Založ si blog

Kardioložka Jana Gandalovičová: Zatajování a lží je mnoho – video rozhovor

Lékařka Jana Gandalovičová v rozhovoru říká: Asi poslední tečkou pro mě byly děti. Od začátku, ale také to brutální potlačení diskuze, šíření paniky a strachu. My jako doktoři jsme měli stát někde jinde. Když mám velmi nemocného člověka, tak mu přeci neřeknu, že je na tom tak špatně, že tu zítra již nebude. To přeci nejde. Přeci bychom měli psychologicky postupovat jinak. Nemůžeme přeci šířit strach a paniku. Bohužel na tom se tady lékaři v čele s prezidentem ČLK, panem Kubkem, podíleli.

Nejvíce jsem se od začátku pozastavovala nad tím, jak vůbec mohou někteří lidé, kteří nejsou lékaři, nám říkat, co máme dělat s pacienty? Máme přeci různá konzilia, různé indikační semináře, kde se radíme, co je pro pacienta nejlepší. Cest je kolikrát více, takže se rozhodujeme a někdy, když jsou cesty dvě, tak bereme do rozhodování i pacienta. Tohle úplně zmizelo. Byl zde normální diktát,“ říká MUDr. Jana Gandalovičová.

Dnes som uverejnila článok, kde sú rozhovory s tromi českými lekárkami: pediatrička, kardioložka, primárka. Asi to neboli „dosť odborné“ informácie, keďže už bol stiahnutý z titulky. Ja zase tvrdím, že tieto informácie hovorili lekárky z praxe .
Prikladám ďalšie videa, kde hovorí jedna z týchto českých lekárok.Je kardioložka a venuje sa aj športovcom. Takže asi o tom vie viac ako admin tohoto blogu.

Tu sú rozhovory s touto lekárkou:

Zatajování a lží je mnoho | Jana Gandalovičová

21 929 zhlédnutí Premiéra: 21. 10. 2022 PRAGUE

Retrospektivní rozhovory Česká cesta (1. část rozhovoru). „Snažím se získávat data. Nejen přejímat doporučení. Mám pocit, že se věda úplně opustila a přešlo se k víře. K víře pár jedinců, kteří se vlastně postavili do role až pánů bohů. Je docela zajímavé pozorovat, že někteří z těchto vědců nenápadně někde přiznávají, že jejich očekávání bylo větší, než-li si mysleli. Třeba i šéfka FDA, o tom hovoří. Mysleli jsme si, že to bude účinnější a bude to nějak jinak… Případně se vědecká obec uchýlí k tomu, že data úplně zamlčí. Upozornil na to například New York Times, že naprostá většina dat z posilující dávky je zatajována, že data od lidí ve věku 16 až 65 let nespatřila světlo světa, že se ven pustila jen data o těch starších lidech. Bohužel je tady mnoho zatajování a lží na můj vkus a nelze tedy říci, že je všechno růžové ani z toho vyvodit, co nás čeká. Již nyní se hovoří o tom, že na podzim budou další dávky, další reklamní kampaně,“ říká MUDr. Jana Gandalovičová, lékařka, kardioložka, sledující oficiální data a mezinárodní podklady. Natočeno 8. června 2022 v Praze

Studie kanadských autorit | Jana Gandalovičová

6 453 zhlédnutí Premiéra: 21. 10. 2022 PRAGUE

2.část rozhovoru – prezentace. „Studie vznikla dobrovolným sdružením mnoha kanadských autorit, různých profesorských autorit v oblasti imunologie, statistiky, public health a dalších oblastí. Jde skutečně o kapacity v oboru. Materiál je velmi rozsáhlý a vzbudil velké emoce. Stal se zdrojem různých fact checkerů (ověřovatelů dat), tak proběhlo asi třikrát takové kolo, kdy materiál několikrát napadli. Lékaři následně vrátili ten úder zpátky. Vždy si zatím obhájili vše, co zpracovali a napsali, takže je to opravdu velmi podrobný materiál, který nastíní hloubku problematiky. Možná také každému napoví, proč se věci dějí tak, jak se dějí,“ říká MUDr. Jana Gandalovičová.

