Založ si blog

Sudcovia, prokurátori a ich schopnosti – 2. časť

Sudca a prokurátor by mal byť múdrym a slušným človekom. Otázkou je, či to vobec niekto skúma pred nástupom sudcu do funkcie.

Ale keď mi predseda Nejvyššího soudu ČR Petr Angyalossy tvrdí, že najprv nemajú moje jedno dovolanie ešte z januára 2019, ktoré nechceli riešiť a potom mi 11.8.2022 tvrdí, že nemajú u nich ani moj súdny spis, i keď podľa stránky justice by mal byť s dvomi dovoláními u nich na Nejvyšším soudě ČR, tak asi je niekde chyba. A vobec mu nevadí, že chyba je v organizácii, ktorú vedie on a berie za to plat.

Kto bol niekedy na súde, tak veľmi dobre vie, že zo súdu sa nedá „len tak“ niečo odniesť. Keď idete do vnútra tak idete cez „rám“ a súdne spisy by mali byť zabezpečené a mal by za nich zodpovedať sudca, ktorý ho dostal pridelený. I keď idete na nahliadnutie do spisu, tak sa musíte objednať a informačná kancelária si najprv ten spis vyžiada od sudcu. Spisy sa na súde nepovaľujú len tak, aby si mohol ktokoľvek čokoľvek odniesť . Takže keď sa niečo akože stratí zo spisu, tak to je buď účelové alebo tam majú bordel.

Moj spis bol hrubý cca 15 cm už v roku 2016, foto z roku 2016 mi nešlo sem vložiť i keď som chcela, lebo presahovalo veľkosť obrázku na vloženie. Teraz je ešte hrubší a nemohol sa „len tak“ stratiť. Už len to, že priznal, že tam moj spis nemajú, svedčí o bordéli na Nejvyšším soudě ČR, keď oficiálne ho tam Obvodný súd pro Prahu 5 poslal.

A tu je dokaz, že moj spis ešte nevrátili z Nejvyššího soudu ČR na Obvodní soud pro Prahu 5. Takže buď majú bordél na Nejvyšším soudě ČR nebo bordél v databáze justice.

Keď posielajú spisy na vyšší súd, dávajú k nemu sprievodný list. Tu dávám jeden sprievodný list z mojho spisu, ktorý písala vtedajšia podpredsedníčka súdu na Prahe 5 Irena Bartoníčková.

To znamená, že to je odvolanie, či bolo podané včas…. základné informácie. Sudca by si to mal skontrolovať pri vrátení spisu. Keď sudcovi nevadí, že mu vrátia spis s dovoláním, ktoré nevybavili a sudkyňa Lenka Fučíková mi tvrdila, že má 25 ročnú prax, tak asi nepracuje poctivo. Vrátili jej ho tak dvakrát a nevadilo jej to.
Pracovala som v niekoľkých tlačiarňach a podľa zákona sme mali povinne archivovať podklady 5 rokov. Technologie (celé technologické karty s popismi, čo sa na zákazke robilo), kalkulácie (kde boli presné rozpisy cien, výdajky zo skladu…, číslo faktury, keď bolo viackrát fakturované, tak všetky podklady). Taktiež sa takto archivovali zákazkové sáčky, kde boli vložené materiály a na vrchu bolo okrem zákazkového čísla aj číslo faktury.

Je zvláštne, že bežné firmy tuto povinnosť mali, ale na Nejvyšším soudě v Českej republike nenájdete nič. Pritom práve oni by mali byť vzorom v dodržiavaní zákona. Prečo si to dovolím tvrdiť? Pretože inak by sa im nemohlo stať, že keď napíšem, že dovolanie bolo podané a nech ho vybavia, tak k nemu nenájdu podklady.

Dokonca som im dovolanie poslala moju kopiu s pečiatkou podateľne a po tomto tvrdí predseda Nejvyššího soudu ČR Petr Angyalossy, že nemajú moj spis. No ale podľa výpisu justice je na Nejvyšším soudě ČR. Keď majú problém s bežnou evidenciou, ktorú musí zvládať i stredoškolák, tak za čo chcú sudcovia tak vysoké platy, keď nevedia vybaviť jedno jednoduché dovolanie, stratil sa im moj spis (len mi pan Angyalossy nenapísal, kde ho poslali, keď oni ho nemajú). Samozrejme, možte mi oponovať, že on na to nemá čas. Ale to je otázka pár minut zistiť to v ich systéme a mal to dať urobiť niekomu inému. A keď ma neschopných podriadených, tak ich vymeniť sa schopných. Ale nie za schopných všetkého.

A zákazky sme v tlačiarňach stornovali, keď nastala chyba a omylom sa niečo zapísalo alebo zákazník to zrušil. Nie často, ale žiadny zákon to nezakazoval. Takže nechápem, prečo na Nejvyšším soudě ČR, keď urobili chybu, prečo to nenapravia. Lebo nechcú? Ale ukončiť dovolanie bez „vyřízení“ to možu? A dávať k jednému dovolaniu niekoľko spisových značiek tiež možu? I keď nebol dovod dovolanie vrátiť na nižší súd, pretože bolo v poriadku? Ale to potom vyzerá, koľko oni majú veľa práce, však?

Ťažko mi mohol na niečo Petr Angyalossy odpovedať 28.6.2022, keď som to napísala až 4. a 5.8.2022. To na súdoch musia mať ku všetkému zákon? To nedokážu používať zdravý rozum, keď majú vysoké školy? Keď to dokážu bežní ľudia používať vlastný mozog a logické myslenie, tak by to mali dokázať aj sudcovia. Veď na všetko nemože byť zákon.

