Založ si blog

Vladimír Palko, bývalý minister vnútra a kauza VSŽ Košice – jeho odpoveď

Béla Bugár urobil aspoň jednu dobrú vec pre mňa: vyžiadal si odpoveď od vtedajšieho ministra vnútra Vladimíra Palka. Nižšie som priložila celú odpoveď Vladimíra Palka prepísanú v texte plus sken jeho odpovedi s podpisom.

Tu sú moje postrehy k jeho odpovedi:

Vladimírovi Palkovi ako vtedajšiemu ministrovi vnútra SR sa zdalo normálne, že finančná polícia tento prípad nemala vobec?

Zdalo sa mu normálne, že polícia neurobila vo firmách, ktoré som v liste Jaroslavovi Ivorovi uviedla, žiadne kontroly? Nemyslím tým len OTA VSŽ a.s. Košice, DOMINO TOP a.s., Filjo, Top Radio, D & D studio Bratislava, ale myslím tým aj samotné VSŽ a odbor v holdingu VSŽ, ktorý zabezpečoval výstavy a veľtrhy.

Podľa Vladimíra Palka bolo v poriadku, že tento prípad dostal vyšetrovať mladý neskúsený vyšetrovateľ Ing. Ján Priatka? A bol len sám, prísediaci sa menili a boli skutočne len prísediaci, mlčali. Prečo to dali vyšetrovať neskúsenému vyšetrovateľovi a len jednému?

Podľa Vladimíra Palka bolo normálne, že polícia nevypočula vtedajšie vedenie OTA Ing. Karla Janeku, Annu Horňákovú, Lenku Štollmanovú?

Taktiež nevypočuli bývalé najvyššie vedenie VSŽ Košice, myslím tým konkrétne Jána Smereka (bývalý prezident VSŽ Košice), Alexandra Rezeša a Ladislava Drábika (bývalí viceprezidenti), ale pánovi Palkovi to nevadilo. Keby si ich vypočuli v roku 2002, keď polícia tento prípad akože „vyšetrovala“, a ja by som ich neprávom obvinila, tak mohli na mňa podať trestné oznámenie.
Nepodali ho, to znamená, že som mala pravdu a oni to nechceli rozmazávať, a nechceli, aby sa to dostalo na verejnosť. Dovolím si predpokladať, že pravdepodobne ich ani v súvislosti s týmto prípadom nevypočúvali.

Vladimírovi Palkovi sa zdalo normálne, že polícia vo firme OTA a.s. neurobila žiadnu kontrolu, myslím celkové kontrolu vo faktúrach, účtovníctve…vo všetkých dokladoch, lebo práve na to som upozorňovala, že tam bol bordél a divné veci sa diali i čo sa týka hlavne výstav a veľtrhov pre VSŽ… to som tiež spomínala konkrétne info v liste Jaroslavovi Ivorovi. Polícia len si vyžiadala od nich (OTA a.s.) podklady k niektorým tlačovým objednávkam a oni im dodali len „falošné“ a dodatočne vyrobené farebné nátlačky. Neboli to tlačové veci a ja som sa snažila to vyšetrovateľovi Janovi Priatkovi vysvetliť…Bol ticho. A čo umelo fakturované zakázky: obnova plastík na Vstupnom areáli VSŽ….umelo účtované súkromné veci k cenám na výstavy ? Nikho z polície to nezaujímalo.

Viac je popísané v mojom prvom článku na tomto blogu, v záložke január 2012.

Ja vážne nechápem, ako mohol vyšetrovateľ Ing. Ján Priatka už na prvom výsluchu a za začiatku, ešte pre začatím tej frašky vysloviť, že v tomto prípade sa asi nič nezistí. Ako to vedel? Mal za úlohu nič nevyšetriť? To boli vyšetrovatelia tak leniví, že za svoje platy mali problém urobiť kontrolu vo firmách, čo som napísala v liste Ivorovi? Tak za čo brali platy z peňazí daňových poplatníkov a potom ešte niektorí aj výsluhové dochodky, po odpracovaní určitého množstva rokov?

