Založ si blog

Rusko a spojitost s Českom a Slovenskom

Už v roku 2017 som upozornila vtedajšieho ministra vnútra ČR Milana Chovanca na spojitosť súdnictva a praktík bývalého režimu. A to sa týka aj tajných služieb, viď kniha Neznámé špionážní operace KGB – Mitrochinův archiv

Alebo si myslíte, že keď sa obrazne Slovensko alebo Česká republika premenuje na Švajčiarsko, tak zrazu sa praktiky a myslenie ľudí zmení na druhý deň? Nie, nezmení sa, všetko zostane po starom, aj justícia z doby socializmu. Mladí sudcovia to nezmenia, pretože starí im to nedovolia. Stačí sa pozrieť na články, ktoré prikladám nižšie.

Prikladám ešte na začiatok článku odkaz na video, ktoré súvisí s českou justíciou… všimol si niekto tieto informácie pri vyšetrovaní?

Vrbětice 2014, po sérii explozí

https://www.lidovky.cz/byznys/na-pravech-se-neuci-cist-a-psat-rika-docentka-havelkova.A200808_083429_ln_byznys_pravo_ssu

LN: Co je tedy učíte?

Soustředím se na to, aby uměli poznat, kdy tyto instituce, parlament, vláda, Komise, budou jednat na hraně anebo za hranou svých kompetencí. Zajímá mě, co s tím ti moji studenti a studentky udělají, kam s tím půjdou a jak u toho budou argumentovat. Zabývám se s nimi konkrétními právními problémy. Probíráme situace, kde dochází k nějakému střetu nebo konfliktu. Vyhledávám zapeklité otázky, kde právo není usazené, a na nich učím studenty argumentovat.

A na tohle se podle mne v Česku klade stále malý důraz. Lidé se to pak učí v praxi, někteří lépe a jiní hůře, protože tohle od nich praxe vyžaduje.
Mimochodem, víte, kde na první pohled poznáte, jakým vzdělávacím systémem právník prošel, co umí, neumí a má za sebou?

LN: Nejspíše u nějaké evropské instituce…

Přihořívá. U Evropského soudního dvora v Lucemburku. Tam vám soudci a soudkyně upřímně řeknou, hele, ta podání, co k nám přicházejí z těch kontinentálních zemí, zejména z těch postsocialistických, tak ta jsou napsaná často dost blbě.

LN: I po tolika letech, co je ČR součástí evropských struktur?

Pochopte, že Britové a Britky nebo Irové a Irky mají obrovskou výhodu v tom, že jsou po celou dobu studia trénovaní psát. Nemluvě o tom, že jsou na rozdíl od nás i jinak trénovaní v ústním projevu. Máte-li za sebou takové vzdělání, co mají oni, pak máte v mezinárodním souboji výhodu.
A věřte mi, že oni opravdu umí soudu vysvětlit, co a proč chtějí a umí mu i odpovědět na všechny otázky, které jim soud položí.
Právníci a právničky v Česku, samozřejmě, že ne všichni, píší texty a hovoří, aniž by měli ujasněno, co a o čem píší a k čemu a o čem hovoří.

LN: A jak se to nejlépe naučit?

Číst, číst. číst. Psát, psát, psát.

Ešte si po tomto článku myslíte, že súdy zmenia mladí sudcovia? Veď mladí zo školy vedia len kopec teórie, na právnických školách sa neučí psát ani argumentovat, viď odkaz na článok nižšie. Potom keď majú šťastie a dostanú sa za justičného čakateľa, tak musia sa učiť od starších sudcov, ktorí sposobili tento stav, že súdnictvo je neefektívne.

V oboch krajinách je to rovnaké….stačí sa pozrieť na prípad dnes už nebohej novinárky Jany Teleki.

https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=13986

Právníci: Fakulty nás neučí psát ani argumentovat

13.2.2015, Hospodářské noviny, str. 6, David Klimeš

Když se na Olomoucku někdo dostane do svízelné situace kvůli špatně sepsané kupní smlouvě, problematickému dědictví či neuspořádanému manželství, může si pro pomoc zavolat na vysokou školu. Tamní Palackého univerzita zřídila bezplatnou právní poradnu, která zároveň slouží jako laboratoř, kde se studenti učí praxi. „Je to vždy pod dohledem garanta a samozřejmě nenabízíme možnost právního zastoupení,“ říká děkanka právnické fakulty Milana Hrušáková.

Právě nedostatek praxe je jednou z hlavních slabin tuzemského právnického vzdělávání. Vyplývá to z velkého průzkumu brněnské právnické fakulty mezi 2390 respondenty z řad nejrůznějších právnických profesí.