Najlepšie je asi obviniť mňa miesto toho, aby vyhľadali to dovolanie, keď kopiu som im priložila a zaevidovať ho. Vobec ho nepohoršilo, že dovolanie tam mali od februára 2019 a nevybavili ho. A taktiež mu nedošlo, že za to može on, že má neschopných podriadených sudcov a mal by to riešiť. Lebo zaevidované bolo,len ho ukončili bez vybavenia.
Tie psychologické a oobnostné testy u sudcov a prokurátorov sú fakt nedostatočné, keď „akýchto činov“ jeschopný samotný predseda Nejvyššího soudu ČR a okrem toho ešte kryje podvody svojich podriadených.

Citujem z jeho listu zo dňa 11.8.2022:

Jelikož v podstatné části svých nejnovějších podání pouze opakujete dříve položené dotazy a námitky, na které již bylo zodpovězeno, nezbývá než Vás odkázat na již Vám doručené přípisy sp. zn. S 242/2022 ze dne 28. 6., 12. 7. a 2. 8. 2022.

Vaší žádosti o přednostní projednání dovolání původně podaného dne 20. 1. 2019 nelze vyhovět, jelikož spis se stále nenachází u Nejvyššího soudu a také z důvodu, že takovýto postup se neshoduje s § 35 odst. 5 účinného Kancelářského a Spisového řádu Nejvyššího soudu. Na to následně implicitně navazuje i rozvrh práce (viz čl. II. písm. a) rozvrhu práce v části týkající se Občanskoprávního a Obchodního kolegia Nejvyššího soudu). Zdůrazňuji, že jakýkoliv ad hoc zásah by vedl nejen k narušení právní jistoty všech účastníků řízení projednávaných věcí u Nejvyššího soudu, zároveň by se jednalo o flagrantní porušení citovaných předpisů, což by vedlo k nahodilosti a účelovosti.

V neposlední řadě bych Vás chtěl upozornit, že pokud budete nadále podávat stížnosti k téže věci neobsahující nové relevantní skutečnosti, tak v souladu s § 174 odst. 2 zákona o soudech a soudcích budou další Vaše podání založena bez odpovědi. Pro úplnost dodávám, že opakovaná podání, které mimo jiné spočívají v tom, že zbytečně zatěžují soudní soustavu a užívají ji k cílům, které neodpovídají jejímu pravému poslání, jímž je poskytování ochrany právům v souladu s čl. 90 Ústavy, představují zneužití práva, jež nepožívá právní ochrany (srov. např. usnesení Ústavního soudu ze dne 5. 12. 2017, sp. zn. III. ÚS 2834/17, ze dne 14. 11. 2018, sp. zn. I. ÚS 2751/18, ze dne 14. 11. 2018, sp. zn. I. ÚS 2792/18, či ze dne 26. 6. 2019, sp. zn. I. ÚS 3084/18).

Koniec citácie z listu Petra Angyalossyho z 11.8.2022.

Pre českých sudcov je moja žaloba z 12.12.2013 tak „zložitá“, že do dnešného dňa, to znamená 12.8.2022 ju ani neriešili. Zmenili si žalobu, riešia, kde bývam, zabúdajú mi posielať usnesenia alebo ich pošlu do Košíc, či do Prahy….asi kolonku bezdomovec nemajú. Len zabudli, že stačí si naštudovať spis a riešiť presne to, čo som napísala v žalobe a na základe toho vydať ďalší rozsudok a napísať odovodnenie, prečo rozhodol sudca tak, ako rozhodol. Nepotrebujú vedieť kde bývam, hlavne majú čo najskor rozhodnúť a presne podľa žaloby. Aby som mohla normálne pracovať a nebývať pod mostom.

Ako má upozornil advokát Marek Konečný (zároveň bývalý sudca), tak na všetkých súdoch vedia, že výživné a pracovné spory najviac sú súrne (spěchají). Takže je ich potrebné rozhodnúť čo najskor. A na súdoch sú na to určení konkrétní sudcovia, ale na Obvodnom súde pre Prahu 5 tomu tak nebolo (hovoril mi to v januári 2015, možno to už zmenili), tam tuto agendu robili všetci sudcovia občianského úseku.

V rozsudku zo dňa 5.9.2011, ktorý vydala sudkyňa Lucie Bičáková , je jasne uvedeno: Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí (pani soudkyně zapomněla napsat do rozsudku, jak se to má vykonat) může se oprávněný domáhat výkonu rozhodnutí.

Takže som tak urobila, ako mi sudkyňa Lucie Bičáková napísala do rozsudku.
A tu je prehlásenie advokáta protistrany z 5.9.2011, že sa odvolávať k rozsudku nebudú. Celé znenie: Prohlašuji, že se vzdávám práva na odvolání proti rozsudku, který byl vyhlášen 5.9.2011. Martin Krejza (advokát z advokátní kanceláře Bedrna a spol.). Obrázok mi nešlo vložiť, lebo bol veľký, ale mám sken zo spisu.

Tu je celé znenie doplnenej žaloby zo dňa 12.12.2013.

Ja som to chcela napísať jednoducho a stručne, ale keď mi to poprvé vrátili na doplnenie, tak som sa to snažila napísať čo najlešie ako som vedela. Peniaze na právnika som nemala a inak by mi to premlčali, lebo už ubehli 3 roky, tak som to podala sama. Nemohla som čakať na to, kedy budem mať peniaze na právnika.

A riadila som sa v žalobe tým, čo mi napísala asistentka soudce v Usnesení, keď požadovala opraviť a doplniť moju žalobu:

Poznámka na okraj: Keby sme všetci robili „takým tempom a štýlom“ ako sudcovia, tak napríklad chleba byste jedli raz za dva mesiace. Sudcovia sú schopní i jednoduché veci robiť čo najzložitejšie a chcieť za to čo najvyššie platy. I keď výsledok je mizerný.

