Založ si blog

Predseda Ústavního soudu ČR Pavel Rychetský, dotácie do českého športu a spravodlivosť na českých súdoch

Na seznamzpravy.cz sú články o divnom prideľovaní dotácii v českom športe. Spomíná sa tam aj meno predsedu Ústavného súdu ČR Pavla Rychetského. I on sa „prihovoril“ dopredu pred pridelením dotácie pre tenisový klub, kde chodí hrať tenis.

Tieto články boli uverejnené až po súdnom procese s bývalou námestkyňou Ministerstva školstva ČR Simonou Kratochvílovou, ktorá bola za toto prideľovanie dotácii odsúdená. Pritom konala na príkaz svojej nadriadenej Kateřiny Valachovej, ktorá bola vtedy ministerkou školstva ČR. Odsúdení boli len dvaja ľudia (Kratochvílová a Pelta). Pani Kratochvílová upozorňuje na to, že pokiaľ je vinná ona, tak sú vinní aj ostatní….aspoň ja som to tak pochopila.
A prečo predtým pani Kratochvílová mlčala? Lebo jej to poradili jej advokáti. (Bohužiaľ i ja mám skúsenosti, že mi právnici poradili zle).

Ich odsúdenie je zatiaľ neprávoplatné, advokáti pani Kratochvílovej podali odvolanie, je to uvedené v článku.

Na konci tohoto článku na blogu prikladám odkazy na ďalšie články k tejto téme a sú v nich aj zvukové záznamy rozhovoru, i rozhovoru s pánom Rychetským.

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/audio-podcast-sluzebna-mocnych-zadna-charita-ale-osobni-zajem-proc-rychetsky-lobboval-za-tenisovy-klub-205394

Tu je presná citácia z článku:

Jenže jak nyní vypátral reportér Janek Kroupa, za přímluvou mohou být i Rychetského ryze osobní zájmy. S tenisovým klubem ho totiž pojí víc než jedna záštita. Investigativní podcastová minisérie Služebná mocných dokládá, že v Lužánkách je šéf Ústavního soudu k zastižení pravidelně. Někdy i dvakrát týdně.

„Je již 18 let čestným členem našeho tenisového klubu. Sám u nás hraje tenis jednou až dvakrát týdně, je rekreačním hráčem,“ potvrdil Lukáš Vanžura, šéftrenér klubu.

Dotace měla přitom spolknout oprava tribun. O dětech ani slovo. Nevnímá to jako střet zájmů? „Ale já jsem nic neřešil, já jsem jen žádal, aby to proběhlo řádně a spravedlivě,“ reaguje Rychetský na nová zjištění. Ale už to stačilo, aby dotační žádost brněnského tenisového klubu dostala na Ministerstvu školství speciální péči.
Koniec citácie z článku.

Takže pán Rychetský neverí v spravodlivosť v ČR? Veď keby ten klub splňal podmienky, tak sa mohol odvolať a prípadne podať žalobu na české súdy a počkať si, pokiaľ to súdy vyriešia. Prečo to riešil „dopredu“ a „žádal, aby to proběhlo řádně a spravedlivě“?
Tak to totiž „radí“ Ústavný súd bežným občanom. Tu nižšie prikladám jednu z odpovedí z Ústavného súdu.

Z wikipedie doplňujem, že od slovenskej prezidentky Zuzany Čaputovej dostal vyznamenanie. Pani prezidentka asi nemá informácie ako „funguje“ česká justícia. Alebo to bolo „len“ za to, že slovenskí a českí sudcovia „sa stretávajú“? Lebo pán Rychetský podľa mojho názoru nemá mimoriadne zásluhy na tom, aby česká justícia fungovala spravodlivo a včas.

Dne 27. června 2021 mu bylo slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou uděleno státní vyznamenání Řád bílého dvojkříže III. třídy za mimořádné zásluhy o rozvoj vztahů mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, zejména v oblasti práva a ústavního soudnictví.

Nižšie popisujem moje osobné skúsenosti s českou justíciou a bohužiaľ sú veľmi zlé.

Tu je celá moja žaloba, ktorú riešia české súdy od januára 2011 a ešte nie je vyriešená. Zmenili mi svojvoľne žalobu (dodnes nie sú ochotní rešpektovať žalobu a stále mi píšu znenie, aké chcú oni) , neposlali Usnesenie a do spisu vložili niečo iné…..sudci naťahujú čas, píšu mi do Usnesení nezmysly….teda manipulujú. Nie sú ochotní prejednať žalobu tak, ako som ju podala, prvý bod mi vyhodili, keď som postupovala podľa rozsudku Lucie Bičákovej. Sudkyňa Lucie Bičáková má manžela sudcu Nejvyššího soudu ČR Víta Bičáka a ten má náhodou trvalé bydisko v rovnakej obci v stredočeskom kraji ako bývalý minister vnútra Jan Hamáček. (dá sa to zistiť z verejne dostupných zdrojov).