V tradičním žebříčku HN, který hodnotí české vysoké školství, vyhrála tento rok mezi právnickými fakultami ta pražská před olomouckou, brněnskou a plzeňskou. Ze všech ale vycházejí ti samí absolventi: hrdí na diplom, ale zklamaní z nedostatku praxe během studia, malé specializace pro další kariéru a tápající v tom, jak sepsat a přesvědčivě přednést například závěrečnou řeč při obhajobě.

„Studenti by měli být vedeni aktivně něco řešit. Umět identifikovat a umět získávat – to jsou dovednosti, které se lze naučit pouze jejich soustavným prováděním. A to na fakultě chybí,“ cituje studie jednu z typických odpovědí. A další respondent dodává: „Diskuse se na naší škole téměř nepřipouští. Pokud už se pracuje s modelovými příklady, pak je řešení vždy prezentováno jako dané bez připuštění jiných řešení.“ Kouzlo rétoriky Fakulty si poptávku po zavádění praxe do výuky čím dál víc uvědomují. Právě proto v Olomouci nastartovali takzvané klinické vzdělávání právníků, v jehož rámci funguje bezplatná poradna.

Děkan pražských práv Jan Kuklík zase vidí příležitost ve stážích v právnických firmách: „Vytvořili jsme Mezioborové centrum rozvoje právních dovedností, úspěšní jsme byli zejména při rozvoji právních praxí.“ Studie dává právnickým školám vodítko, na co by se měly zaměřit: jak na posílení výuky právnických dovedností, jako je psaní právních podání, psaní právní analýzy, tak na posílení výuky měkkých dovedností, především argumentace, profesionálního vystupování, sebeprezentace či jazykové průpravy.

„Například napsat srozumitelný text se bude hodit jak advokátovi u žaloby, tak soudci u rozsudku. Schopnost vyjednávat se bude také hodit oběma,“ souhlasí s výstupem analýzy advokát David Štůla.
Právě včasné rozlišení, zda ze studenta roste budoucí soudce, advokát, či třeba exekutor, je dalším obecným požadavkem absolventů, kteří se zúčastnili průzkumu. Jenže s tím nesouhlasí vedení fakult.

„Právnické vzdělávání je jednooborové a zákonné požadavky na právnické profese vyžadují, aby absolvent práv znal všechno právo,“ vysvětluje proděkan olomouckých práv Ondrej Hamuľák. Stejně mluví i děkanka brněnských práv Naděžda Rozehnalová: „Volba je v rukou studentů. Oborová specializace typu advokát, soudce či třeba státní zástupce je v našich podmínkách nesmysl. Mimo jiné i proto, že nikdo neví, kde se na trhu práce uplatní.“ Argument, že student při škole neví, kde nakonec skončí a jaké najde uplatnění, uvádí i advokát Štůla.

Chybí etika Konečně průzkum ukázal i nečekaně velký rozdíl mezi etikou a profesními hodnotami. „Jako se učí lékařská etika na lékařských fakultách, měla by se učit etika i na právnických fakultách,“ odpověděl jeden z dotazovaných absolventů.
Další šel ještě dál: „Všechny tyto oblasti jsou v dnešní době zcela opomíjeny. Mladí právníci (až na výjimky) nejsou ochotni poskytovat právní pomoc potřebným bezplatně, nezajímá je spravedlnost, poctivost, o morálce i v soudních síních ani nemluvím. Především jim jde o zisk, výhru v soudním sporu.“

Autoři studie z brněnských práv proto varují, že je čas na změnu: „Pokud ve společnosti existují snahy o kultivaci společnosti a právního prostředí v České republice, je toto zprávou jak pro právnické fakulty, tak pro profesní sdružení, která by měla s profesními hodnotami pracovat.“

***

HLAVNÍ VÝHRADY Spravedlnost vs. právo V soudnictví se cítí za kvalitu spravedlnosti odpovědných 69 procent respondentů, u exekutorů to je 43 procent a u advokátů už jen 37 procent účastníků šetření. Praktické dovednosti Dotazovaní odpovídali, že jim na školách chybí aktivní přístup k praxi. Že případové studie bývají prezentovány včetně jednoho řešení, že se o nich nediskutuje. Jak na obhajobu Pro advokáta, stejně jako pro soudce je důležité, aby uměl dobře argumentovat, dobře mluvit, dobře vyjednávat, psát srozumitelně. Ničemu z toho prý tuzemské fakulty nevěnují dostatečnou pozornost.

Odkazy na ďalšie články o českej justícii:
https://www.ceska-justice.cz/2021/11/kdyz-soudci-nestihali-rozsudky-poslali-jen-prvni-stranu-obvinila-soudkyne-sve-kolegy/

Přihlížení MS v Praze?