„Myslím, že je důležité pochopení tématu v širším horizontu včetně nežádoucích účinků, protože skutečně je téma velmi obšírné, velmi složité a samozřejmě velice třaskavé. Přijde mi důležité upozornit na tento rozsáhlý materiál kanadských lékařů, kteří se sdružili a zanalyzovali veškeré studie, které vedly ke schválení vakcíny. Bude dobré, když si ukážeme přímo grafiku, jednotlivé přehledné grafy, které bych ústně složitě tlumočila a nemuselo by to být úplně k pochopení,“ říká k prezentaci MUDr. Jana Gandalovičová. Natočeno 8. června 2022 v Praze

Jana Gandalovičová: Kde mají data na to, že nevyzkoušenou vakcínou očkují třetí dávku

68 767 zhlédnutí Premiéra: 25. 1. 2022

Rozhovor s kardioložkou MUDr. Janou Gandalovičovou, která pracuje na II. interní klinice – klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnici. Vedle toho se věnuje sportovní kardiologii v Centru sportovní medicíny, kde sledují mladé sportovce až po české reprezentanty. Ve své lékařské praxi se věnuje využití telemedicíny v kardiologii. Paní Jana Gandalovičová je iniciátorkou deklarace lékařů, účastní se mnoha odborných skupin a je úvodní signatářkou Iniciativy21. Jako skupina odborníků přeložili rozsáhlý materiál kanadských vědců, profesorů imunologie, profesorů virologie a dalších odborníků, ale zcela vážně nejde o nějaké neznámé vědce. Materiál jsme přeložili do českého jazyka. V materiálu hovoří o tom, že je potřeba věci detailně analyzovat.“, říká v rozhovoru MUDr. Jana Gandalovičová.

Hovoříme velice otevřeně o situaci v dnešní společnosti, segregaci a diskriminaci občanů, systému schvalování vakcín, nežádoucích účincích vakcín, očkování populace včetně dětí, ale také přibližujeme mezinárodní odborné studie a data mezinárodních odborných skupin. Přibližujeme studie pro předběžné schválení vakcín, kde byly podle těchto dat prokázány vedlejší účinky. „Vědci, kteří se podepsali pod takovou studii a pustili to dál, tak to je na vrácení diplomu, ale také se bude prošetřovat… Věci se nedějí, tak jak se mají…“, říká kardiložka MUDr. Jana Gandalovičová. Pokračujeme dál v rozhovoru k závažným otázkám, které jsou ve společnosti tabuizovány: „Máme tu skrytou epidemii náhlých úmrtí, o které se nikde nepíše, ale kterou jsme nikdy neviděli. Přitom pokračujeme v uplácení očkovaných.“

Jana Gandalovičová: Vědci, kteří se podepsali pod takovou studii mají vrátit diplom

98 795 zhlédnutí Premiéra: 25. 1. 2022

Vědci, kteří se podepsali pod takovou studii a pustili to dál, tak to je na vrácení diplomu, ale také se bude nyní prošetřovat… Věci se nedějí, tak jak se mají…“, říká kardiložka MUDr. Jana Gandalovičová. Pokračujeme dál v rozhovoru k závažným otázkám, které jsou ve společnosti tabuizovány: „Máme tu skrytou epidemii náhlých úmrtí, o které se nikde nepíše, ale kterou jsme nikdy neviděli. Přitom pokračujeme v uplácení očkovaných.“

„Jako skupina odborníků přeložili rozsáhlý materiál kanadských vědců, profesorů imunologie, profesorů virologie a dalších odborníků, ale zcela vážně nejde o nějaké neznámé vědce. Materiál jsme přeložili do českého jazyka. V materiálu hovoří o tom, že je potřeba věci detailně analyzovat.“, říká v rozhovoru MUDr. Jana Gandalovičová.

Nárůst srdečních selhání u mladých lidí | Jana Gandalovičová

22 262 zhlédnutí Premiéra: 19. 3. 2023 NOVOTNÉHO LÁVKA

Poškozujeme děti? Proč chybí data? Proč chybí diskuze? Veřejná diskuze 13. dubna 2023

„Potřebujeme data, ať můžeme všechny informace ověřit. Máme náznaky excesů takzvaného nadúmrtí, kdy evropská databáze při evropském CDC svědčí pro nadúmrtí mladších věkových kategoriích. Stejně tak jdou ruku v ruce v Eurostatu, kdy poslední data nadúmrtí v České republice ukazují 23 %, což znamená, že oproti roku 2016 až 2019 máme nyní nadúmrtí 23 procenta, to jsou skutečně červené vlajky k tomu, abychom zjistili, proč k tomu dochází? Data bohužel nemáme, kdy je oficiální úřady všude po světě nechtějí pouštět a těžko se data získávají. Na tento fakt upozorňují i renomované vědecké časopisy, kdy opakovaně píší FDA, CDC, ať uvolní data k nezávislému vědeckému přezkoumání,“ popisuje závažnost situace MUDr. Jana Gandalovičová. Proč se stále doporučuje očkování dětí? ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ 13. DUBNA

„Z myokarditid mám strach, protože mohou vést k náhlé smrti z důvodů validních arytmií, mohou vést k rozvoji dilatatační dilatační kardiomyopatie, která opět vede k srdečnímu selhávání a náhlé srdeční smrti. V literatuře jsou popsány pitevní nálezy mladých zemřelých v souvislosti po očkování v blízkém časovém sledu během 2 – 4 dnů, kde je průkaz myokarditid nebo stresového postižení u mladých,“ říká v představení data MUDr. Jana Gandalovičová.

