Založ si blog

Ako na Slovensku funguje prokuratura?

Kto vlastne na Slovensku kontroluje prokuratúru? Dostala som odpoveď, že je nezávislá. Čo to znamená v praxi? Že ju nikto nemože kontrolovať? Ani prezident, ani poslanci, ani Národná rada SR…Kto je vlastne nadriadeným orgánom prokuratúry? To si možu robiť, čo chcú a v pohode aj nedodržiavať zákony?

Ide o nižšie uvedený prípad a celý list pánovi Trnkovi uvádzam spolu aj s menami prokurátorov, ktorí boli presvedčení, že polícia postupovala správne. Len im unikla podstata….prečítajte si to celé.

http://popelka.blog.pravda.sk/2012/01/21/prokuratura-policia-politici-palko-fico-poslanci/

 

Celý list pánovi Trnkovi v čase, keď bol generálnym prokurátorom:

JUDr. Dobroslav Trnka

generálny prokurátor

Generálna Prokuratúra Slovenskej republiky

Štúrova 2

812 85 Bratislava

 

Dobrý deň pán generálny prokurátor,

žiadam Vás o prešetrenie postupu polície pri vyšetrovaní tunelovania VSŽ Košice.

Myslím tým konkrétne podozrenia, ktoré som poslala ja vtedajšiemu šéfovi slovenských vyšetrovateľov Jaroslavovi Ivorovi písomne poštou. List je zo dňa 18.9.2000, posielaný bol 20.9.2000.

Podľa mojich informácií je premlčacia doba odstupňovaná a maximálne obdobie je 10 rokov.

Pretože nikdo nikdy nezistil, koľko peňazí „odišlo“ z VSŽ Košice cez firmu OTA a.s., tak je ťažko určiť premlčaciu dobu. Žiadam o otvorenie tohoto prípadu a poriadne, poctivé prešetrenie či postupovala polícia v súlade s vtedy platnými zákonmi.

Zároveň Vás žiadam o prešetrenie, či Vaši prokurátori postupovali správne pri mojej sťažnosti Najvyššiemu kontrolnému úradu.

Podnet na Najvyšší kontrolný úrad som poslala 6.2.2001. A Vaša prokurátorka sa ku konečnej odpovedi dopracovala až 2.1.2003. Pritom sa tomu venovalo viacero prokurátorov, ale každému sa tento postup zdal v poriadku. Konkrétne mená prokurátorov Vám napíšem na konci tohoto listu.

 

Postup polície:

List Ivorovi som poslala v septembri 2000. Finančná polícia tento prípad nemala a dostal to rovno vyšetrovateľ takmer po 15 mesiacoch. Prečo až vtedy?

V tom čase platný Trestný poriadok  na Slovensku hovorí o tom, že prokurátor, vyšetrovateľ a vyhľadávací orgán sú povinní prijímať oznámenia o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že bol spáchaný trestný čin, a čo najrýchlejšie ich vybavovať; pritom sú povinní poučiť oznamovateľa o zodpovednosti za vedomé nepravdivé údaje a najneskor do jedného mesiaca od oznámenia upovedomiť o urobených opatreniach.

Ďalej tento trestný poriadok hovorí, že každý orgán činný v trestnom konaní je povinný prijímať oznámenie o trestnom čine.

Oznamovateľ musí byť do jedného mesiaca od podania oznámenia upovedomený o tom, ako bolo s vecou naložené, na počítanie lehoty pozri paragraf 60 Tr. Por.

V Trestnom poriadku je napísané aj to, že na výsluchy by som mala dostávať predvolanie písomne s doručenkou.

 

Vyšetrovateľ Ing. Ján Priatka sa mi ozval telefonicky až začiatkom januára 2002. Štandardný postup je, že najprv sa tomu venuje finančná polícia a potom to dostane vyšetrovateľ. Tento prípad finančná polícia vobec nemala a dostal to rovno vyšetrovateľ.Viem to rovno od vyšetrovateľa. Prečo sa nedodržal štandardný postup? Vyšetrovateľ mi už  na začiatku povedal, že v tomto prípade sa asi nič nezistí. Ako to mohol vedieť už na začiatku, keď ešte nič neurobil?

Prečo neurobil vo firme OTA žiadnu kontrolu??? Viem, že ju nerobil.

Prečo si len vyžiadal mnou spomínané objednávky v liste Ivorovi, kde mu preložili nejaké dodatočné a falošné podklady. V tom liste mal dosť informácií na to, aby vedel, čo ma vo firme kontrolovať. List Ivorovi prikladám v prílohe.

Na výsluchoch som mu opakovala len to, čo som napísala v liste Ivorovi. Nič iné po mne vyšetrovateľ nechcel a nič viac som ani nevedela doplniť. Ten list Ivorovi bol napísaný veľmi podrobne. To pre prípad, že by sa mi stala „nejaká nečakaná nehoda“.