S tím ovšem nesouhlasila soudkyně Pilařová a dala průchod svému naturelu. „Ten soud se devět let propadal do nejspodnějších vrstev za přihlížení Městského soudu v Praze. Ten dostával neustále zprávy, soudcovská rada prosila, varovala, ale Městský soud neměl zájem. Nikdo se nepřišel zeptat, kde je problém. Když přišli, tak podali kárné žaloby. Nikoho jsme nezajímali. Městský soud moc dobře věděl, kdo je předseda soudu, nebudu to rozvádět, ale moc dobře věděl, kde je problém,“ rozohňovala se Pilařová s tím, že všechna písemná upozornění měla později zmizet.

Kontroly po nástupu Novosada se podle ní dělaly účelově, tedy nikoliv s cílem odstranit problémy, ale škodit. A senátu dokládala čtením rozsáhlé korespondence, že se snažila vyvolat jednání s vedením obou soudů ohledně kontrol, na kterých chtěla osobně probírat své problémy, ale bez adekvátní reakce. „Jsem soudce, který diskutuje se stranami, jsem spíše mediátor. Takto jsem chtěla řešit i tento problém,“ vysvětlila soudkyně svojí motivaci.

Ohledně obvinění z účelového rušení nařízených jednání uvedla, že ji to osobně zasáhlo. Emotivně vylíčila, že v té době měla rodinné problémy a musela se starat o nemohoucí příbuzné. Stres se pak promítl i do jejího zdravotního stavu. Někdy zase musela okamžitě řešit potřebu péče o příbuzné, proto udávala zdravotní indispozici. Nabídku od vedení na zkrácený úvazek, aby se mohla věnovat péči o příbuzné, ovšem odmítla, a to z finančních důvodů.

Na námitku kárného žalobce, že se vyhýbala souzení těžkých, starých věcí, a místo nich nařizovala lehčí a novější věci, ačkoliv mohla objektivně upřednostnit právě věci obtížnější, soudkyně uvedla, že si toho není vědoma. Připustila, že možná někdy nepřemýšlela a nařídila to prostě na nějaký volný termín.

Chovní a tažní soudci

Předsedu kárného senátu Šimku zajímalo, co je pravdy na obhajobě Pilařové, spočívající v údajném nerovnoměrném rozdělování práce na OS. „Jednoduše řečeno, že někteří soudci byli šetřeni, protože byli tak hloupí, že nemohli řešit nic jiného než dopravní podniky a rozvody, zatímco jiní byli přetěžováni,“ shrnul námitky Pilařové Šimka.

To místopředseda Novosad odmítl. Uvedl, že na základě podnětu jednoho ze soudců byla provedena speciální kontrola na rozdělování nápadu, která nerovnoměrnost vyloučila.

„Někteří soudci tam nepracovali, to je důvod, proč jsme zde. Osobně bych nesnesl, aby byla praxe chovných a tažných soudců. My jsme tam vyslali naše pracovnice na základě výzvy pana Jaroše, neměli jsme zájem to zamést pod koberec, ale nic takového jsme neshledali, že by někdo byl šikanován nápadem. Paní kárně žalovaná nebyla nijak přetěžována těžkými věcmi. Zkoušelo se jí dávat různé věci, včetně trestních, nic se neosvědčilo,“ uvedl Novosad.

S tím ovšem soudkyně Pilařová ostře nesouhlasila. „Jedna soudkyně dělala jenom rozvody, jedna dopravní podniky, tři mladí kluci jenom dopravní nehody, to vám připadá jako spravedlivé rozdělení práce?“ rozohnila se.

„První, co udělal nový místopředseda soudu Kubec, když přišel na soud? Zastavil si nápad, rok nechodil do práce. Místopředseda našeho soudu je znám po celé Praze jako nejlínější člověk. Z Obvodního soudu na Praze 6 odcházel kvůli manipulaci a machinacím, předseda soudu to tehdy nechtěl řešit, a já mám pocit, že k machinacím dochází opět,“ nebrala si servítky Pilařová.

„Pracka, to nikdo nechtěl dělat, tam se kolegové málem poprali, tak jsem řekla, že to budu dělat,“ uvedla s tím, že tak to bylo i v případě agendy sporů o náhradu škody na zdraví, které také soudí.

Problémy s lhůtami

Připustila, že na OS byly problémy s dodržováním lhůt pro vyhotovování rozhodnutí. „Nechci to tady říkat, myslím, že je to všechno promlčeno, ale problém se splněním lhůty byl na našem soudu obrovský. Zavedla se praxe, že kolegové posílali hlavičku rozsudku, aby splnili lhůtu a potom psali účastníkům, až měli rozsudek vyhotovený, že se spletli,“ popsala údajnou praxi na soudu Pilařová.