Takže pan Rychetský mal obavu, aby českí úradnici nemanipulovali tak, ako sú zvyknutí českí sudci?

Tu sú moje podania na súd a postupovala som podľa pokynov z rozsudku, ktorý vydala sudkyňa Lucie Bičáková.

Obvodní soud pro Prahu 5
nám. Kinských 234/5
150 00 Praha 5

Spisová značka 0Nc 1331/2013

Dne 28.11.2013 jsem mailem od Vás obdržela Usnesení 0Nc 1331/2013-5 k doplnění. Požadované záležitosti jsem doplnila a přikládám v příloze 3 x.

Snažila jsem se to doplnit nejlépe, jak jsem to uměla.

V případě, že toto moje doplnění soudu nepostačuje, dávám návrh o prodloužení lhůty na doplnění údajů pro soud o 1 měsíc ode dnešního dne. Zároveň požaduji o ustanovení zástupce pro řízení, protože nejsem kvalifikovaná doplnit všechny údaje. (Tuto radu jsem dostala bezplatně od jednoho právníka a doufám, že je správná. Protože už se mi nejednou stalo, že mi právníci, kteří mně zastupovali a kterých jsem platila, poradili špatně, což mi uškodilo). V případě, že soud tuto možnost ustanovit zástupce nemá, oznamte mi to prosím mailem a požádám advokátní komoru o pomoc advokáta ex offo. Spolu s ním pak doplním všechny údaje.

Když soudu mé doplnění údajů vyhovuje a mé podání přijme bez výhrad, tak prodloužení doby o 1 měsíc na doplnění údajů nepožaduji.

V příloze přikládám vyplněný vzor 060 o.s.ř. – prohlášení o majetkových a sociálních poměrech

V případě jakýchkoliv nejasností mně prosím neodkladně kontaktujte mailem.

Děkuji.

S pozdravem

Magdaléna Nadzamová

V Praze 12.12.2013

Celé znění doplněné žaloby:

Žalobkyně :

Magdaléna Nadzamová
narozená xxxx
bydliště xxxx

Žalovaný:
Ing. Ivo Novák – Žaket
narozený xxxx
Běhounkova 2459
158 00 Praha 5 – Nové Butovice (adresa podle živnostenskýho rejstříku, i veřejne známá)
IČO: 15873943
DIČ: CZ6206290453

VĚC:
1. Návrh na soudní výkon rozhodnutí ohledně rozsudku č.j. 13 C 10/2011 – 22 , právoplatný rozsudek přikládám v příloze.

Požaduji po soudu, aby rozsudek ze dne 5.9.2011 v novém soudním procesu, o který teď žádám, soudce definoval jasně, určitě, srozumitelně a vykonatelně. Nepožaduji v návrhu na soudní výkon rozhodnutí nic víc, ale zároveň ani nic míň. Původní rozsudek v můj prospěch definujte přesně, definujte ho tak, aby ho obě zúčastněné strany na soudním procesu pochopili stejně !

Požaduji to z důvodů, že tento rozdílný výklad rozsudku mi úplně zničil život, i pracovní, i osobní.

Zároveň požaduji od soudu, aby do soudního výkonu rozhodnutí ohledně rozsudku ze dne 5.9.2011 uvedl i konkrétní sankce za nedodržování rozhodnutí soudu. Myslím tím konkrétní sankce, které umožňuje zákon a rozhoduje o tom soudce za nedodržování rozhodnutí soudu.

Trvám i na tomto požadavku, protože vydat rozsudek bez jakýchkoliv sankcí a předpokládat, že strana, která soud prohrála, to bude dobrovolně dodržovat, je minimálně divné. Protistrana to bez sankcí dodržovat nebude, tu jsem vám poskytla konkrétní důkaz.

2. Zároveň dávám žalobu na mého zaměstnavatele, Ing. Ivo Novák – Žaket o plnou náhradu průměrné měsíční mzdy od 16.1.2011 do termínu nového právoplatného rozsudku (včetně) z nového soudního rozhodnutí, které až teď proběhne, plus úroky z prodlení.

To znamená, že požaduji plnou náhradu průměrné měsíční mzdy od 16.1.2011 do termínu, kdy soud vydá nový právoplatný rozsudek včetně úroků. Dva měsíční platy mi byly vyplaceny v prosinci 2010, proto jsem odečetla 2 měsíce. Požaduji vše, na co mám nárok podle zákona. Celkovou částku teď nemůžu určit, kterou požaduji, protože to není možné z důvodů, že nevím, kdy proběhne soudní jednání ohledně tohoto požadavku. Takže nejde spočítat počet měsíců, protože teď to neví nikdo. Nebudu uvádět nepřesné údaje. Ať to určí soud v na soudním pojednávání kolik měsíců uběhlo od 16.1.2011 do doby soudního procesu.