Tie výsluchy vobec nemali zmysel, bola to fraška a vyhodené peniaze daňových poplatníkov.

Teda nás všetkých.

 

Postup prokuratúry:

6.2.2001 som poslala podnet na Najvyšší kontrolný úrad na méno JUDr. Igora Malého, ktorý bol vtedy podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu SR.

Vaša prokuratúra mi poslala prvú odpoveď až 31.8.2001. Takmer po 6 mesiacoch. Ale dozvedela som sa len to, že si to postúpili na Krajskú prokuratúru do Košíc.

Fakty: sťažovala som sa na pána Ivora a ten patrí pod Bratislavu!!! Ja som sa sťažovať na vyšetrovateľa nemohla, lebo vtedy ešte žiadne vyšetrovanie nebrebiehalo.

Okrem toho, vyšetrovanie tunelovania VSŽ Košice mala na starosti Banská Bystrica. Ja som to vedela z médií, tak prečo to nevedeli Vaši prokurátori?

Prokurátor pán Kubík mi 12.9.2001 napísal, že si vyžiadal spisový materiál z Finančnej polície v Košiciach.

Polícia znejpríjemňovala život mne ako oznamovateľovi. Namiesto toho, aby preverila moje oznámenie.

Stalo sa len to, že polícia (alebo to bola tajná služba?) ma telefonicky kontaktovala v novembri 2000. Pán Kukura potom netradične ma vypočúval v aute, cestou do centra Košíc.

Slušne mi naznačil, že toto nie je nič moc, čo som im poslala a že samozrejme vyšetrovanie prebieha. Potom som bola na jednom výsluchu bez predvolanky, na polícii v Košiciach. Hneď na začiatku mi pán Kukura povedal, že zápisnicu písať nebudú, len jeho kolega si bude robiť poznámky. Žiadne poznámky si jeho kolega nerobil. Pán Kukura chcel vedieť kto mi dával informácie a či viem dokázať, že moja bývalá šéfka z OTA Anna Horňáková je vysoko postaveným agentom KGB. Ešte cestou vo výťahu mi vysvetľoval, že sa mi nič nestane.

Žiadne iné vysvetlenia odo mňa nechcel!!! Aký mal potom tento „výsluch“ zmysel?

Ďalšie predvolanie som mala telefonicky. To sa mi ozval telefonicky človek z Finančnej polície z Banskej Bystrice. Bol veľmi milý, tak som najprv súhlasila, že prídem v uvedený deň na vrátnicu polície v Košiciach. Bola to konkrétna budova Na Moyzesovej ulici.

A ešte mi povedal, že nebudeme dodržiavať formality a že predvolanku mi posielať nebude.

Ja som si to rozmyslela a zavolala som mu naspäť (na telefóne na pevnej linke Vám toto číslo sa automaticky uloží). Nebol tam, tak som mu nechala odkaz, nech mi pošle predvolanku poštou. Nikdy mi ju neposlal. Nikdy sa už neozval telefonicky, ani ma nekontaktoval inak ! Bolo to štandardné predvolanie?

Neskor som mala ďalší telefonát. Ten pán sa mi predstavil, že je z kriminálky v Banskej Bystrici. Chcel sa so mnou stretnúť kdekoľvek v Košiciach, kde si určím ja. Deň si určil on.

To som odmietla bez predvolanky, tak mi oznámil, že kriminálka može len tak bez súdneho povolenia vkročiť do bytu on ma v daný deň navštívi doma. To mi oznámil ako fakt!!!

Radila som sa s právničkou v bezplatnej právnej poradni a dostala som radu, že bez predvolanky nech na výsluchy nikdy nejdem, a zásadne s právnikom. V žiadnom prípade nemám akceptovať telefonické dohody s políciou, pretože zavolať mi može hocikto a takisto na „výsluchy“ mimo budovu polície može prísť hocikto.

Toto všetko boli podľa Vašich prokurátorov štandardné postupy polície???

Okrem toho, som sa pýtala na poslednom výsluchu vyšetrovateľa Priatka a prísediacej pani Gecíkovej: Prečo zákony na Slovensku majú platiť pre mňa a pre Rezešovcov nie? Na moju otázku mi nikto neodpovedal, len sklonili obidvaja hlavy a ani ma nešli odprevadiť na vrátnicu, ako to robievali bežne.

To isté sa pýtam ja Vás: prečo zákony v tomto prípade nedodržala polícia?

Zákony nemusia dodržiavať Vaši prokurátori? V tomto prípade ich nedodržali.

Pretože im unikla podstata: že som sa sťažovala vždy na pána Ivora! Tomu sa nikto nevenoval. Jemu som poslala svoj list a chcela som vedieť, čo on pre to urobil, aby sa to všetko vyšetrilo. Nielen vedieť, ale aby sa to riešilo a vyšetrilo.