Bývalý předseda OS pro Prahu 8 Martin Sedláček ve vyjádření pro Českou justici obvinění soudkyně Pilařové ohledně této údajné praxe zdejších soudců odmítl.

https://www.ceska-justice.cz/2021/12/soudkyne-pilarova-se-omluvila-kolegum-za-vyroky-u-karneho-senatu/

Mala soudkyne Pilařová vobec na výber, keď chcela zostať sudkyňou? To je moja súkromná otázka a nie jej názor….
Zaujímavá pracovná morálka sudcov….ale novinárov napríklad Českej televízie to nezaujímá

Ironia je, že práve na Obvodní soud pro Prahu 8 šla robiť predsedníčku súdu Mgr. Andrea Lomozová, bývala predsedníčka Obv. soudu pro Prahu 5 a místopředsedkyni Blanka Jarolímková, tiež z Obv. soudu pro Prahu 5. Že moj prípad sa vlečie od roku 2011 práve na Obv. soudě pro Prahu 5, to im obom nevadilo….ale šli robiť poriadok na iný pražský súd.

Moj súkromný názor je, že sudkyňa Pilařová dostala „doporučenie“ nech sa ospravedlní svojim kolegom.

Pani Andree Lomozovej a Blanke Jarolímkovej nevadilo, že ich podriadení sudcovia vydávali Usnesenia bez naštudovania spisu (ani by to časovo nestíhali, keď spis má cca 15 cm hrúbku) a Usnesenie bolo vydané behom 1 dňa!

https://www.ceska-justice.cz/2021/06/predsedkyni-os-pro-prahu-8-ma-byt-lomozova-predchudce-nesouhlasi-s-kritikou/

Ale keď som predsedníčku Mestského soudu v Prahe Jaroslavu Pokornú upozornila na moj prípad, tak jej podpredsedníčka nič nezistila: skutok sa nestal.

Takže ako sa dá riešiť české súdnictvo, keď to predsedovia súdu riešiť nechcú?
Som slovenský občan, i keď bezdomovec a nie je to moja vina, ako si niektorí myslia.
Je divné, že po odchode zo Slovenska to pokračuje….žeby to boli náhody, alebo je tam spojitosť, veď VSŽ bola medzinárodná kauza, stačí si prečítať článok Rezešovci tunelovat se vyplácí, je aj na mojom blogu, záložka júl 2012.

Takže sa to týka aj Slovenska. A na Slovensku to nie je iné: tunelovanie VSŽ Košice vyšetrovať nechceli (Ing. Jan Priatka, jeho šéf osobne bol na výsluchu, pani Geciková, kapitánka Marika Bačová ) a nevydali k vyšetrovaniu žiadne Usnesenie a všetci prokurátori mlčali, ktorí o tom prípade vedeli, vrátane Čenteša a Žilinku . Ale keď sa chce, tak si z bytového družstva „zariadili“, aby v deň súdu keď som požiadala o zmenu advokáta ex offo vydali Usnesenie o dlžobe na nájomnom a v ten večer mi ho osobne policajti doručili.

Takže sa nesťažujte, že nie sú na nič peniaze, keď Vám takého rozhadzovanie peňazí nevadí: vyšetrovanie má u veľkého tunelovania má byť efektívne a polícia sa nemá zneužívať.
Miesto toho sa tunelovanie VSŽ Košice nikdy nevyšetrovalo, ale vyšetrovatelia a prokurárori brali za to plat a a polícia je zneužívaná na nezmysly.

A čo Jaroslav Ivor? Toho prečo novinári neoslovili, keď svoj list o tunelovaní VSŽ Košice som poslal jemu? A čo Erik Tomáš? Práve on po mojom liste informoval v spravodajstve TV Markíza, že polícia má dokazy o tunelovaní VSŽ Košice a vtedy urobil reportáž s Jaroslavom Ivorom a Ladislavom Pittnerom. A ta funkcia poslanca u Erika Tomáša v politickej strane SMER bola náhoda? TV Markíza som to poslala a nezaujímalo ich to. Michal Kovačič mi pred niekoľkými mesiacmi dosť arogantne poslal odpoveď mailom a Henrich Krejča mi neodpovedal vobec.

A prečo musel odísť zo svojej funkcie Richard Šmída, vtedajší šéf regionálnej kancelárie politickej strany SMER v Košiciach, predchodca Pavla Pašku? Vraj z rodinných dovodov odišiel, bolo to v mediach. Alebo v skutočnosti musel odísť lebo mi dal informácie, že tunelovanie VSŽ Košice bolo odložené ad acta a stojí za tým Jan Pipta, vtedajší policajný prezident? Prečo nikto z novinárov sa nespýtal týchto ľudí na VSŽ a spojitosti?