Ale Vladimírovi Palkovi ako ministrovi vnútra sa to zdalo v poriadku a ešte tvrdil, že mne nevznikla žiadna škoda, preto mi neposlali Uznesenie. Len mi zničili celý život a ja som na to upozorňovala už liste Ivorovi, že mi škodia a bojím sa o život, takže mi škoda vznikla, a veľká a škoda vznikla i celej Slovenskej republike v rádu miliard korun. Ale to asi nikomu nechýba, ani politikom, ani bežným občanom…..
Tento človek si hovorí, že je kresťan?

Mne skutočne neposlali Uznesenie, nikdy. Takže neviem, prečo toto vyšetrovanie zastavili, z akých dovodov. A nemohla som sa ani odvolať, lebo nebolo na základe čoho….Ale toto ani Vladimírovi Palkovi, ani OĽaNO, ktoré mi poslalo právnu analýzu, ani Belovi Bugárovi nevadilo.

V tej kauze figurovalo toľko ľudí z VSŽ, že je divné, že nikto ma v roku 2002 nežaloval za poškodenie dobrého mena. Nežalovali ma preto, lebo to polícia ani nevyšetrovala? Alebo ma nežalovali i preto, že som mala pravdu a nikto to nechcel rozmazávať? Novinárov som prosila o pomoc a neraz….nemali záujem to uverejniť.

Od novinára Arpáda Soltésza som si na osobnom stretnutí vypočula, že Rezešovci si dávali pozor, aby vo firmách s nimi spojených, nefigurovali. Prešla som si výpisy z tých firiem a napríklad vtedajšia novinárka Plus 7dní Naďa Šindlerová mi ako jeden z argumentov tvrdila, že toto ich týždenník nemože uverejniť i preto, že sú tam samé neznáme mená. Že nie o čom písať. Písať sa može len o známych menách v súvislosti s Rezešovcami? Alebo keď tam nie sú priamo v obchodnom registri ich mená, tak to novinárov ani nezaujíma a nikto z polície to vyšetrovať nebude? Je to klamstvo, že tam vo firmách boli len neznáme mená a neviem, prečo mala dovod mi to tvrdiť? Lebo chcela „chrániť“ Rezešovcov a nečinnosť polície a prokuratúry?

Keď si pozrieme len výpis DOMINO TOP, tak podpredseda predstavenstva v rokoch 1997 až 1999 bol Ing. Ján Bača. Je to terajší hovorca U. S. Steelu Košice a predtým to bol hovorca VSŽ Košice.

Tu je jeho životopis:

https://kosice.korzar.sme.sk/c/5087135/na-slovicko-s-janom-bacom-a-zuzanou-bobrikovou-hovorcami-roka-2009.html

Predseda predstavenstva Domino TOP bol Ing. Viktor Háber, ten patril v dobe kindermanažmentu VSŽ medzi viceprezidentov VSŽ. Košice. Ďalej boli v Dozornej rade DOMINO TOP a.s. Ing. Ľubomír Solár, ten bol tiež viceprezident VSŽ Košice za čias kindermanažmentu a Ing. Adriana Mihálová, ktorá bola riaditeľkou kancelárie viceprezidenta Ľubomíra Solára. Adriana Mihálová, Ľubomír Solár boli spolužiakmi Júliusa Rezeša.

A Adriana Mihálová doteraz je v U. S. Steele a jej funkcia je generálny manažer pre motiváciu a vzťahy s odborovými organizáciami .

Čerpala som informácie z tohto zdroja:

U. S. Steel má na rekreácie samostatnú doménu a kontrakt s nadnárodnou firmou

V dozornej rade DOMINO TOP a.s. bol aj Ing. František Ténai, ktorý mal na VSŽ Konzult na starosti výstavy a veľtrhy pre celú VSŽ Košice. Teraz je starostom mestskej časti Košice – Sever. Na to ma upozornil jeden pán, ktorý čítal moje články pred jeho kandidatúrou.
https://www.kosicesever.sk/starosta

V dozornej rade DOMINO TOP a.s. bol aj Jozef Marko, ktorý bol bývalý hovorca VSŽ Košice.