Můj průměrný hrubý měsíční příjem byl xxxx Kč (xxxx Kč základ plus xxxx Kč prémie). Když požadujete přesné údaje, tak si tyto údaje musíte vyžádat od mého zaměstnavatele ing. Ivo Nováka z firmy Žaket. Protože správné údaje by Vám měl dát on nebo jeho účetní, která mi počítala výplaty. Mně tento přesný údaj určitě nedá, proto to ani po mně nevyžadujte. On mě dlouhodobě ignoruje, nekomunikuje se mnou od právoplatného rozhodnutí soudu vůbec. Soud respektovat musí, takže když to potřebujete písemně a potvrzeno od něho, vyžádejte si to přímo od něho.

Když přesné údaje nepožadujete, tak vycházejte pro soudní řízení ze mnou udávané částky. Je přesná, tolik jsem skutečně měla měsíční hrubou mzdu.
(Požaduji od soudce, aby mi v tomto soudním procesu ohledně náhrady mzdy uznal vše, na co mám nárok podle zákona, protože já nejsem právník a nemám finance na to, abych si kupovala přesné znění zákonů a zároveň výklad těchto zákonů. Mám osobní zkušenost, že dva právníci mají na stejnou věc tři názory, což je velmi špatná vizitka výkladů zákonů).

3. Žádost o odpuštění soudních poplatků z důvodu, že nemám žádny příjem od listopadu 2011 (ten byl z brigády) a můj zaměstnavatel nerespektuje právoplatné rozhodnutí soudu z 5.9.2011, čím mi znemožnil se zaměstnat u něho nebo v jiné firmě.

Odůvodnění:

Soudní proces proběhl 5.9.2011 a v právoplatném rozsudku je uvedeno: určuje se, že okamžité zrušení pracovního poměru provedené dopisem ze dne 16.11.2010 je neplatné.
V rozsudku je zároveň uvedeno: nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může se oprávněný domáhat výkonu rozhodnutí.

Protože ing. Ivo Novák – Žaket nerespektuje rozhodnutí soudu vyplývající z tohoto rozsudku, tak dávám návrh na soudní výkon rozhodnutí.
Požaduji, aby výrok soudu na rozsudku byl tentokrát přesný, určitý, srozumitelný a vykonatelný. Pro mně rozsudek ze dne 5.9.2011 byl a je jasný. Jenomže protistrana si to vysvětluje jinak a mně tím zničila život.

Proto dávám návrh na soudní výkon rozhodnutí, aby se přesně určilo, co z rozsudku ze dne 5.9.2011 vyplývá. Ale požaduji to přesně a jasně, srozumitelně a vykonatelně. Tak, aby to bylo jasné pro obě strany, ne všeobecní výrok. Tak, aby to přesně pochopila i protistrana a byla nucena se tím řídit.

Když je okamžité zrušení pracovního poměru neplatné, tak podle mně automaticky pracovní poměr nadále trvá. Vždyť o to jsem požádala v žalobě, aby okamžité zrušení pracovního poměru bylo neplatné. O žádné dohodě v mé žalobě řeč nebyla, protože jsem si to nepřála a odmítla ji ke dni 16.11.2010 podepsat. Trvala jsem na soudním procesu, uvedla jsem to JUDr. Pourovi a později i JUDr. Krejzovi, právníkovi zaměstnavatele při osobním setkání, o které JUDr. Krejza požádal ještě před soudním procesem.

Přikládám jako důkaz mailovou komunikaci mezi mnou a ing. Ivo Novákem od 24.11.2010 do 4.1.2011. Tam jsem mu jasně napsala, že nemá žádny důvod mně vyhodit z práce, že jsem nic nevyvedla a proto se chci poradit s právníkem. Dále jsem tam uvedla: „Ale mně jde především o očistu mého jména, nic jsem nevyvedla a poctivě jsem si dělala svou práci. A chtěla jsem mít za to i zaplaceno.“ Podrobnosti si přečtěte v přiložené příloze mailové komunikaci.

Je smutné, že právě právníci, které jsem požádala o právní pomoc, mi špatně poradili. Poradili mi i to (oba právníci, i JUDr. Holub, i JUDr. Pour), že je výhodněji podávat žalobu o náhradu mzdy v další osobitné žalobě, ne najednou. Proto jsem o to nežádala v první žalobě.