Na tento nižšie pripojený list mi nikdy Ján Hamáček neposlal odpoveď a dúfam, že to je len náhoda, že má chalupu a býva v rovnakej dedine ako sudca Nejvyššího soudu ČR Vít Bičák (Oskořínek, okres Nymburk) Informáciu, kde má chalupu, mám z médií a po rozvode tam býva, pretože byt v Mladej Boleslavi zostal jeho žene.

https://zivotvcesku.cz/pred-chalupou-jana-hamacka-se-objevil-napis-v-azbuce-resila-ho-policie-promluvil-bezpecnostni-expert/

A sudca Vít Bičák uvádza trvalé bydlisko práve v Oskořínku, viď výpis or.justice.cz.

https://rejstrik.penize.cz/vit-bicak

Je to manžel sudkyne Obv. soudu pro Prahu 5 JUDr. Lucie Bičákové, ktorá túto kauzu riešila na začiatku v roku 2011 a celú túto absurdnú situáciu sposobila.

Oskořínek je malá dedina, má oficiálne podľa wikipedie len 540 obyvateľov a neverím, že pán Hamáček nevie, že tam majú chalupu i dvaja sudcovia Nejvyššího soudu ČR. Vít Bičák spoluvlastní aj byt v Prahe. Je to voľne zistiteľné na internete a prišla som na to náhodou po odchode Ivy Brožové z Nejvyššího soudu ČR. Jeho meno bolo v médiach spojované aj s inými kauzami.

https://sk.wikipedia.org/wiki/Osko%C5%99%C3%ADnek

Jednoducho je v mojich kauzách priveľa náhod: náhodou slovenská polícia a Jaroslav Ivor tunelovanie VSŽ riešiť nechceli. Náhodou slovenská prokuratúra, Dobroslav Trnka, Milan Hanzel, Čenteš a Žilinka ma tiež ignorovali. Náhodou to nechcel riešiť Fico, Kaliňák, Bugár, Figeľ, Palko, poslanci….nikto to nechcel riešiť….mohli to verejne otvoriť v mediach a nechceli.

Náhodou o tom 22 rokov nechceli hovoriť a informovať slovenskí, ani českí novinári a ešte aj na blogu mi zablokovali štyri články a jeden vyhodili.

Náhodou som nedokázala 22 rokov si nájsť na Slovensku normálnu prácu a úplnou náhodou to funguje aj v ČR. A náhodou od roku 2011 české súdy nechcú vyriešiť na začiatku jednoduchý súdny spor.

Veď som obyčajný človek, tak prečo sa okolo mňa deje toľko náhod? Aké svinstvá sa musia v pozadí robiť, ak ide o niekoho doležitého?

A mimochodom, českého prezidenta Miloša Zemana v jednej súdnej kauze zastupoval práve JUDr. Jiří Bedrna (dnes už nežije, ale v roku 2011 ešte žil). V kancelárii Bedrna a spol. pracuje ako advokát JUDr. Martin Krejza, advokát protistrany v tomto prebiehajúcom súdnom spore od roku 2011 (Ivo Novák, zaket.cz). Syn pána Bedrnu Michal Bedrna mi mailom tvrdil, že kontakty jeho otca nikto u nich v kancelárii nezneužíva.

Jiří Bedrna bol za socializmu predsedom Mestského sudu v Praze a neskor sudcom Nejvyššího soudu a po revolucii sa až stal advokátom.

A Miloš Zeman to tiež nechcel riešiť….vymenováva sudcov, takže mohol riešiť aj Pavla Šámala, aj Jiřího Pacovského nevymenovať…

https://www.youtube.com/watch?v=nBNLMMeG9RE

video s titulkom Miloš Zeman začal mluvit z cesty při jmenování předsedy Nejvyššího soudu.

Od cca 6. minuty…

Naznačoval Angyalossymu, že nech si dáva pozor, čo vo funkcii robí?
Nenapadlo to mňa, ale dvoch diskutujúcich….

Tu sú konkrétne komentáre:

Ona je to jako sranda – ale pozor: dle mého je to od zemana přímá výhrůžka, varování.

prostě mu naznačuje ať si dává pozor na to co (ve funkci) dělá. jen vy dementi jste to nepochopili. .. 🙂

Vzhľadom k tomu ako Vratislav Mynař snažil „komunikovať“ s českými sudcami, tak o nezávislosti českých sudcov sa dá pochybovať.

VIDEO: Soudce jsem neovlivňoval, ale seznamoval s postoji Zemana. Dělat to budu dál, tvrdí Mynář
Robert Sattler
9. ledna 2019 16:01

PRAHA – Hradní kancléř Vratislav Mynář odmítl, že by se pokoušel ovlivňovat rozhodování soudců, o čemž v pondělí informoval týdeník Respekt. Podle listu se měl kvůli služebnímu zákonu sejít například s ústavním soudcem Vojtěchem Šimíčkem a informovat jej, jaký výsledek rozhodnutí by si přál prezident Miloš Zeman. Mynář uvedl, že šlo pouze o seznamování s postoji hlavy státu.