„Data z amerického systému OpenVAERS, kde vidíme data ke dni 10. února 2023. Celkový počet hlášení na podezření na nežádoucí účinky je přes 1,5 milionu lidí z čehož 34 385 podezření na úmrtí, další číslo ukazuje podezření na životní postižení po aplikaci. Důležité je, že ty největší čísla jsou u mladých a mladších věkových kategoriích. Další graf ukazuje naprosto bezprecedentní nárůst úmrtnosti a podezření na úmrtí, kde data ukazují jednotlivé roky než-li se spustila vakcinace genetickými vakcínami. Toto jsou naprosto samo výmluvná data, kdy čelíme něčemu, co jsme tady nikdy v životě neměli,“ říká při představován oficiálních dat lékařka, kardioložka MUDr. Jana Gandalovičová, jenž se specializuje mimo jiné na sportovní medicínu a sleduje data a vývoj myokarditid u populace.

Myokarditidy jsou uznané riziko vakcín | Jana Gandalovičová
15 422 zhlédnutí Premiéra: 27. 4. 2023

Jaký je nárůst nevysvětlitelných úmrtí? Proč neznáme rizika genetických vakcín? Jaká jsou rizika a podezření na nežádoucí účinky? Co říká první registrační studie? Jak probíhají myokarditidy? Co říkají aktuální data, která měla zůstat utajena 50 – 60 let? Co říkají aktuální data nadúmrtí v Evropě? Jaké je nadúmrtí v České republice? Proč je potřeba analyzovat data? Proč je potřeba analyzovat rizika? Příspěvek kardioložky MUDr. Jany Gandalovičové, která sleduje oficiální otevřená data z mezinárodních databází, studií a kongresů.

Rozhovor o přibývajících zásadních důkazech nežádoucích následků s MUDr. J. Gandalovičovou – 1.část

65 621 zhlédnutí 11. 4. 2023

Jana Gandalovičová se dlouhodobě zabývá nežádoucími účinky. Zasazuje se mimo jiné o to, aby se látky schválené ve zrychleném režimu přestaly podávat dětem a zdravým mladým lidem. „Kumulativní čísla jsou děsivá a zarážející,“ uvádí Jana Gandalovičová k databázi Světové zdrav.tnické organizace, která jen u jednoho typu látky proti nejznámějšímu viru světa eviduje za necelé tři roky používání 4,926.301 hlášení. Přitom u očk.vání proti obrně, které používá prakticky celý svět, eviduje 129.972 hlášení za více než 50 let. V rozhovoru se věnujeme také pozadí schvalování a propagace plošné aplikace, které se odehrálo zcela v režii velkých farm. firem. Některé z nich přitom mají za sebou historii soudních procesů a milardových mimosoudních vyrovnání právě kvůli nežádoucím účinkům léčiv a nekalým obchodním praktikám. „Je potřeba vzdát se slepé víry. Medicína zažila spoustu slepých cest, chyba se může stát a jde o to, aby se ta medicína sebekorigovala. Tady ale chybí reflexe a chybí tady neustále i jakákoli diskuze,“ říká a dodává, že lékaři se budou muset zamyslet nad tím, jak se chovali k pacientům a co jim doporučovali.

Pokračování rozhovoru o nežádoucích následcích, selhání lékařského stavu a chybějící reflexi