Obvodní soud pro Prahu 5, náměstí Kinských 234/5, 150 00 Praha-Smíchov

Žalobkyně :
Magdaléna Nadzamová
narozená …………….
bydliště: jsem bezdomovec v důsledku tohoto nedořešeného soudního sporu, přechodně bydlím u známých zadarmo, kteří poznají mou složitou životní situaci. Jejich adresu neuvedu z bezpečnostních důvodů a žádám Vás o respektování této skutečnosti. Pro veškerou komunikaci se mnou používejte prosím tento mail : ………………

Žalovaný:
Ing. Ivo Novák – Žaket
narozený ……….
Běhounkova 2459
158 00 Praha 5 – Nové Butovice
IČO: 15873943
DIČ: CZ6206290453

VĚC:
1. Návrh na soudní výkon rozhodnutí ohledně rozsudku č.j. 13 C 10/2011 – 22 , právoplatný rozsudek přikládám v příloze.
Požaduji po soudu, aby rozsudek ze dne 5.9.2011 v novém soudním procesu, o který teď žádám, soudce definoval jasně, určitě, srozumitelně a vykonatelně. Nepožaduji v návrhu na soudní výkon rozhodnutí nic víc, ale zároveň ani nic míň. Původní rozsudek v můj prospěch definujte přesně, definujte ho tak, aby ho obě zúčastněné strany na soudním procesu pochopili stejně !

Požaduji to z důvodů, že tento rozdílný výklad rozsudku mi úplně zničil život, i pracovní, i osobní. Zároveň požaduji od soudu, aby do soudního výkonu rozhodnutí ohledně rozsudku ze dne 5.9.2011 uvedl i konkrétní sankce za nedodržování rozhodnutí soudu. Myslím tím konkrétní sankce, které umožňuje zákon a rozhoduje o tom soudce za nedodržování rozhodnutí soudu. Trvám i na tomto požadavku, protože vydat rozsudek bez jakýchkoliv sankcí a předpokládat, že strana, která soud prohrála, to bude dobrovolně dodržovat, je minimálně divné. Protistrana to bez sankcí dodržovat nebude, tu jsem vám poskytla konkrétní důkaz.

2. Zároveň dávám žalobu na mého zaměstnavatele, Ing. Ivo Novák – Žaket o plnou náhradu průměrné měsíční mzdy od 16.1.2011 do termínu nového právoplatného rozsudku (včetně) z nového soudního rozhodnutí, které až teď proběhne, plus úroky z prodlení.

To znamená, že požaduji plnou náhradu průměrné měsíční mzdy od 16.1.2011 do termínu, kdy soud vydá nový právoplatný rozsudek včetně úroků. Dva měsíční platy mi byly vyplaceny v prosinci 2010, proto jsem odečetla 2 měsíce. Požaduji vše, na co mám nárok podle zákona. Celkovou částku teď nemůžu určit, kterou požaduji, protože to není možné z důvodů, že nevím, kdy proběhne soudní jednání ohledně tohoto požadavku. Takže nejde spočítat počet měsíců, protože teď to neví nikdo. Nebudu uvádět nepřesné údaje. Ať to určí soud v na soudním pojednávání kolik měsíců uběhlo od 16.1.2011 do doby soudního procesu.

Můj průměrný hrubý měsíční příjem byl …………..(…….. základ plus 5 000 Kč prémie). Když požadujete přesné údaje, tak si tyto údaje musíte vyžádat od mého zaměstnavatele ing. Ivo Nováka z firmy Žaket. Protože správné údaje by Vám měl dát on nebo jeho účetní, která mi počítala výplaty. Mně tento přesný údaj určitě nedá, proto to ani po mně nevyžadujte. On mě dlouhodobě ignoruje, nekomunikuje se mnou od právoplatného rozhodnutí soudu vůbec. Soud respektovat musí, takže když to potřebujete písemně a potvrzeno od něho, vyžádejte si to přímo od něho.

Když přesné údaje nepožadujete, tak vycházejte pro soudní řízení ze mnou udávané částky. Je přesná, tolik jsem skutečně měla měsíční hrubou mzdu.

(Požaduji od soudce, aby mi v tomto soudním procesu ohledně náhrady mzdy uznal vše, na co mám nárok podle zákona, protože já nejsem právník a nemám finance na to, abych si kupovala přesné znění zákonů a zároveň výklad těchto zákonů. Mám osobní zkušenost, že dva právníci mají na stejnou věc tři názory, což je velmi špatná vizitka výkladů zákonů).

3. Žádost o odpuštění soudních poplatků z důvodu, že nemám žádny příjem od listopadu 2011 (ten byl z brigády) a můj zaměstnavatel nerespektuje právoplatné rozhodnutí soudu z 5.9.2011, čím mi znemožnil se zaměstnat u něho nebo v jiné firmě.

Odůvodnění:

Soudní proces proběhl 5.9.2011 a v právoplatném rozsudku je uvedeno: určuje se, že okamžité zrušení pracovního poměru provedené dopisem ze dne 16.11.2010 je neplatné.

V rozsudku je zároveň uvedeno: nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může se oprávněný domáhat výkonu rozhodnutí.

Protože ing. Ivo Novák – Žaket nerespektuje rozhodnutí soudu vyplývající z tohoto rozsudku, tak dávám návrh na soudní výkon rozhodnutí.
Požaduji, aby výrok soudu na rozsudku byl tentokrát přesný, určitý, srozumitelný a vykonatelný. Pro mně rozsudek ze dne 5.9.2011 byl a je jasný. Jenomže protistrana si to vysvětluje jinak a mně tím zničila život.
Proto dávám návrh na soudní výkon rozhodnutí, aby se přesně určilo, co z rozsudku ze dne 5.9.2011 vyplývá. Ale požaduji to přesně a jasně, srozumitelně a vykonatelně. Tak, aby to bylo jasné pro obě strany, ne všeobecní výrok. Tak, aby to přesně pochopila i protistrana a byla nucena se tím řídit.