Nižšie prikladám celú prepísanú odpoveď vtedajšieho ministra vnútra

Minister vnútra Slovenskej republiky Vladimír Palko

Bratislava 26.1.2004
Č.p. : KM-6656/2003

Vážený pán podpredseda,

Na základe Vašej žiadosti o podanie informácie o štádiu, v akom sa nachádza trestné konanie vo veci oznámenia Magdalény Nadzamovej zo dňa 8.11.2003 mi dovoľte, aby som v rozsahu, ako mi to umožňuje zákon, Vám po prešetrení tohto podania poskytol následovné informácie.

Z obsahu podania pani Magdalény Nadzamovej zo dňa 8.11.2003 okrem iného vyplýva, že sa sťažuje na postup príslušných orgánov, ktoré majú konať voveci jej trestného oznámenia zo dňa 18.9.2000, ktorým oznamovala skutočnosti následujúce tomu, že predstaviteľmi spoločnosti VSŽ a.s. Košice a OTA a.s. Košice mal byť spáchaný trestný čin.

Menovaná konkrétne namieta, že nebola ako oznamovateľ do 30 dní upovedomená, akým sposobom bolo s jej trestným oznámením naložené, že zo strany prislušníkov polície nemal byť dodržaný zákonom stanovený postup pri jej predvolávaní na výsluch, ako aj pri samotnom výsluchu a taktiež namieta, že príslušné orgány polície nevenujú jej oznámeniu náležitú pozornosť a nesnažia sa, ab bola vec riadne objasnená.

Čo sa týka samotného trestného konania vo veci oznámenia Magdalény Nadzamovej zo dňa 18.9.2000, toto je právoplatne skončené. Po vykonanom preverovaní dospel vyšetrovateľ k záveru, že nie je dovod na začatie trestného stíhania, lebo zistené skutočnosti takýto postup neodvovodnovali, preto vydal dňa 30.9.2002 uznesenie o odložení veci podľa ustanovenia paragrafu 159 ods. 1 Trestného poriadku. S rozhodnutím vyšetrovateľa sa stotožnil aj príslušný prokurátor, ktorý je jediným orgánom oprávneným posuzovať zákonnosť a správnosť takýchto rozhodnutí. Keďže v tomto trestnom konaní pani Magdaléna Nadzamová nevystupovala ako poškodená, ale len ako oznamovateľ, uznesenie o odložení veci podľa ustanovenia paragrafu 159 ods. 1 Trestného poriadku jej vyšetrovateľom doručené nebolo.

Na tieto skutočnosti sa pani Magdaléna Nadzamová sťažovala už aj vo svojich predchádzajúcich podaniach adresovaných predsedovi vlády SR, prezidentovi SR, generálnému prokurátorovi SR, ako to je zrejmé aj z listinných materiálov priložených k jej podaniu. Ako bolo zistené preverovaním, všetky tieto podania boli riadne vybavené príslušnými orgánmi, ako napr. Krajskou prokuratúrou v Košiciach. Teda o skutočnostiach, ktoré pani Magdaléna Nadzamová opätovne uvádza vo svojom podaní zo dňa 8.11.2003, bolo už rozhodnuté, o čom bola riadne vyrozumená, a pretože v tomto podaní neuvádzala žiadne nové skutočnosti, nebolo potrebné v tejto veci znovu konať.

S úctou vlastnoručný podpis Vladimír Palko

Vážený pán

Béla Bugár
Podpredseda Národnej rady
Slovenskej republiky

Bratislava

Koniec listu od Vladimíra Palka. Ten list neposlal priamo mne, ale poslal ho Belovi Bugárovi a ten ho preposlal mne.
Mohla som oslovovať i samotných ministrov, ale takého obyčajného človeka ako som ja, ignorovali. Rovnako ako ma ignoroval vtedajší generálny prokurátor Milan Hanzel.Písala som aj jemu list s prosbou o pomoc.