Protistrana, která soud prohrála, si rozsudek ze dne 5.9.2011 vysvětlila tak, že soud jsem sice vyhrála, ale pracovní poměr mi skončil dohodou ke dni okamžitého zrušení pracovního poměru. Protistranou mám na mysli mého zaměstnavatele Ing. Ivo Nováka – Žaket a jeho právního zástupce JUDr. Martina Krejzu.

Za prvé: s takovým výkladem znění rozsudku nesouhlasím a za druhé: když je skutečně takový výklad zákona v mém případě, tak PROČ TO SOUDKYNĚ NEUVEDLA DO ROZSUDKU??? To bych se určitě hned odvolala ! Ze soudu jsem dostala teď na doplnění požadavek, abych můj výrok byl přesný, určitý, srozumitelný a vykonatelný. Tak proč toto pravidlo nebylo dodržené v rozsudku ze dne 5.9.2010 ze strany soudkyně ? Kdyby to bylo jasně definované, tak bych se nedostala do tak velkých potíží. Proto v tomto soudním návrhu rozhodnutí to dodržte a jasně definujte rozsudek ze dne 5.9.2011 tak, aby to pochopila i protistrana. Definujte to přesně. Zároveň do rozsudku z tohoto soudního procesu požaduji uvést sankce za nerespektování soudního rozhodnutí.

Právě nejednoznačný výrok soudu na rozsudku, který si protistrana vysvětlila tak, jak ji to vyhovovalo, mi způsobil obrovské potíže. Přišla jsem o všechno: o jakýkoliv příjem, možnost se zaměstnat, stala jsem se bezdomovcem. I když jsem vyhrála soudní proces, vlastně jste mně potrestali tímto rozsudkem, v kterém nejsou ani žádné sankce pro protistranu v případě, že by rozsudek nerespektovala. Následek je, že jsem přišla o všechno, i když jsem soud vyhrála. O to jsem Vás nežádala, toto není spravedlivý soudní proces v přiměřeném čase. Já bojuji od skončení soudního procesu o přežití: abych měla kde bydlet,co jíst, jsem pod stálým obrovským psychickým tlakem…Výmluva, že takové jsou zákony u mně neobstojí. Zákon Vám neurčuje dávat všeobecný rozsudek. Rozsudek má být jasný a srozumitelný. Když něco vyplývá z platných zákonů, vyžaduji, aby to bylo jasně uvedeno i v rozsudku. Když s tím nebudu souhlasit, tak se odvolám.

Všechny mé návrhy na dohodu o ukončení pracovního poměru po vyhraném soudu nebo můj zájem nadále pracovat ve firmě Žaket Ing. ivo Novák odignoroval.

Podrobnosti:
Dne 5.9.2011 proběhlo soudní pojednávání ohledně mého okamžitého zrušení pracovního poměru ke dni 16.11.2010. V rozsudku je uvedeno, že okamžité zrušení pracovního poměru provedené dopisem ze dne 16.11.2010 je neplatné.

Po vyhraném soudě jsem požádala zaměstnavatele o dohodu o rozvázaní pracovního poměru, nejprve ke dni 6.9.2011. Tu mi odmítnul podepsat, i převzetí mi nepodepsal. Na soudě můžu předložit i sms správy, které mi poslal a které svědčí o tom, že tu výpověď jsem mu osobně doručila.

Protože se vymlouval na svého právníka, že bez jeho svolení nic nepodepíše a nereagoval na tuto dohodu ani 7.9.2011, tak jsem 8.9.2011 podala další dohodu. Převzetí mého návrhu dohody ke dni 8.9.2011 mi osobně převzala ing. Košárková, asistentka a přikládám ji v příloze. Stejnou dohodu jsem poslala i doporučeně poštou, s dodejkou. Poslala jsem ji 1 x na sídlo firmy na Slánské ul. 381/10 Praha 6 a 1x na adresu Běhounková 2459, Praha 5, která je fakturační a registrační adresa firmy. Obě dodejky mám podepsané, jednu podepisoval osobně ing. Novák.

Ing. Novák se mi do dnešního dne 14.11.2013 (teď už 11.12.2013) k mému návrhu nevyjádřil. Nijak, ani ústně, ani písemně. Protože odmítal se mnou komunikovat na rovinu, jenom se vymlouval na svého právníka, tak jsem 4. den po soudě přišla do firmy zase a požádala ho, ať mi přidělí práci. Že chci nastoupit do práce a budu nadále pracovat ve firmě. To odmítnul. Poslal mně domů s tím, že práci pro mně nemá.

Z důvodů, že musím z něčeho platit své účty, tak jsem od července 2011 pracovala na dohodu přes agenturu Manpower. Na dohodu jsem chtěla pracovat do doby, kdy se vyřeší situace s mou výpovědí soudní cestou. Jenomže po soudě mně pán Novák ignoroval. Nemohla jsem si dovolit každý den chodit do firmy Žaket a čekat, kdy pán Novák začne se mnou jednat slušně a celou záležitost vyřeší. Musela jsem chodit na přidělené směny, protože jinak by mi dohodu ukončili a neměla bych už žádný příjem.