Na jednej strane sa Rezešovcom nič nestalo, o nič neprišli.

Ja som prišla o všetko: o prácu, o byt. Na Slovensku som bola 6 rokov nezamestnaná, potom som bola nútená 7 x zmeniť prácu za 4 roky. Pracujem momentálne v Prahe, bývam v podnájme a na Slovensku som bezdomovec. Už sa ma pokúsili neraz „poslať na druhý svet“.  Mám dobrý zdroj informácii, takže som všetko prežila. Ale políciu to vobec netrápilo, nezaujímalo a nechránili ma. To mali tak veľa svedkov ohľadne tunelovania VSŽ?

 

Listy z prokuratúry:

 

JUDr. Róbert Niňaj, 31.8.2001, oznámil mi, že to postúpili Krajskej prokuratúre v Košiciach

JUDr. Ján Kubík, 12.9.2001, oznámil mi, že si vyžiadal spisový materiál z finančnej polície v Košiciach

JUDr. Ján Kubík, 28.11.2001, oznámil mi, že zatiaľ nemohol zaujať stanovisko, pretože preverovací matreriál bol odstúpený Úradu finančnej polície v Banskej Bystrici

JUDr. Hanzel (vtedajší generálny prokurátor) : jemu som poslala sťažnosť 7.10.2002, od neho som žiadnu odpoveď nedostala

JUDr. Robert Niňaj, 16.12.2002, oznámil mi, že moje podanie postúpili Krajskej prokuratúre v Košicich (áno, je to správne, toto mám v odpovedi napísané!)

 

JUDr. Marta Madliaková, 10.5.2002, tá odpoveď je dlhšia, ale nič nerieši.

Zaujalo ma stanovisko: Preskúmaním spisového materïálu som zistila, že policajný orgán Vás požiadal o vysvtlenie 23.11.2000 a 10.4.2001, o čom sa v spise nachádza úradný záznam. Išlo o predvolanie v zmysle paragrafu 17 zák. 171/93 Zb., o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, teda v štádiu, keď policajný orgán rozhodoval o tom, či bude Vaše trestné oznámenie prijaté v zmysle paragrafu 158 Tr. Poriadku, alebo nie. Podľa citovaného ustanovenia je policajt oprávnený požadovať potrebné vysvetlenie od osoby, ktorá može prispieť k objasneniu skutočností doležitých pre odhalenie trestného činu a v prípade potreby je oprávnený vyzvať osobu, aby sa ihneď alebo v určenom čase dostavila na útvar Policajného zboru na spísanie zápisnice o podanom vysvetlení. Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že sa može jednať o telefonické alebo osobné predvolanie.

 

Práve paragraf 158 Trestného poriadku hovorí o tom, že prokurátor, vyšetrovateľ a vyhľadavací orgán sú povinní prijímať oznámenia o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že bol spáchaný trestný čin. V Trestnom poriadku nie je veta o tom, že sa možu rozhodnúť, či to prijmú alebo nie! Oni to prijať musia.

Paragraf 157, všeobecné ustanovenia hovoria:  Prokurátor, vyšetrovateľ a vyhľadávací orgán sú povinní organizovať svoju činnosť tak, aby účinne prispievali k včasnosti a dovodnosti trestného stíhania. Postupovali tak?

Ak by som vo svojich podozreniach klamala, možem byť za to trestne stíhaná.

Keďže som v liste Ivorovi spomínala konkrétne mená, aj mená Rezeš starší, Smerek, Drábik, tak mohol ktokoľvek z nich na mňa podať trestné oznámenie, že som mu poškodila dobré meno. Ale nikto nepodal, pretože som som mala pravdu.

JUDr. Marta Madliaková, 2.1.2003, posledný list, ktorý nič nerieši.

Podľa mňa sú to len prázdne frázy.

Politici, ktorí o tomto prípade vedia: Bela Bugár, Vladimír Palko, Mikuláš Dzurinda, Robert Fico, Robert Kaliňák, prezident Gašparovič, bývalý prezident Schuster, poslanci (cca 15 asistentov moj mail vyhodilo bez prečítania, mám k tomu potvrdenie z mailu: Eduard Kukam, Ľuboš Micheľ, Magdaléna Vasaryová, Dušan Galis, František Mikloško, Zdenka Kramplová, Imre Andruško, Marián Halko, Rudolf Bauer, Peter Pelegrini, Peter Obrimčák, Pavol Minárik, Mária Kinčešová, Martin Kuruc, Jozef Šimko, Monika Gibalová, Istvan Pastor), oubudsman Kandráč, pán Hrušovský (za neho som dostala odpoveď z Národnej rady SR).