A tu je úryvok z jedného článku na blogu Jozefa Šáteka, ktorý pracoval ako vyšetrovateľ.
Tak kde je pravda? Prečo to nevyšetrovali?

https://blog.sme.sk/satek/politika/gorila-ako-king-kong-i#ixzz2qqSWhbYf

V čase od novembra 1998 až do 2003 som sa ako vedúci špecializovaného tímu na vyšetrovania zločinov z obdobia „mečiarizmu“, a potom ako riaditeľ Úradu boja proti korupcii do januára 2005, dostal k množstvu informácií i dôkazov k desiatkam závažných prípadov, ktoré zreteľne naznačovali, či vypovedali o zločinoch vysokých štátnych činiteľov a úradníkov, osôb z bohatých a vplyvných ekonomických skupín, a s ich viac než „tušeným“ prepojením na ústavných činiteľov a politické strany. Na tomto obmedzenom priestore sa sotva dajú vymenovať a popísať všetky ťažkosti, intrigy a zásahy, s ktorými sme sa počas vyšetrovania týchto prípadov stretávali na všetkých miestach. Zaznamenávali sme hádzanie polien pod nohy, i rôzne útoky voči nám od politikov, ba aj od kolegov policajtov, či spravodajských služieb a orgánov prokuratúry. Museli sme sa s tým sami, bez pomoci od kompetentných nadriadených miest a kľúčových orgánov štátu vyrovnávať a snažiť sa ich buď nevnímať, alebo sa ako tak, v rámci možností a zákonov, brániť.

Nakoniec sme skončili, keďže sme nemienili ustúpiť, mnohí v civile. O tejto našej situácii čiastočne vypovedá aj zverejnený záznam z rozhovoru z 9.7.2006 medzi Jaroslavom Haščákom a Annou Bubeníkovou v dokumente Gorila. Bolo to krátko po parlamentných voľbách a nastupovala vláda Roberta Fica. Citujem z dokumentu: „Haščákov všeobecný pocit ale je, že sú dosť neschopní a nedotiahnu veci do konca. Kaliňák je podľa Haščáka mäkký chlap a nemá na to žalúdok. Navyše sa chystajú na veľké lúpenie a budú mať čoskoro dosť starostí s vlastnými kauzami. Podľa Haščáka nie sú schopní kauzy bývalej vlády dotiahnuť do konca. Šátek toho ale schopný je. Bubeníková sa pýta Haščáka, že či nevie, ako ďaleko sa dostal Šátek v minulosti. Haščák hovorí, že to vie úplne presne, že videl vyšetrovacie spisy. Haščák si myslí, že zopár káuz určite vyjde na povrch. V prípade ich vypuknutia bude najdôležitejšie zabezpečiť si prístup k vyšetrovacím spisom, aby vedeli reagovať. Treba vedieť zo spisu všetko od A po Z. Bubeníková rozpráva, že Rehákovi a Povrazníkovi (vedenie FNM za Mečiara) veľmi pomohli, keď vedenie FNM neposkytovalo polícii žiadnu súčinnosť (žiadosť o vyčíslenie škôd pre FNM a podobne), neboli v ničom nápomocní, a tak aj zakapali mnohé kauzy. Spomínajú aj prípady Ladislava Krajňáka a Ladislava Vaškoviča, ktorým svojou nečinnosťou a nemilitantnosťou tiež pomohli.“ Toľko citát z dokumentu k ITP Gorila.