Když je okamžité zrušení pracovního poměru neplatné, tak podle mně automaticky pracovní poměr nadále trvá. Vždyť o to jsem požádala v žalobě, aby okamžité zrušení pracovního poměru bylo neplatné. O žádné dohodě v mé žalobě řeč nebyla, protože jsem si to nepřála a odmítla ji ke dni 16.11.2010 podepsat. Trvala jsem na soudním procesu, uvedla jsem to JUDr. Pourovi a později i JUDr. Krejzovi, právníkovi zaměstnavatele při osobním setkání, o které JUDr. Krejza požádal ještě před soudním procesem.

Přikládám jako důkaz mailovou komunikaci mezi mnou a ing. Ivo Novákem od 24.11.2010 do 4.1.2011. Tam jsem mu jasně napsala, že nemá žádny důvod mně vyhodit z práce, že jsem nic nevyvedla a proto se chci poradit s právníkem. Dále jsem tam uvedla: „Ale mně jde především o očistu mého jména, nic jsem nevyvedla a poctivě jsem si dělala svou práci. A chtěla jsem mít za to i zaplaceno.“ Podrobnosti si přečtěte v přiložené příloze mailové komunikaci.
Je smutné, že právě právníci, které jsem požádala o právní pomoc, mi špatně poradili. Poradili mi i to (oba právníci, i JUDr. Holub, i JUDr. Pour), že je výhodněji podávat žalobu o náhradu mzdy v další osobitné žalobě, ne najednou. Proto jsem o to nežádala v první žalobě.

Protistrana, která soud prohrála, si rozsudek ze dne 5.9.2011 vysvětlila tak, že soud jsem sice vyhrála, ale pracovní poměr mi skončil dohodou ke dni okamžitého zrušení pracovního poměru. Protistranou mám na mysli mého zaměstnavatele Ing. Ivo Nováka – Žaket a jeho právního zástupce JUDr. Martina Krejzu.

Za prvé: s takovým výkladem znění rozsudku nesouhlasím a za druhé: když je skutečně takový výklad zákona v mém případě, tak PROČ TO SOUDKYNĚ NEUVEDLA DO ROZSUDKU??? To bych se určitě hned odvolala ! Ze soudu jsem dostala teď na doplnění požadavek, abych můj výrok byl přesný, určitý, srozumitelný a vykonatelný. Tak proč toto pravidlo nebylo dodržené v rozsudku ze dne 5.9.2010 ze strany soudkyně ? Kdyby to bylo jasně definované, tak bych se nedostala do tak velkých potíží. Proto v tomto soudním návrhu rozhodnutí to dodržte a jasně definujte rozsudek ze dne 5.9.2011 tak, aby to pochopila i protistrana. Definujte to přesně. Zároveň do rozsudku z tohoto soudního procesu požaduji uvést sankce za nerespektování soudního rozhodnutí.

Právě nejednoznačný výrok soudu na rozsudku, který si protistrana vysvětlila tak, jak ji to vyhovovalo, mi způsobil obrovské potíže. Přišla jsem o všechno: o jakýkoliv příjem, možnost se zaměstnat, stala jsem se bezdomovcem. I když jsem vyhrála soudní proces, vlastně jste mně potrestali tímto rozsudkem, v kterém nejsou ani žádné sankce pro protistranu v případě, že by rozsudek nerespektovala. Následek je, že jsem přišla o všechno, i když jsem soud vyhrála. O to jsem Vás nežádala, toto není spravedlivý soudní proces v přiměřeném čase. Já bojuji od skončení soudního procesu o přežití: abych měla kde bydlet,co jíst, jsem pod stálým obrovským psychickým tlakem…Výmluva, že takové jsou zákony u mně neobstojí. Zákon Vám neurčuje dávat všeobecný rozsudek. Rozsudek má být jasný a srozumitelný. Když něco vyplývá z platných zákonů, vyžaduji, aby to bylo jasně uvedeno i v rozsudku. Když s tím nebudu souhlasit, tak se odvolám.

Všechny mé návrhy na dohodu o ukončení pracovního poměru po vyhraném soudu nebo můj zájem nadále pracovat ve firmě Žaket Ing. ivo Novák odignoroval.

Podrobnosti:

Dne 5.9.2011 proběhlo soudní pojednávání ohledně mého okamžitého zrušení pracovního poměru ke dni 16.11.2010. V rozsudku je uvedeno, že okamžité zrušení pracovního poměru provedené dopisem ze dne 16.11.2010 je neplatné.
Po vyhraném soudě jsem požádala zaměstnavatele o dohodu o rozvázaní pracovního poměru, nejprve ke dni 6.9.2011. Tu mi odmítnul podepsat, i převzetí mi nepodepsal. Na soudě můžu předložit i sms správy, které mi poslal a které svědčí o tom, že tu výpověď jsem mu osobně doručila.

Protože se vymlouval na svého právníka, že bez jeho svolení nic nepodepíše a nereagoval na tuto dohodu ani 7.9.2011, tak jsem 8.9.2011 podala další dohodu. Převzetí mého návrhu dohody ke dni 8.9.2011 mi osobně převzala ing. Košárková, asistentka a přikládám ji v příloze. Stejnou dohodu jsem poslala i doporučeně poštou, s dodejkou. Poslala jsem ji 1 x na sídlo firmy na Slánské ul. 381/10 Praha 6 a 1x na adresu Běhounková 2459, Praha 5, která je fakturační a registrační adresa firmy. Obě dodejky mám podepsané, jednu podepisoval osobně ing. Novák.

Ing. Novák se mi do dnešního dne 14.11.2013 (teď už 11.12.2013) k mému návrhu nevyjádřil. Nijak, ani ústně, ani písemně. Protože odmítal se mnou komunikovat na rovinu, jenom se vymlouval na svého právníka, tak jsem 4. den po soudě přišla do firmy zase a požádala ho, ať mi přidělí práci. Že chci nastoupit do práce a budu nadále pracovat ve firmě. To odmítnul. Poslal mně domů s tím, že práci pro mně nemá.