Můj právní zástupce tuto situaci neřešil, jenom mi kázal čekat. Z tohoto důvodu jsem mu zrušila plnou moc a začala s JUDR. Krejzou, advokátem zaměstnavatele jednat sama. JUDr. Krejza odmítnul můj požadavek na dohodu po soudě. Vyzvala jsem ho o to vícekrát, mailovou komunikaci mezi námi přikládám.

Taktéž jsem ho vyzvala, aby mi pán Novák dal vyhotovit aktuální zápočtový list. To mi taky odmítnul a tvrdil mi, že můj pracovní poměr poměr ve firmě Žaket už netrvá. I když jsem byla ochotná jít pro zápočtový list osobně, protože jsem bydlela v Praze, tak mi ho posílal poštou. A tvrdil, že pán Novák mi už zápočtový list zaslal. Zaslal, ale ke dni 16.11.2010. Aktuální zápočtový list a podepsanou dohodu po vyhraném soudě mi odmítnul podepsat s odůvodněním, že počká na vyjádření svého právníka. A jeho právník JUDr. Krejza mi vnucoval jedinou možnou dohodu ke dni 16.11.2010.

Vážený soud, já jsem nepožádala o neplatnost mé okamžité výpovědi a změnu té výpovědi na dohodu ke dni 16.11.2010. Tu dohodu mi pán Novák nabízel, ale to jsem odmítla už v listopadu 2010. I když mi vyplatil dva platy, to uvedl i JUDr. Krejza na soudě. Kdybychom se dohodli k tomuto datu, tak je soudní proces zbytečný. Jenomže my jsme se nedohodli a já jsem trvala na soudním procesu. To jsem oznámila i JUDr. Krejzovi osobně, když se snažil se mnou dohodnout na tom, abych stáhla žalobu na soud.

V tom čase, listopad 2010, mně právně zastupoval advokát JUDr. Miloš Holub. Právě tento advokát mi při osobním setkání tvrdil, že na soudě musíme přeukázat, že jsme se snažili dohodnout mimosoudně. Já jsem o dohodu nestála, já jsem trvala na žalobě, protože jsem neviděla žádný důvod, proč bych měla nuceně odejít z firmy v čase, kdy jsem firmě svou práci byla velmi užitečná, ale nezaplacená podle mých skutečných výsledků. JUDr. Holubovi jsem věřila, že mi mluví pravdu a že skutečně musíme na soudě přeukázat pokus o dohodu. A že soud mi jinak žalobu nevezme.

Až později mi JUDr. Zdeněk Pour řekl, že to je nesmysl a když jsem trvala na žalobě, tak to měl dát žalobu rovno na soud a nepokoušet se o dohodu.
Za dobu mého působení ve firmě Žaket mi ing. Novák nikdy nedal žádnou odměnu navíc, ani 500 Kč. Jediná výjimka byla vánoční odměna 5 000 Kč a to jednou. Proto jsem tento pokus o dohodu brala jako formalitu, že pán Novák mi nebude ochoten zaplatit nic. To pravděpodobně ani nechtěl, když mi JUDr. Holub svévolně změnil výplatní termín dvou platů až na konec prosince2010. I když jsme se ústně dohodli na konkrétním termínu, tuším 12.12.2010, kdy byl oficiální výplatní termín. Protože mám zkušenosti s jednáním ing. Ivo Nováka, tak jsem na tuto změnu nepřistoupila.

Zrušila jsem plnou moc advokáta JUDr. Miloša Holuba a začala si hledat jiného právníka z důvodů, že jsem nadále trvala na žalobě a tento právník ztratil mou důvěru. Až tehdy se Ing. Novák lekl a zaplatil mi dva platy navíc v běžném výplatném termínu. No já jsem nadále trvala na žalobě, len jsem s ním o tom nekomunikovala, protože jeho běžným stylem bylo mně ponižovat. Můj názor málokdy bral v úvahu a já jsem potřebovala energii a čas na včasné podání žaloby na soud a vyhledání si dalšího právníka, který by mi pomohl se žalobou. Proto jsem mu na mail ze den 4.1.2011 neodpověděla a viděli jsme se až na soudě. Já jsem o dohodu nestála od prvního dne a trvala na žalobě.