A teraz pár slov na vysvetlenie k tej situácii, ktorú Bubeníková a Haščák podľa dokumentu popisujú. Oddelenie osobitného určenia – operatívna zložka Úradu boja proti korupcii – rozpracovalo koncom roka 2003 a v priebehu roka 2004 desiatky závažných prípadov, v ktorých naši vyšetrovatelia následne začali trestné stíhanie. Išlo o trestné veci ekonomickej povahy so škodou rádovo desiatok miliárd korún. V tejto súvislosti sme začali vyšetrovať aj prípady tzv. konkurznej mafie, v ktorej sudcovia, správcovia konkurzných konaní a ich veritelia, podvodne vyhlasovali konkurzné konania s pomocou fiktívnych pohľadávok. Jedným z takýchto prípadov bolo aj ovládnutie majetku investičného fondu PSIPS Banská Bystrica. Koncom roka 2004 sa vyšetrovanie už chýlilo k možnému vzneseniu obvinenia konkrétnym osobám, medzi ktorými bol aj jeden z predstaviteľov skupiny Penta. V januári 2005 ma však minister vnútra Vladimír Palko odvolal z funkcie riaditeľa Úradu boja proti korupcii. Vtedy som dospel k záveru, že objasnenie ekonomických trestných káuz, do ktorých sú zapletené verejne činné osoby, nie je v záujme žiadnej politickej moci na Slovensku a odišiel som do civilu. So mnou odišiel aj dovtedajší šéf Oddelenia osobitného určenia.

Pelle = dieťa šťasteny

09.04.2024

Lebo to, ako sa on prepracoval až na post prezidenta, sa inak nazvať nedá. Nenápadne sa po Ficovom chrbte posúval vyššie a vyššie, až zakotvil vo funkcii najvyššej, prezidentskej. Jediné, čo k tomu potreboval, bolo poslúchať, pritakávať, klamať, pri nepríjemných otázkach odpovedať vyhýbavo, vykrúcať sa, používať prázdne frázy, hovoriť kvetnato a pritom všetkom sa [...]

Sú novinári na strane dobra a spravodlivosti ?

21.03.2024

Jaro vždy chcel, aby Korzár písal odvážne a kriticky, stál na strane spravodlivosti, práva a dobra. Chcel, aby boli jeho redaktori féroví a korektní, kontrolovali tých pri moci a zastávali sa bežných ľudí. Citujem z nižšie pripojeného článku: https://korzar.sme.sk/c/23299172/zomrel-sefredaktor-dennika-korzar-jaroslav-vrabel-novinam-venoval-cely-zivot.html?ref=njctse Verím, [...]

Otvorený dopis Slovenskej televízii o prokuratúre

15.03.2024

Vyštudovaná novinárka Zuzana Vicelová, ktorá pracuje v Slovenskej televízii je moja spolužiačka z priemyslovky. Preto som si ju dovolila osloviť s kauzou, ktorú som uverejnila na tomto blogu. Okrem toho: Slovenská televízia je verejnoprávna a mala by sa venovať všetkým témam vo verejnom záujme. Mail som i poslala včera. Vzhľadom k tomu, že ten článok na blogu, na ktorý som [...]

Orenburg

Hladina rieky Ural v Orenburgu dosiahla historický rekord. Pod vodou je viac ako 3 500 domov

13.04.2024 21:08

Podľa úradov bolo za posledných 24 hodín zaplavených ďalších vyše 800 domov a 2600 súkromných pozemkov.

Donald Trump

BBC: Hľadanie poroty nestrannej voči Trumpovi bude na Manhattane neľahká úloha

13.04.2024 20:18

Trumpovi právnici sa už sťažovali, že mestská časť Manhattan, ktorú obývajú prevažne demokrati, neumožnia zostaviť nestrannú porotu. A odborníci sa zhodujú, že to bude náročné.

Petr Fiala

Fiala zostáva predsedom ODS. Okamura naďalej šéfuje SPD, nemal vyzývateľa

13.04.2024 17:37

Na kongrese ODS v Ostrave získal Petr Fiala 424 hlasov od 525 prítomných delegátov (necelých 81 percent).

mimoriadne1, mim1, smrť, úmrtie, zomrel, sviečka, kahanec

Zomrel prvý porevolučný starosta Rače Libor Pajdlhauser

13.04.2024 16:55

Keďže v rokoch 1939 - 1989 nemala Rača samosprávu, počas svojho pôsobenia ju znovuzakladal.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 195
Celková čítanosť: 2959769x
Priemerná čítanosť článkov: 15178x

Autor blogu

Kategórie