Z důvodů, že musím z něčeho platit své účty, tak jsem od července 2011 pracovala na dohodu přes agenturu Manpower. Na dohodu jsem chtěla pracovat do doby, kdy se vyřeší situace s mou výpovědí soudní cestou. Jenomže po soudě mně pán Novák ignoroval. Nemohla jsem si dovolit každý den chodit do firmy Žaket a čekat, kdy pán Novák začne se mnou jednat slušně a celou záležitost vyřeší. Musela jsem chodit na přidělené směny, protože jinak by mi dohodu ukončili a neměla bych už žádný příjem. Můj právní zástupce tuto situaci neřešil, jenom mi kázal čekat. Z tohoto důvodu jsem mu zrušila plnou moc a začala s JUDR. Krejzou, advokátem zaměstnavatele jednat sama. JUDr. Krejza odmítnul můj požadavek na dohodu po soudě. Vyzvala jsem ho o to vícekrát, mailovou komunikaci mezi námi přikládám. Taktéž jsem ho vyzvala, aby mi pán Novák dal vyhotovit aktuální zápočtový list. To mi taky odmítnul a tvrdil mi, že můj pracovní poměr poměr ve firmě Žaket už netrvá. I když jsem byla ochotná jít pro zápočtový list osobně, protože jsem bydlela v Praze, tak mi ho posílal poštou. A tvrdil, že pán Novák mi už zápočtový list zaslal. Zaslal, ale ke dni 16.11.2010. Aktuální zápočtový list a podepsanou dohodu po vyhraném soudě mi odmítnul podepsat s odůvodněním, že počká na vyjádření svého právníka. A jeho právník JUDr. Krejza mi vnucoval jedinou možnou dohodu ke dni 16.11.2010.

Vážený soud, já jsem nepožádala o neplatnost mé okamžité výpovědi a změnu té výpovědi na dohodu ke dni 16.11.2010. Tu dohodu mi pán Novák nabízel, ale to jsem odmítla už v listopadu 2010. I když mi vyplatil dva platy, to uvedl i JUDr. Krejza na soudě. Kdybychom se dohodli k tomuto datu, tak je soudní proces zbytečný. Jenomže my jsme se nedohodli a já jsem trvala na soudním procesu. To jsem oznámila i JUDr. Krejzovi osobně, když se snažil se mnou dohodnout na tom, abych stáhla žalobu na soud.

V tom čase, listopad 2010, mně právně zastupoval advokát JUDr. Miloš Holub. Právě tento advokát mi při osobním setkání tvrdil, že na soudě musíme přeukázat, že jsme se snažili dohodnout mimosoudně. Já jsem o dohodu nestála, já jsem trvala na žalobě, protože jsem neviděla žádný důvod, proč bych měla nuceně odejít z firmy v čase, kdy jsem firmě svou práci byla velmi užitečná, ale nezaplacená podle mých skutečných výsledků. JUDr. Holubovi jsem věřila, že mi mluví pravdu a že skutečně musíme na soudě přeukázat pokus o dohodu. A že soud mi jinak žalobu nevezme. Až později mi JUDr. Zdeněk Pour řekl, že to je nesmysl a když jsem trvala na žalobě, tak to měl dát žalobu rovno na soud a nepokoušet se o dohodu.
Za dobu mého působení ve firmě Žaket mi ing. Novák nikdy nedal žádnou odměnu navíc, ani 500 Kč.

Jediná výjimka byla vánoční odměna 5 000 Kč a to jednou. Proto jsem tento pokus o dohodu brala jako formalitu, že pán Novák mi nebude ochoten zaplatit nic. To pravděpodobně ani nechtěl, když mi JUDr. Holub svévolně změnil výplatní termín dvou platů až na konec prosince2010. I když jsme se ústně dohodli na konkrétním termínu, tuším 12.12.2010, kdy byl oficiální výplatní termín. Protože mám zkušenosti s jednáním ing. Ivo Nováka, tak jsem na tuto změnu nepřistoupila. Zrušila jsem plnou moc advokáta JUDr. Miloše Holuba a začala si hledat jiného právníka z důvodů, že jsem nadále trvala na žalobě a tento právník ztratil mou důvěru. Až tehdy se Ing. Novák lekl a zaplatil mi dva platy navíc v běžném výplatném termínu. No já jsem nadále trvala na žalobě, len jsem s ním o tom nekomunikovala, protože jeho běžným stylem bylo mně ponižovat. Můj názor málokdy bral v úvahu a já jsem potřebovala energii a čas na včasné podání žaloby na soud a vyhledání si dalšího právníka, který by mi pomohl se žalobou. Proto jsem mu na mail ze den 4.1.2011 neodpověděla a viděli jsme se až na soudě. Já jsem o dohodu nestála od prvního dne a trvala na žalobě.

S pánem Krejzou jsem se osobně potkala jenom jednou, před soudem, když chtěl, abych stáhla žalobu. To jsem odmítla. Takže jeho slova, které uvedl v listě ze dne 9.9.2011 jsou obrovská lež. Uvedl tam: „Můj klient již dávno vzal na vědomí Vaše opakovaná prohlášení, že ve firmě Žaket nechcete pracovat. Tuto skutečnost akceptuje a v žádném případě nepočítá s Vaší pracovní činností.“ Je to lež z vícero důvodů. Pánovi Novákovi jsem vícekrát odmítla podepsat či okamžité ukončení pracovního poměru nebo jeho návrh na dohodu. Jediný návrh na dohodu mu přenesl písemně JUDr. Holub s podmínkou vyplacení dvou měsíčních platů. JUDr. Holubovi jsem zrušila plnou moc před jakoukoliv možnou dohodou s pánem Novákem. Plnou moc jsem mu zrušila hned po tom, buď v ten den nebo na druhý den, když posílal list s návrhem na dohodu ing. Novákovi. Nesouhlasila jsem s jeho postojem, že si svévolně změnil dohodnuté věci a do listu to uvedl jinak, než jsme se dohodli ústně.