S pánem Krejzou jsem se osobně potkala jenom jednou, před soudem, když chtěl, abych stáhla žalobu. To jsem odmítla. Takže jeho slova, které uvedl v listě ze dne 9.9.2011 jsou obrovská lež. Uvedl tam: „Můj klient již dávno vzal na vědomí Vaše opakovaná prohlášení, že ve firmě Žaket nechcete pracovat. Tuto skutečnost akceptuje a v žádném případě nepočítá s Vaší pracovní činností.“ Je to lež z vícero důvodů. Pánovi Novákovi jsem vícekrát odmítla podepsat či okamžité ukončení pracovního poměru nebo jeho návrh na dohodu. Jediný návrh na dohodu mu přenesl písemně JUDr. Holub s podmínkou vyplacení dvou měsíčních platů. JUDr. Holubovi jsem zrušila plnou moc před jakoukoliv možnou dohodou s pánem Novákem. Plnou moc jsem mu zrušila hned po tom, buď v ten den nebo na druhý den, když posílal list s návrhem na dohodu ing. Novákovi. Nesouhlasila jsem s jeho postojem, že si svévolně změnil dohodnuté věci a do listu to uvedl jinak, než jsme se dohodli ústně.

Od té doby jsem s ing. Novákem komunikovala jenom mailem. Komunikace skončila 4.1.2011 (přečtěte si ji prosím) a já jsem trvala na žalobě, kterou jsem i podala. Ing. Nováka jsem pak viděla až na soudě. JUDr. Krejza, jeho právní zástupce poslal list mému právnímu zástupci JUDR. Pourovi v srpnu 2011. Souhlasila jsem s osobním setkáním a odmítla jsem stáhnout žalobu. Smutné je, že právě pán Krejza nepřišel na osobní schůzku se žádným návrhem. On jedině chtěl, abych stáhla žalobu, což bylo pro mně nepřijatelné, protože šlo o poškození mého dobrého jména a já jsem byla pevně rozhodnutá, že chci rozsudek ze soudu v můj prospěch. Z mé strany žádná dohoda možná nebyla.

V rozsudku je jasně uvedeno, že má okamžitá výpověď ke dni 16.11.2010 je neplatná. Kdyby bylo v rozsudku uveden dodatek, že okamžitá výpověď se kvalifikuje na dohodu ke stejnému datu, tak se okamžitě odvolám a nebudu s tím souhlasit. To tam uvedeno není !
Táto celá situace je pro mně neřešitelná, dohodnout po soudě se se mnou ing. Novák nechtěl a ni mně nechtěl zaměstnat . Z tohoto důvodu jsem nucena dát návrh na výkon soudního rozhodnutí.

Kvůli jeho neférovému jednání jsem přišla o brigádu, protože po mně chtěli, abych uzavřela pracovní poměr na dobu určitou. Přišla jsem o možnost se zaměstnat v další firmě, která mně chtěla zaměstnat na hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou. Přišla jsem o podnájem v Praze, protože jsem neměla žádný příjem a neměla ho z čeho platit. Kdyby mi někdo nepomohl s ubytováním zadarmo mimo Prahu, tak skončím jako bezdomovec. Ten kamarád mně živí ze svých sociálních dávek.

Požádala jsem o pomoc vícero institucí, ale žádna nedokázala vyřešit tento problém . Proto žádám o vyřešení této situace soud.

Kopie zaslaných listů přikládám v příloze (Česká správa sociálního zabezpečení, Ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení, ministr spravedlnosti, ministr práce, Česká advokátní komora…)

V příloze přikládám i kopii ze Zákona č. 262/2006, strana 152, kde se uvádí: Kdykoliv však může být v případě sporu o neplatnost rozvázání pracovního poměru uzavřena dohoda o skončení pracovního poměru podle …(je špatně čitelná kopie)Taková dohoda o skončení pracovního poměru má přednost před zákonnou úpravou, a proto je možné dohodnout jak datum skončení pracovního poměru, tak i případnou náhradu mzdy. Takže právní fikce, že pracovní poměr skončil dohodou platí jenom v případě, nebyla -li uzavřená jiná dohoda. Toto platí i pro můj případ, protože já jsem požádala o dohodu po vyhraném soudě a žádnou právní fikci nikdy respektovat nebudu. Nikdo mně nepřinutí, že musím respektovat dohodu ke dni okamžitého ukončení pracovního poměru, ještě před zahájením soudního procesu. Dohoda není vynucení zákonnou právní fikcí. Předpokládám, že ani podle Ústavy takové jednání není přípustné, vnucovat dohodu ke dni okamžitého zrušení pracovního poměru, i když jsem soudní proces vyhrála v můj prospěch.

O pomoc a rady jsem poprosila ústně i právničku Úřadu práce v xxxx, i právníka ČMKOS v xxxx. I když jsou oba právníci, neřekli mi o tomto znění zákona. Upozornila mně na to až pracovnice Inspektorátu práce, když jsem oponovala, že to, co mi říká, snad nemyslí vážně. Ona jediná si dala námahu přečíst i další stránku v zákoně. Jinak mi všichni tvrdili, že musím podepsat dohodu ke dni okamžitého skončení pracovního poměru. S čím nesouhlasím a nikdy souhlasit ani nebudu.