Zdroj: https://www.lidovky.cz/domov/video-soudce-jsem-neovlivnoval-ale-seznamoval-s-postoji-zemana-delat-to-budu-dal-tvrdi-mynar.A190109_160124_ln_domov_rsa

https://www.respekt.cz/politika/mynar-se-pokusil-ovlivnit-vysoce-postavene-soudce

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/prezidentuv-kancler-mynar-se-snazil-ovlivnovat-rozhodovani-soudcu-63515

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/mynar-ovlivnovani-soudcu-hrad-top-09-kalousek-pirati-michalek.A190122_125430_domaci_kop

ďalšie video

Pavel Rychetský: Předstírat, že Ústavní soud není politická instituce, by byl omyl
11. 5. 2018

Český rozhlas Radiožurnál

To je ta nezávislá česká justícia….

Tu je dopis Hamáčkovi, na ktorý mi do dnešného dňa neodpovedal, ale doležitejší je dodatok v tomto liste, ktorý som poslala jeho predchodcovi Milanovi Chovancovi. Ani jeden z nich nič riešiť nechcel. Pan Hamáček mi neposlal odpoveď.

Jan Hamáček

Ministr vnitra

Ministerstvo vnitra

Nad Štolou 936/3

170 34 Praha 7

Věc: urgence odpovědi na mail ze dne 12.4.2021 dotaz ohledně ministryně Maláčové a ministra Petříčka a fungování české policie

Tady je celé znění mailu, který jsem Vám poslala v pondělí 12.4.2021:

Do dnešního dne, to znamená 17.9.2021 jsem od Vás nedostala odpověď.

Vážený pane Hamáčku,

jste „aktivní v odvoláváni“ Tomáše Petříčka, ale proč neřešíte vážnější problémy?
Chci se zeptat, kdy odvoláte ministryni Janu Maláčovou, když není ochotná řešit bordel na ministerstvu práce? Nebo chcete mezinárodni průser, jak se porušují lidská práva v České republice a ministryně Maláčová řeší jenom důchodce a matky s dětmi? Pracující a bezdomovci ji nezajímají a sociální dávky jsou obrovsky diskriminující a nespravedlivé. V zákoníku práce je bordel a pracovní právo v spojitosti s justicí ji naezajímá. Ale to Vám nevadí….vadí Vám Tomáš Petříček.

A podotýkám, že česká policie trestní oznámení na české soudce neřeší, ale posílá na Ministerstvo spravedlnosti ČR. Proč? Už jste to změnil nebo to funguje jako za Martina Červíčka? Tu informaci mám od něho a mám i osobní zkušenost, dopis z policie, že to neřeší. Zvláštní je, že to věděli dříve než vydalo Usnesení státní zastupitelství. Za to jste zodpovědný i Vy, protože pokud nebude fungovat česká policie, nebude vyšetřovat české soudce (trestní oznámení jsem podala, takže mám důkaz), tak česká justice nikdy fungovat nebude.

Neměl byste za toto nést právě Vy odpovědnost???? To už nemluvím o nouzovém stavu….Ti důchodci a nemocní umírají protože na své zdraví kašlou a dlouhá léta. A ne kvůli nezodpovědným mladým.

Víte, já jsem měla tu možnost vidět osobně před corona krizí, jak funguje LDN a nemocnice, co se týče péče o staré lidi. Za prvé: většina lidí se nezdravě stravuje, kašle na své zdraví. Za druhé: mnozí lékaři zneužívají hloupost starých lidí a předepisují jim mnoho léků. Je to vysoce nemorální. Ti lidi se nedokážou bránit a ani nedokážou rozlišit, že jim to může škodit. Osobně jsem to zažila, co předepisovaly důchodkyni : 10 tabletek denně a 5 tabletek najednou užívat, tak to chci vidět ty testy, jestli to spíš neuškodí, když to berou lidi najednou. Ty testy určitě nikdy nikdo nedělal. Myslím tím těch 5 konkrétních tablet najednou.

A všichni se diví, že ty lidi umírají. Oni by umřeli časem i tak, na vedlejší účinky léků. Věřte mi, že pak to jde rychle, sama jsem byla šokována, když jsem takové případy zažila ještě před corona krizí.
Šla jsem do nemocnice za babičkou s tím, že ten pád, co měla, není vážný, když dva dny předtím jsem ji hlídala a byla v pohodě. Po dlouhém užívání Warfarinu a jednom pádu na tvář (její dcera ji nechala samotnou) vypadala tak strašně, že jsem tam seděla v šoku a sestřička se mně ptala, jestli jsem v pořádku. Tvář měla modrou, jako kdyby ji někdo zmlátil…. prý to se stává, když člověk bere dlouhodobě léky na ředění krve a pak spadne. A to už byla v kómě. Za dva dny zemřela, bez toho, aby se z kómy probrala. A nikdo neřešil užívání warfarinu a nevyhlásil kvůli tomu nouzový stav.