Od té doby jsem s ing. Novákem komunikovala jenom mailem. Komunikace skončila 4.1.2011 (přečtěte si ji prosím) a já jsem trvala na žalobě, kterou jsem i podala. Ing. Nováka jsem pak viděla až na soudě. JUDr. Krejza, jeho právní zástupce poslal list mému právnímu zástupci JUDR. Pourovi v srpnu 2011. Souhlasila jsem s osobním setkáním a odmítla jsem stáhnout žalobu. Smutné je, že právě pán Krejza nepřišel na osobní schůzku se žádným návrhem. On jedině chtěl, abych stáhla žalobu, což bylo pro mně nepřijatelné, protože šlo o poškození mého dobrého jména a já jsem byla pevně rozhodnutá, že chci rozsudek ze soudu v můj prospěch. Z mé strany žádná dohoda možná nebyla.
V rozsudku je jasně uvedeno, že má okamžitá výpověď ke dni 16.11.2010 je neplatná. Kdyby bylo v rozsudku uveden dodatek, že okamžitá výpověď se kvalifikuje na dohodu ke stejnému datu, tak se okamžitě odvolám a nebudu s tím souhlasit. To tam uvedeno není !

Táto celá situace je pro mně neřešitelná, dohodnout po soudě se se mnou ing. Novák nechtěl a ni mně nechtěl zaměstnat . Z tohoto důvodu jsem nucena dát návrh na výkon soudního rozhodnutí.

Kvůli jeho neférovému jednání jsem přišla o brigádu, protože po mně chtěli, abych uzavřela pracovní poměr na dobu určitou. Přišla jsem o možnost se zaměstnat v další firmě, která mně chtěla zaměstnat na hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou. Přišla jsem o podnájem v Praze, protože jsem neměla žádný příjem a neměla ho z čeho platit. Kdyby mi někdo nepomohl s ubytováním zadarmo mimo Prahu, tak skončím jako bezdomovec.
Požádala jsem o pomoc vícero institucí, ale žádna nedokázala vyřešit tento problém . Proto žádám o vyřešení této situace soud.

Kopie zaslaných listů přikládám v příloze (Česká správa sociálního zabezpečení, Ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení, ministr spravedlnosti, ministr práce, Česká advokátní komora…)

V příloze přikládám i kopii ze Zákona č. 262/2006, strana 152, kde se uvádí: Kdykoliv však může být v případě sporu o neplatnost rozvázání pracovního poměru uzavřena dohoda o skončení pracovního poměru podle …(je špatně čitelná kopie)Taková dohoda o skončení pracovního poměru má přednost před zákonnou úpravou, a proto je možné dohodnout jak datum skončení pracovního poměru, tak i případnou náhradu mzdy. Takže právní fikce, že pracovní poměr skončil dohodou platí jenom v případě, nebyla -li uzavřená jiná dohoda. Toto platí i pro můj případ, protože já jsem požádala o dohodu po vyhraném soudě a žádnou právní fikci nikdy respektovat nebudu. Nikdo mně nepřinutí, že musím respektovat dohodu ke dni okamžitého ukončení pracovního poměru, ještě před zahájením soudního procesu. Dohoda není vynucení zákonnou právní fikcí. Předpokládám, že ani podle Ústavy takové jednání není přípustné, vnucovat dohodu ke dni okamžitého zrušení pracovního poměru, i když jsem soudní proces vyhrála v můj prospěch.

O pomoc a rady jsem poprosila ústně i právničku Úřadu práce v …., i právníka ČMKOS v …… I když jsou oba právníci, neřekli mi o tomto znění zákona. Upozornila mně na to až pracovnice Inspektorátu práce, když jsem oponovala, že to, co mi říká, snad nemyslí vážně. Ona jediná si dala námahu přečíst i další stránku v zákoně. Jinak mi všichni tvrdili, že musím podepsat dohodu ke dni okamžitého skončení pracovního poměru. S čím nesouhlasím a nikdy souhlasit ani nebudu.

Táto situace, ve které mi nepomohla ani Česká správa sociálního zabezpečení, mi způsobila mnoho problémů. Kromě toho, že jsem zůstala bez práce, bez jakéhokoliv finančního příjmu, bez bydlení , mám i zdravotní potíže. Dva roky jsem nedokázala pořádně se vyspat, zaspávala jsem až kolem 2 hodiny ranní. Léky jsem na to nikdy užívat nechtěla, protože to nic neřeší. Řešit je nutné daný problém. Jenomže kompetentní na úřadech mně přesvědčovali, že nemám pravdu a tím pádem jsem ztratila mnoho času. Kromě toho, vyžít ze sociální podpory není jednoduché a mnohokrát jsme řešili, jestli budeme mít za co jíst a čím topit. Bohužel, i peníze na uhlí byl problém ušetřit ze sociálky. Měli jsme měsíce, kdy jsme žili dva lidi v samostatné domácnosti za 2 400 Kč. Tyto důvody jmenuji proto, abyste si uvědomili, že jsem musela hlavně řešit, jak přežít.

Momentálně mám zabezpečené bydlení zadarmo mimo Prahu. Ale je to daleko na každodenní docházení do práce do Prahy. Bylo by to časově náročné a na podnájem v Praze nemám finance. Proto jediné řešení je návrh na ukončení pracovního poměru dohodou k aktuálnímu datu, kdy bude podepsán, a po tomto soudním rozhodnutí. Jakoukoliv antidatovanou dohodu dodatečně podepsanou neakceptuji.