Budete to riešiť Vy alebo si počkáte keď sa budem sťažovať na Europskom súde pre ľudské práva? Za nedodržanie základného princípu demokracie: rovnosť pred zákonom.

V tej chvíli, ak mi súdny exekútor JUDr. Štefan Barilik siahne na výplatu ma už nič nezadrží.

Kvoli neplateniu nájomného za byt v Košiciach. Ešte aj pán Barilik sa ma pokúsil podviesť so svojou známou advokátkou. To prázdne plnomocenstvo, čo on dáva podpisovať pre ňu, som si nechala. A samozrejme neskor zrušila. Vysvetlil mi, že si tam dopíšu, čo budú potrebovať. To mohlo znamenať i to, že by som teoreticky mohla splnomocniť advokátku Pačanskú na prepis bytu na inú osobu. Byt chcel pre svoju neter. Povedal mi to. Exekútor ma poznal dlhé roky z prvého pracoviska, takže využil moju doverčivosť. Keď som oficiálne zrušila plnomocenstvo, tak strašne zúril.

Nakoniec mi byt zobral oficiálnou cestou, takže som bezdomovec.

Ja vážne nemám čo stratiť, ja už možem len získať.

Tu nejde len o tunelovanie VSŽ, ale o to, že sa mi snažili zničiť celý život.

Ticho nebudem. 10 rokov stačilo.

Začnite to riešiť okamžite a dokážte mi prosím, že aspoň niečo na Slovensku funguje tak, ako má.

S pozdravom

Magdaléna Nadzamová, predtým adresa Stierova 1, 040 23 Košice

Praha 8.7.2010

Všetky odpovede z prokuratúry sú k dispozicii voľne nastiahnutie na http://www.ulozto.cz/x5oZiVP/oskenovane-dokumenty-rar

MUDr. Ctirad Musil- Zákony na okrádanie občanov

25.02.2024

Je to z najlepších a najvýstižnejších prednášok o stave politiky, korupcii a politike, v ktorej žijeme. MUDr. Ctirad Musil v nej hovorí i o Slovensku, o tom ako teraz fungujú regiony, kraje a porovnáva ako to je napríklad vo Švajčiarsku. Vidno, že i keď pracuje ako lekár, zaujíma ho, ako funguje bežný život v regionoch a kde je chyba v systéme. MUDr. Ctirad Musil – [...]

Minister Erik Tomáš, tomu sa hovorí pokrytectvo. . .

20.02.2024

Erik Tomáš v debate s Michalom Trubanom hovorí o pokrytectve a ako sa v médiach konkrétna informácia ututlala. A on ako novinár neututlával informácie, ktoré boli vo verejnom záujme? O pokrytectve hovorí Erik Tomáš v tomto článku a bol napísaný na základe jeho vystúpenia v RTVS: [...]

Tak plaťte a a nesťažujte sa, napísal MUDr. Peter Lipták v roku 2019 v diskusii

17.02.2024

MUDr. Peter Lipták napísal v diskusii k svojmu článku presne toto: „No uvedomte si, že pre Vás by bola najvyššia výhra, že aj keď by ste mali platiť vysoké odvody tak aby ste z nich nikdy nemuseli nič čerpať. To Vám prajem z celého srdca. Tak plaťte a nesťažujte si.“ Ide o tento nižšie uvedený článok a bol uverejnený 1.9.2019. [...]

vojna na Ukrajine, Volodymyr Zelenskyj

ONLINE: Zelenskyj očakáva novú ruskú ofenzívu už v máji. Na Macronov samit Fico príde, Orbán nie

26.02.2024 06:15

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj očakáva, že Rusko spustí novú ofenzívu v máji alebo v lete. Ukrajina má svoje vlastné bojové plány.

Sikorski, Zelenskyj

VIDEO: Poľský minister zahraničných vecí vyškolil v OSN Rusko

26.02.2024 06:00

Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski dal ruskému veľvyslancovi pri OSN Vasilijovi Nebenzjovi politicko-historickú lekciu.

kandidáti

Suverénne, pokojné, v rovnováhe či bez mafie... Jedenásť kandidátov, jedenásť vízií. Aké Slovensko chcú možní budúci prezidenti?

26.02.2024 06:00

Pravda položila všetkým jedenástim kandidátom rovnaké otázky. V prvom článku vám predstavíme víziu jednotlivých kandidátov.

France Ukraine

Väčšina Francúzov podporuje vojenskú pomoc pre Ukrajinu. Vychádza však Macron Zelenskému v ústrety?

26.02.2024 01:00

Aká je bilancia dodávok zbraní z Francúzska na Ukrajinu po dvoch rokoch vojny? Zdá sa, že Emmanuel Macron mohol urobiť viac.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 184
Celková čítanosť: 2915736x
Priemerná čítanosť článkov: 15846x

Autor blogu

Kategórie