Tak jakové odborníky z lékařské praxe máte ve vládě, když na toto neupozorní? Nevadí jim toto nemorální předepisování léků, které se dá řešit změnou životosprávy? Většina doktorů o zdravé stravě pacientům nemluví….já jsem nezažila ani jednoho lékaře, co by mi poradil.

Proč žádný imunolog, ani lékař veřejně nevyhlásil, aby lidi jedly víc ovoce, zeleniny, změnili životosprávu a jedli málo masa, nejedli uzeniny, „chemické“ potraviny…., víc se hýbali???
(V kuse posloucháme jenom o testování a očkování, rouškách, respirátorech a uzavření, to znamená lockdownu.)
Vám na zdraví lidi nezáleží…..? A máte na tom podíl i Vy.
Ty lidi vážně umírají na to, že na své zdraví kašlou a lékaři jim předepisují mnoho léků bez změny stravy.

Nevymlouvejte se, že corona je nakažlivá. Když má člověk zničenou imunitu, tak ho zničí cokoliv, jakákoliv choroba. I rakovina je strašná a omnoho horši. Zničení ekonomiky nikomu život nezachrání, zachránit každého může jenom jeho imunita. Vím, o čem mluvím, sama jsem zažila rakovinu. Pomohla mi jedině změna stravy, jsem vegetarián a trvalo to 3 roky. Dosud si musím dávat pozor na své zdraví. Zázraky za pár dnů neexistují, ani zázračné tabletky nepomohou ….

Nechtěla bych mít Vaší karmu, ono se totiž všechno vrátí. Když ne hned, tak v dalších životech. Kdybyste o tom pochyboval, o zkušenostech svých pacientů z minulých životů píše americký lékař Brian L. Weiss, jeho knihy vyšli i češtině. Vždycky se za vše platí, když ne hned, tak člověk dostane další život horší. Tam to neokecáte. Jinak jednu knihu má i o budoucích životech….taky jsou to zkušenosti jeho pacientů, kde měli možnost v hypnóze nahlédnout, co se stane, když budou jednat takhle a co se stane, když si vyberou jinou cestu.

Píšu Vám to proto, abyste se vzpamatovali a začali používat zdravý rozum. Já vím, že od této vlády to čekat nemůžu, ale uvidíte, že osud Vám to vrátí v zlém za to, co jste způsobili. Žádné zničení ekonomiky v zájmu záchrany nemocných hlavně důchodců nebylo potřebné. Stačilo, aby lékaři skutečně léčili a radili lidem, nejenom předepisovaly léky. Mám příklady ze svého okolí, takže mně nepřesvědčíte o opaku. Já říkám: nechtěla bych mít Vaši karmu, ani karmu Babiše, či Zemana.
Jinak, po očkování je na invalidním vozíku dcera mé třídní učitelky. Narodila se zdravá a po očkování postupně začala z noh padat…. trvalo to nějakou dobu, když skončila na invalidním vozíku. Není ochrnuta, ale její nohy ji neudrží.

Takže kde berete jistotu, že očkování je řešení? Není to řešení, řešení je jedině imunita každého člověka a její posilování stravou, pohybem.

Nebo vám ve vládě nejde o zdraví lidí a jde vám jenom o kšeft a peníze?
Tak co budete dělat s Maláčovou? Jak to vyřešíte? Co budete dělat s českou justicí a policii? Jak to vyřešíte? Co budete dělat s českým zdravotnictvím? Máte mamu zdravotní sestru a neovládáte základní pravidla zdravotní péče a to starat se o své zdraví? A neměly by nést i ministři zdravotnictví zodpovědnost za ten chaos a za zbytečné úmrtí lidí, kteří nedostaly potřebnou zdravotní péči? Sama jsem volala záchranku cizímu důchodci, který spadnul na ulici a měl tržní rány na tváři od pádu (nebyl pod vlivem alkoholu, přišlo mu špatně) a na záchrance mi nechtěly pomoct, řešili doslova kraviny, místo toho, aby mi pani radila, jak mu podat první pomoc. Naštěstí jel autem kolem jeho známý, tak mi zastavil a pomohl. Pak ho odvezl domu. Já jsem myslela, že z té KRÁVY na záchrance dostanu infarkt já. Byl to pán, kterému bylo 78 let. A tomu říkáme zdravotní péče????

A nevykládejte, že „děláte“ maximum pro zdraví lidi.? Testováni nic neřeší a neléčí. Očkování nepomůže, nevyléčí a vím o případech úmrtí po očkování.