Z důvodů, že nemám od zaměstnavatele aktuální zápočtový list, se nemůžu ani zaregistrovat na Úřadě práce a pobírat podporu. Z těchto důvodů si v České republice nemůžu platit ani žádny podnájem, nemám z čeho a bydlení mám jenom proto, že mi pomohli cizí lidi a zadarmo. Proto neuvádím korespondenční adresu v Čechách. Jsem občan Slovenské republiky, ale tam jsem bezdomovec. V roce 2009 mi soudní exekutor vzal družstevní 1-pokojový byt v Košicích. Nemám žádny majetek, kromě dědictví po mamě, která zemřela v roce 1999 a to je 1/8 staršího rodinného domu na vesnici na východním Slovensku, kde mi můj otec nedovolil ani nahlásit oficiální trvalý pobyt, když jsem zvažovala prodat byt a odejít za prací mimo východní Slovensko. 6 let jsme na Slovensku byla v evidenci Úřadu práce. Táto situace trvala od mého nuceného odchodu z VSŽ Košice.

Skutečně nemám z čeho zaplatit soudní poplatky a teď mně živí …….. a z nich nejde zaplatit ani soudní poplatky, ani advokáta. Nepožádala jsem o advokáta ex offo, protože Advokátní komora mně přesvědčila svým jednáním, že nefunguje, tak jak má.

Z těchto důvodů žádám o odpuštění soudních poplatků.

Tento návrh na soudní výkon rozhodnutí dávám i na doporučení Vašeho místopředsedy soudu JUDr. Michala Holuba. Jeho odpověď, kterou mi zaslal, přikládám v příloze.

Za kladně vyřízení mého návrhu a žádostí děkuji.

S pozdravem

Magdaléna Nadzamová

vlastnoruční podpis

Seznam přiložených příloh:

nová příloha, doložená 12.12.2013 : mailová komunikace s ing. Ivo Novákem od 24.11.2010 do 4.1.2011
čestné prohlášení
právoplatný rozsudek ze dne 5.9.2011
moje žádost o rozvázání pracovního poměru dohodou ke dni 6.9.2011
moje žádost o rozvázání pracovního poměru dohodou ke dni 8.9.2011
podepsané kopie doručenek, 1 x na adresu Běhounkova, 1 x na adresu Slánska
návrh dohody ke dni 16.10.2010, kterou mi zaslal JUDr. Krejza a kterou jsem odmítla podepsat
1.list soudkyně JUDr. Bičáková, Okresní soud Praha 5
2.list soudkyně JUDr. Bičáková, Okresní soud Praha 5
list pro sociální zprávu Praha 5
odpověď ze sociální zprávy Praha 5
mailová odpověď od JUDR. Martina Krejzy, z listopadu 2011
potvrzení z Okresní správy sociálního zabezpečení pro Prahu 5, že ing. Novák mně odhlásil ke dni 16.11.2010 a zpátky mně po vyhraném rozsudku v můj prospěch nepřihlásil (je to ke dni …..)
list Ústřednímu řediteli České pošty
odpověď z České pošty
list Ústřední mu řediteli České zprávy sociálního zabezpečení
odpověď z ředitelství České sociální zprávy
list tehdejšímu ministrovi práce a sociálních věcí ing. Jaromírovi Drábkovi
1. odpověď z ministerstva práce a sociálních věcí
2. odpověď z ministerstva práce a sociálních věcí
list pro Okresní soud Praha 5
odpověď z Okresního soudu Praha 5
list tehdejšímu ministrovi spravedlnosti JUDr. Jiřímu Pospíšilovi
odpověď z ministerstva spravedlnosti
stížnost České advokátní komoře ohledně postupu JUDr. Martina Krejzu
odpověď z České advokátní komory
kopie ze zákona, kde se uvádí, že jakákoliv dohoda má přednost před zákonní úpravou
žádost o odpuštění soudních poplatků a Exekuční příkaz ohledně bytu v Košicích, Slovensko

Dodatok:

Pred rokmi som robila technologa v tlačiarňach. I keď išlo len o knižky, kde nejde o život a osudy ľudí, tak k tomu boli dosť podrobné zmluvy. Nič sme si nemohli dovoliť urobiť len tak, bez súhlasu zákazníka. Neboli sme právnici, ale i ako technologovia sme museli čítať priložené zmluvy a riadiť sa nimi. Pamätám si, že tam mali uvedené i také veci, koľko kusov može byť mimo požadovaný počet plus alebo mínus v percentách. Keď bolo mínus viac, tak sme platili penále a keď bolo plus viac, tak sme museli žiadať súhlas od nich, či to prevezmú a zaplatia.

Keď sme zabudli nahlásiť ako technologovia zákazníkovi, že má zle podklady, ktoré musíme prerobiť a nedali urobiť presnú cenu viacnákladov, tak nám námestník vykrikoval, že nabudúce nám to dá zaplatiť nám technologom. Lebo vždy sme to museli nahlásiť ešte pred začatím výroby toho, čo dodali nepoužiteľné pre tlač. Upozorňoval nás na to, že zákazníci tlačiarní často hľadajú chyby nie preto, že je skutočne niečo zle urobené, ale preto, aby znížili cenu. Preto si musíme dávať veľký pozor na každý detail.

A u sudcov ide o ľudské osudy a nikomu to nevadí, čo sa na súdoch deje. Nikomu nevadí, čo sa na súdoch deje, ale doležité je, aby to bolo správne a pekne povedané.