Táto situace, ve které mi nepomohla ani Česká správa sociálního zabezpečení, mi způsobila mnoho problémů. Kromě toho, že jsem zůstala bez práce, bez jakéhokoliv finančního příjmu, bez bydlení , mám i zdravotní potíže. Dva roky jsem nedokázala pořádně se vyspat, zaspávala jsem až kolem 2 hodiny ranní. Léky jsem na to nikdy užívat nechtěla, protože to nic neřeší. Řešit je nutné daný problém. Jenomže kompetentní na úřadech mně přesvědčovali, že nemám pravdu a tím pádem jsem ztratila mnoho času. Kromě toho, vyžít ze sociální podpory není jednoduché a mnohokrát jsme řešili, jestli budeme mít za co jíst a čím topit. Bohužel, i peníze na uhlí byl problém ušetřit ze sociálky. Měli jsme měsíce, kdy jsme žili dva lidi v samostatné domácnosti za 2 400 Kč. Tyto důvody jmenuji proto, abyste si uvědomili, že jsem musela hlavně řešit, jak přežít.

Momentálně mám zabezpečené bydlení zadarmo mimo Prahu. Ale je to daleko na každodenní docházení do práce do Prahy. Bylo by to časově náročné a na podnájem v Praze nemám finance. Proto jediné řešení je návrh na ukončení pracovního poměru dohodou k aktuálnímu datu, kdy bude podepsán, a po tomto soudním rozhodnutí. Jakoukoliv antidatovanou dohodu dodatečně podepsanou neakceptuji.

Z důvodů, že nemám od zaměstnavatele aktuální zápočtový list, se nemůžu ani zaregistrovat na Úřadě práce a pobírat podporu. Z těchto důvodů si v České republice nemůžu platit ani žádny podnájem, nemám z čeho a bydlení mám jenom proto, že mi pomohli cizí lidi a zadarmo. Proto neuvádím korespondenční adresu v Čechách. Jsem občan Slovenské republiky, ale tam jsem bezdomovec. V roce 2009 mi soudní exekutor vzal družstevní 1-pokojový byt v Košicích. Nemám žádny majetek, kromě dědictví po mamě, která zemřela v roce 1999 a to je 1/8 staršího rodinného domu na vesnici na východním Slovensku, kde mi můj otec nedovolil ani nahlásit oficiální trvalý pobyt, když jsem zvažovala prodat byt a odejít za prací mimo východní Slovensko. 6 let jsme na Slovensku byla v evidenci Úřadu práce. Táto situace trvala od mého nuceného odchodu z VSŽ Košice.

Skutečně nemám z čeho zaplatit soudní poplatky a teď mně živí kamarád ze svých sociálních dávek a z nich nejde zaplatit ani soudní poplatky, ani advokáta. Nepožádala jsem o advokáta ex offo, protože Advokátní komora mně přesvědčila svým jednáním, že nefunguje, tak jak má.
Z těchto důvodů žádám o odpuštění soudních poplatků.

Tento návrh na soudní výkon rozhodnutí dávám i na doporučení Vašeho místopředsedy soudu JUDr. Michala Holuba. Jeho odpověď, kterou mi zaslal, přikládám v příloze.
Za kladně vyřízení mého návrhu a žádostí děkuji.

S pozdravem

Magdaléna Nadzamová

vlastnoruční podpis

Seznam přiložených příloh:

nová příloha, doložená 12.12.2013 : mailová komunikace s ing. Ivo Novákem od 24.11.2010 do 4.1.2011

čestné prohlášení

právoplatný rozsudek ze dne 5.9.2011

moje žádost o rozvázání pracovního poměru dohodou ke dni 6.9.2011

moje žádost o rozvázání pracovního poměru dohodou ke dni 8.9.2011

podepsané kopie doručenek, 1 x na adresu Běhounkova, 1 x na adresu Slánska

návrh dohody ke dni 16.10.2010, kterou mi zaslal JUDr. Krejza a kterou jsem odmítla podepsat

1.list soudkyně JUDr. Bičáková, Okresní soud Praha 5

2.list soudkyně JUDr. Bičáková, Okresní soud Praha 5

list pro sociální zprávu Praha 5

odpověď ze sociální zprávy Praha 5

mailová odpověď od JUDR. Martina Krejzy, z listopadu 2011

potvrzení z Okresní správy sociálního zabezpečení pro Prahu 5, že ing. Novák mně odhlásil ke dni 16.11.2010 a zpátky mně po vyhraném rozsudku v můj prospěch nepřihlásil (je to ke dni …..)

