesně podle rozsudku Lucie Bičákové jednoduše vyhodili a svévolně projednávali vždy jenom druhý bod žaloby. Upozorňovala jsem na to několikrát písemně, i soudce, i předsedy soudu, ale mně ignorovaly. Mají jeden dar: do odpovědí píšou vždy něco jiného, než jsem se ptala a požadovala. Tak za co jich platíme?

Už to, že jsem druhou žalobu podávala v listopadu 2013 a spisovou značku mi přidělili až lednu 2016 o něčem svědčí: že tento spor řešit nechtěly. Už první Usnesení mi zapomněli poslat, poslali mi dvakrát prázdný mail a do spisu vložili něco jiného. Ozvala jsem se písemně, ale mně ignorovaly.

Určitě si řeknete, že vás se to přeci netýká. Ale týka se to všech, protože ty soudce a soudy musíte financovat ze svých daní.

Předpokládám, že na Slovensku je to podobné a nikdo to hlavně nechce řešit.
Kdyby kdokoliv z nás tahle pracoval v soukromní sféře, tak by ho dávno vyhodili za hrubé porušení pracovní disciplíny.

Jsou to mé zkušenosti, mám k tomu písemné důkazy, že tahle absurdně postupují soudci v ČR v mém soudním sporu.

Chápu, že kdokoliv z Vás může mít omnoho lepší zkušenosti. Ale pak nechápu, proč se to dejě mně.

Sťažnosť prezidentke Europského súdu pre ľudské práva

02.07.2024

V januári som uverejnila dopis ukrajinskému sudcovi pre ľudské práva Mykola Gnatovskyy. Od decembra 2023 mi neodpísal na dva dopisy. V čom nedodržal pravidlá EU súdu pre ľudské práva som uviedla v dopise prezidentke tohoto súdu. https://popelka.blog.pravda.sk/2024/01/05/ukrajinsky-sudca-mykola-gnatovskyy-a-europsky-sud-pre-ludske-prava-preco-jedna-tak-ako-jedna/ Tento dopis [...]

Ministerka Martina Šimkovičová a anketa Slovenka roku 2024

18.06.2024

Vážená pani ministerka Šimkovičová, žiadam Vás, aby ste prešetrila, či v tomto prípade postupuje RTVS nestranne a bez cenzúry. Poslala som to organizátorke tejto ankety, ktorá vyslovene nadržuje v mediálnej oblasti RTVS. Iné nominantky tam ani nie sú. Predsa súkromná spoločnosť si nemože robiť reklamu cez RTVS keď priamo nadržuje len RTVS a ostatných zo súťaže [...]

Peter Pellegrini a dezoláti. . . . .

15.06.2024

Priznám sa, že keď som včera našla v diskusii na pravda.sk odkaz na tento starší článok, tak som si myslela, že to je žart. Lenže na Slovensku je všetko možné a žart to nebol. K tomu článku bolo aj video. A týmto chcem poďakovať diskutujúcemu, ktorý tento odkaz dal do diskusie k jednému článku. Nebol to blog, bol to článok. [...]

Election 2020 Debate

Senátor Sanders podporil Bidena, označil ho za najsilnejšieho súpera pre "demagóga a patologického klamára" Trumpa

13.07.2024 20:25

Keď sa demokrati zjednotia a nenechajú sa "rozptýliť", Biden podľa neho vyhrá.

Elon Musk

Musk prispel na Trumpovu kampaň, nie je jasné koľko, uvádza agentúra Bloomberg

13.07.2024 19:50

Miliardár daroval peniaze jednej z organizácií, ktorá sa usiluje o znovuzvolenie amerického exprezidenta.

bane, uhlie, banník. baňa.

Poľský baník uväznený pod zemou viac než 48 hodín bol nájdený živý

13.07.2024 19:06

Baňu Rydułtowy vo štvrtok ráno okolo 08.00 h. v hĺbke približne 1 200 metrov zasiahli silné otrasy.

putin, lavrov, peskov

Americké rakety v Nemecku? Obeťami budú metropoly Európy, vyhráža sa Kremeľ

13.07.2024 17:40

Rusko by totiž mohlo namieriť svoje rakety na ich hlavné mestá, čím by sa zopakovala konfrontácia z obdobia studenej vojny.