22 673 zhlédnutí 16. 4. 2023

Zánět srdečního svalu, myokarditida, byl samotnými výrobci uváděn jako možný nežádoucí účinek a skutečně se v nezanedbatelném počtu objevuje v databázích sledujících hlášení. „Najednou se objevilo, že nám nějak umírají mladí lidé a bylo to nazváno syndrom náhlého úmrtí dospělých. Mně škublo v koutku a říkám si, co tohle je? Z kardiologie víme, že nejčastější příčinou srdečního selhání u mladých zdravých lidí jsou maligní aryrtmie. Ty jsou jedním z možných následků probíhající myokarditidy. A oni začnou zdůvodňovat náhlá úmrtí tím, že se sportovci nenasnídali nebo že závodili, když bylo moc horko nebo zima…,“ komentuje Jana Gandalovičová s tím, že je nezbytné otevřít oči a začít seriózně diskutovat o skutečných příčinách. Místo reflexe a revize cov.dismu se podle ní ale vede spíše pštrosí politika. Informace o tom, zda je pacient oč.ován proti nejznámějšímu viru světa mizí z předních míst lékařských zpráv, mlží se, nedaří se získávat data. „Na druhou stranu věřím, že je už dost lékařů, kteří alespoň pod čarou přiznají, že to nesplnilo očekávání. Já si myslím, že by dost pomohlo i to, kdyby se ozřejmily finanční toky, aby bylo jasně vidět, kdo z toho profitoval. Kdo je na výplatní pásce farm. firem. Protože i ti lékaři byli obalamuceni. Slibovalo se jim úplně něco jiného,“ říká Gandalovičová, podle níž lékařský stav selhal, když místo uklidnění pacientů šířil paniku a strach.

Video o tom, jaké byly tlaky na novináře v ČR:

Rozhovor s investigativní novinářkou Markétou Dobiášovou o cenzuře a tlacích v médiích

Tu je odkaz na moj predošlý článok. Čo bolo na ňom zle? Asi nič, boli to len nežiadúce informácie, ktoré nemá verejnosť vedieť? A nie sú média od toho, aby informovali pravdivo?

https://popelka.blog.pravda.sk/2023/10/29/pediatricka-kardiolozka-a-primarka-zahadne-nemoci-videa/

Špeciálna prokuratúra túto „kauzu“ nevyšetruje? Lebo ide o manželku špeciálneho prokurátora?

01.03.2024

MUDr. Alena Tamaškovičová, manželka špeciálneho prokurátora Mgr. Martina Tamaškoviča bola v Nemocnici Nové Zámky zástupkyňou riaditeľa pre medicínsky úsek. Predtým bola zástupkyňou riaditeľa pre vnútornú správu. Minulý rok vykázala táto Nemocnica stratu 6 403 295 EUR, čo je vyše 1 miliona EUR mesačne. Dali tam dočasne novú riaditeľku a staré vedenie vraj [...]

Majú prokurátori trestnoprávnu imunitu?

29.02.2024

Včera som uverejnila v článku list špeciálnemu prokurátorovi Martinovi Tamaškovičovi. Už je stiahnutý z titulky. Tak sa verejne pýtam, či prokurátori majú trestoprávnu imunitu a nesmie sa o nich písať, ani od nich chcieť poctivú prácu? Ide o tento článok: https://popelka.blog.pravda.sk/2024/02/28/dopis-specialnemu-prokuratorovi-martinovi-tamaskovicovi/ A včera som ho [...]

Dopis špeciálnemu prokurátorovi Martinovi Tamaškovičovi

28.02.2024

Vážený pán Tamaškovič, dovoľujem si na Vás sa obrátiť z dvoch dovodov: obrátila sa na mňa s prosbou Vaša manželka MUDr. Alena Tamaškovičová a chcela rady zadarmo. Jej mail prikladám nižšie a týkal sa Vášho dnes už nebohého otca. Preto si dovoľujem na Vás obrátiť so žiadosťou o pomoc ja. Vašeho šéfa JUDr. Daniela Lipšica som niekoľkokrát o pomoc žiadala. [...]

parlament

Prieskum Focusu: Smer si drží preferencie, PS a Hlas stúpajú

03.03.2024 13:55

Do parlamentu by sa dostalo sedem politických subjektov.

tibor gašpar

Tresty sa budú opäť meniť. Koalícia po stopke od Ústavného súdu pripravuje ďalšie úpravy

03.03.2024 13:17

Podľa poslanca Migaľa (Hlas) je na koalícii, respektíve koaličnej rade, či takúto novelu pripraví. Poslankyňa Števulová (PS) odkázala, že by mal zákon prejsť riadnym legislatívnym konaním.

Prezidentka Zuzana Čaputová

Schôdzka Blanára s Lavrovom nás nepriblížila k mieru na Ukrajine, reagovala Čaputová

03.03.2024 12:44

Podľa prezidentky najrýchlejšia cesta k mieru vedie cez ruského prezidenta Putina, keď svojim jednotkám nariadi odísť z Ukrajiny.

Izrael Palestínčania Gaza

Hamas: Prímerie v Gaze môže byť do 24 až 48 hodín, ak Izrael prijme podmienky

03.03.2024 12:04

V Káhire už sú predstavitelia Kataru i vyslanec USA. Izrael svoj tím do Káhiry na rokovania vraj nepošle.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 188
Celková čítanosť: 2929290x
Priemerná čítanosť článkov: 15581x

Autor blogu

Kategórie