Zaujal ma tento článok, preto si dovolím na neho upozorniť.

http://www.pravnelisty.sk/clanky/a1120-sudkyna-specializovaneho-trestneho-sudu-oznacila-obvinenych-sudcov-za-svine-teraz-ma-rozhodovat-o-obzalobe

Sudkyňa Špecializovaného trestného súdu označila obvinených sudcov za svine – teraz má rozhodovať o obžalobe
Publikované: 04. 08. 2022, JUDr. David Lindtner
advokát

Citácia z článku:

K uvedeným prípadom možno celkom určite priradiť aj vyjadrenia sudkyne Špecializovaného trestného súdu Mgr. Pamely Záleskej, ktorá sa absolútne neprofesionálnym a hanlivým spôsobom vyjadrovala k obvineniam svojich kolegov a to bezprostredne potom ako im bolo vznesené obvinenie, pričom v súčasnosti by mala rozhodovať v konaní o obžalobe.
Nižšie v texte je zverejnená kompletná námietka zaujatosti voči tejto sudkyni, z ktorej vyplýva, okrem iného, že sudkyňa sa o obvinených sudcoch vyjadrovala ako o „sviniach, ktoré na celé roky zašpinili justíciu a na dlhé roky ju systematicky krivili“. Dokonca bez dôkazov zasvätene tvrdí, že „všetci títo jednotlivci boli vzájomne prepojení a zneužívali systém, v ktorom si boli istí, že sa schovajú za nedotknuteľnosť sudcu…a mali z toho všetci dlhé roky finančný a iný prospech“ (toto dokonca netvrdí ani prokurátor v obžalobe). Ďalej sudkyňa neváhala len niekoľko dní po obvinení uzatvoriť, že „o ich nevine môže pochybovať už oznaj len ten, kto bol posledných niekoľko mesiacov na Mesiaci“, pridala aj svoj morálny pohľad na obvinených, že sa „hanbí za týchto obvinených sudcov“ a absolútne neprávnicky sa dokonca pýta, aby si následne sama odpovedala „aká prezumpcia neviny? My musíme vyzvať každého, kto sa špinavo spreneveril sudcovskému poslaniu, aby išiel do čerta z justície preč“.

Takto sa vyjadruje nezaujatý a nestranný sudca? Takto má vyzerať vyjadrovanie garanta spravodlivého procesu v konaní pred súdom? Skutočne prezumpciou neviny disponuje iba ten obvinený, ktorý si to podľa tejto sudkyne zaslúži? Možno veriť prípadnému rozsudku vydanému touto sudkyňou, keď už pár dní po vznesení obvinenia bez znalosti spisu má vo veci „jasno“ z hľadiska viny? Má vôbec význam sa obhajovať v konaní pred súdom, ak by konanie pred súdom viedla táto sudkyňa? Na tieto otázky dal už odpoveď Najvyšší súd SR v uznesení sp. zn. 1TdoVS/1/2021 zo dňa 22.02.2021, ktorý je citovaný aj v námietke zauajtosti.

Koniec citácie z článku.

Viete, ja sa tej sudkyni nedivím, keď vidím, čo sa deje v českej justícii čo si všetko sudcovia dovolia, pretože sú presvedčení, že možu a im sa nič nestane. Nie sú totiž doležité slová, ale činy. Keď sudcovia škodia, tak sa to nedá slušne nazvať. Lebo ta špina potom padá na všetkých sudcov.

Sťažnosť prezidentke Europského súdu pre ľudské práva

02.07.2024

V januári som uverejnila dopis ukrajinskému sudcovi pre ľudské práva Mykola Gnatovskyy. Od decembra 2023 mi neodpísal na dva dopisy. V čom nedodržal pravidlá EU súdu pre ľudské práva som uviedla v dopise prezidentke tohoto súdu. https://popelka.blog.pravda.sk/2024/01/05/ukrajinsky-sudca-mykola-gnatovskyy-a-europsky-sud-pre-ludske-prava-preco-jedna-tak-ako-jedna/ Tento dopis [...]

Ministerka Martina Šimkovičová a anketa Slovenka roku 2024

18.06.2024

Vážená pani ministerka Šimkovičová, žiadam Vás, aby ste prešetrila, či v tomto prípade postupuje RTVS nestranne a bez cenzúry. Poslala som to organizátorke tejto ankety, ktorá vyslovene nadržuje v mediálnej oblasti RTVS. Iné nominantky tam ani nie sú. Predsa súkromná spoločnosť si nemože robiť reklamu cez RTVS keď priamo nadržuje len RTVS a ostatných zo súťaže [...]

Peter Pellegrini a dezoláti. . . . .

15.06.2024

Priznám sa, že keď som včera našla v diskusii na pravda.sk odkaz na tento starší článok, tak som si myslela, že to je žart. Lenže na Slovensku je všetko možné a žart to nebol. K tomu článku bolo aj video. A týmto chcem poďakovať diskutujúcemu, ktorý tento odkaz dal do diskusie k jednému článku. Nebol to blog, bol to článok. [...]

SR Hudba Pohoda festival druhý deň TNX

Pohodu zasiahla smršť. Vietor zvalil veľký stan, ošetrili viacero zranených. Festival napokon predčasne ukončili

12.07.2024 19:02, aktualizované: 13.07.2024 00:25

Na festivale v Trenčíne spadol počas intenzívnej búrky veľký stan, zasahovali tam všetky záchranné zložky.

Lučenec, kúpalisko

Hygienickým požiadavkám na kúpanie nevyhoveli 4 vodné plochy a jedno kúpalisko

12.07.2024 17:17

Hygienickým požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie nevyhoveli vzorky odobraté v piatich prírodných vodných plochách.

nina polakova portret

Šimkovičovej sa nepáči, že Drlička odvolal šéfku baletu bez jej vedomia a žiada vysvetlenie

12.07.2024 16:03

Poláková ako jedna z mála v roku 2022, po odvolaní Mateja Drličku z postu generálneho riaditeľa, neodstúpila zo svojej funkcie.

Suchoj SuperJet 100

V Rusku spadlo dopravné lietadlo bez cestujúcich, trojčlenná posádka zahynula

12.07.2024 15:49, aktualizované: 16:20

V lietadle neboli pasažieri, stroj sa zrútil pri skúšobnom lete po oprave.