list Ústřednímu řediteli České pošty

odpověď z České pošty

list Ústřední mu řediteli České zprávy sociálního zabezpečení

odpověď z ředitelství České sociální zprávy

list tehdejšímu ministrovi práce a sociálních věcí ing. Jaromírovi Drábkovi

1. odpověď z ministerstva práce a sociálních věcí

2. odpověď z ministerstva práce a sociálních věcí

list pro Okresní soud Praha 5

odpověď z Okresního soudu Praha 5

list tehdejšímu ministrovi spravedlnosti JUDr. Jiřímu Pospíšilovi

odpověď z ministerstva spravedlnosti

stížnost České advokátní komoře ohledně postupu JUDr. Martina Krejzu

odpověď z České advokátní komory

kopie ze zákona, kde se uvádí, že jakákoliv dohoda má přednost před zákonní úpravou

žádost o odpuštění soudních poplatků a Exekuční příkaz ohledně bytu v Košicích, Slovensko

Odkazy na ďalšie články z kauzy dotácii pre český šport:

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/audio-podcast-sluzebna-mocnych-maji-sedet-s-nami-peltova-exmilenka-promluvila-a-predlozila-soupis-jmen-205139

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/audio-podcast-sluzebna-mocnych-seznam-peltovy-exmilenky-dotaci-pro-rodnou-obec-si-hlidal-i-ministr-205453

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-kauzy-z-asistentky-namestkyni-shanela-puncochy-hlidala-deti-a-delila-miliardy-205083

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-kauzy-naslapovani-politiku-kolem-jureckovy-dotace-nevime-necetli-jsme-nehodnotime-205526

ENERGETICKÁ KRIZE, příčiny a řešení. Janeček, Štěpán, Novoský, Rajchl-video

13.06.2022

Skvělý rozhovor. Realistický. Máme odborníky, které „odborníci“ ve vládě neposlouchají. Jsou v něm i porovnání jak to řeší na Slovensku a jak to „řeší“ česká vláda. Janeček, Štěpán, Novoský, Rajchl: „ENERGETICKÁ KRIZE, příčiny a řešení.“ (do hloubky) Pod videem je i zajímavá diskuse, přikládám jeden z nich. I mně ty odborníci [...]

Český sudca Pavel Rychetský, české súdy a dotácie do športu-2. časť

11.06.2022

Prípad predsedu Ústavného súdu ČR Pavla Rychetského a si všímam i preto, že mám osobné skúsenosti s českými súdmi a prácou Pavla Rychetského. O to väčšie obavy mám, že otvorene navrhuje za svojho nástupcu sudcu Pavla Šámala, ktorý bol predtým predsedom Nejvyššího soudu ČR. Pan Šámal ignoroval a neriešil bordél na Nejvyšším soudě ČR, ani na nižších [...]

Prečo sa dajú „kúpiť“ na Slovensku anonymizované informácie z českých rozsudkov od slovenskej súkromnej firmy?

20.05.2022

Skúsenosti ma prinútili zaujímať sa o české súdy a ich fungovanie. Už v roku 2016 som náhodou našla zaujímavú stránku judikaty.info, nižšie prikládam presný odkaz na stránku. https://www.judikaty.info/ Prekvapilo ma, že za peniaze sa dá „kúpiť“ vyhľadávanie anonymizovaných informácií z českých rozsudkov. Ale je to slovenská stránka, ktorú vlastní podľa mňa [...]

Igor Matovič / Richard Sulík /

Matovič vyzýva na odpustenie. Sulík: Mám veľkú trpezlivosť, ale...

25.06.2022 20:55

Kolotoč koaličných sporov sa zatiaľ nezastavil. Matovič s Hegerom vyzývajú na odpustenie. SaS na ospravedlnenie celému Slovensku.

Vitalij Kličko

Mysleli si, že hovoria s Kličkom. Starostovia metropol naleteli podvodníkovi. Bolo za tým Rusko?

25.06.2022 19:24

Skutočný Kličko vyzval na objasnenie tejto záležitosti a upozornil, že na rozhovory v angličtine či nemčine nikdy nepotrebuje tlmočníka.

putin, Lukašenko

Rusko poskytne Bielorusku systém schopný niesť jadrové hlavice

25.06.2022 18:41

Iskander Moskva vyvinula ako odpoveď americký protiraketový štít.

Erdogan

Erdogan hovoril s premiérkou Švédska: Pri NATO žiadny pokrok nenastal

25.06.2022 18:31

Turecký líder vyjadril očakávania, že Švédsko zruší zbrojné embargo.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 39
Celková čítanosť: 604404x
Priemerná čítanosť článkov: 15498x

Autor blogu

Kategórie