Takže jak pomáháte? Že děláte ještě větší bordel v zdravotnictví, než byl? A to máte mamu zdravotní sestru!!!!

Takže proč řešíte Tomáše Petříčka a bordel ve svém rezortu né?
Jinak, psala jsem i Babišovi a několikrát prezidentovi Zemanovi. Ani jeden z nich neměl zájem řešit bordel v české justici. Chápu, že prezident Zeman to nečte osobně, ale bordel v české justici měl řešit už dávno, ještě jako premiér. Neřešil a teď mu vadí Petříček.

Neměli byste odstoupit Vy pane Hamáčku, Jana Maláčová, Andrej Babiš a prezident Zeman a pak můžete řešit Tomáše Petříčka?

Víte, já mám podezření, že tato corona není o zdraví lidí, ale o penězích. Kdyby vám všem ve vládě šlo o zdraví,. tak si nastudujete například Gersonovou terapii a začnete skutečně léčit a vzdělávat lidi ohledně zdravého životního stylu. Ale to by bylo moc práce a ty lidi by museli skutečně makat na svém zdraví. Max Gerson byl lékař a jeho kliniky jsou v Mexiku a v Maďarsku. Z vlastní zkušenosti tvrdím, že skutečné zdraví se dá dosáhnout jedině změnou životosprávy a vlastní imunitou. Zázračné očkování, to nepomůže.To může i poškodit.

Takže o co tady jde „kluci“? Jenom o peníze? Protože mám pocit, že si neuvědomujete, že řídíte stát a že ničíte životy nevinných podnikatelů. Přičemž ohrožená skupina důchodci si vesele ve dvojicích nakupují slevové máslo (celkově potraviny) a je jim jedno, že při slevových potravinách nedodržují odstupy. Viděla jsem to nejednou osobně, jak ráno čekají před marketem, aby jim náhodou neušli slevy. Nebo chodí na nákup ve dvojici, přičemž viditelně ledva chodí, takže jsou chronicky nemocní. Ale šli mimo svých hodin na nákup (to, když měli vyhrazené hodiny na nákup). Já chápu, že si potřebují nakoupit, ale proč jít ve dvojici a proč tehdy, když chodí lidi z práce, takže je mnoho lidí v obchodě? Takže proč nějaké opatření, když ti, co se mají chránit, na to kašlou? Není to nemorální k podnikatelům, kteří kvůli této skupině lidí krachují?

Je řešení: všechno uvolnit a ať si důchodci platí zdravotní péči samy. Vždyť oni na své zdraví kašlou.
Ráda si přečtu od Vás analýzu, v kterých státech mají všechnou zdravotní péči zdarma důchodci a kde si musí i něco platit. Není to možné dlouhodobě ufinancovat. Taky není možné zvyšovat důchody a platit opatrovatelství důchodcům tak, že stát zadlužíte, jak to dělá ministryně Jana Maláčová. Ale tu odvolat nechcete, takže o co tady jde? Proč Vám vadí ministr Petříček a ministryně Maláčová ne?
Proč si svou práci neděláte Vy pane ministře pořádně? Nouzový stav nikdy být nemusel a ani ta panika a hysterie nikoho nevyléčí. Tak proč jste ji vyvolali? Že by jenom peníze?

S pozdravem

Magdaléna Nadzamová, poslané mailem 12.4.2021, poslané mailem znovu 10.5.2021, pak znovu 17.9.2021

Priložila som k listu Jánovi Hamáčkovi i tento dopis z roku 2017 ministrovi vnútra Milanovi Chovancovi.

Níže uvedený dopis jsem podala osobně dne 2.3.2017 na jméno tehdejšího ministra vnitra ČR Milana Chovance.

Dotazy ohledně Trestního stíhání soudců a státních zástupců

Vážený pane ministře,

dovoluji si Vás požádat o informace ohledně Trestního stíhání soudců.
Vyšetřuje policie České republiky Trestní oznámení na soudce? Nebo žádné trestní oznámení na soudce se k policii ani nedostane a rovno to automaticky zamítne státní zastupitelství?
Dostali vyšetřovatelé ze státního zastupitelství níže uvedená Trestní oznámení?

Dne 15.11.2016 jsem podala Trestní oznámení na soudce Městského soudu v Praze JUDr. Jiřího Cidlinu. Doručila jsem ho osobně do podatelny Vrchního státního zastupitelstva v Praze a adresovala jsem ho JUDr. Lence Bradáčové. Upozornila jsem v tomto Trestním oznámení, že podám později Trestní oznámení i na další soudce.

Státní zástupkyně JUDr. Miluše Redlová mi oznámila, že to řeší jako podnět. To znamená, že policie České republiky nevyšetřuje Trestní oznámení na soudce a jenom to po nějakém čase zamítne státní zastupitelství? To totiž udělali. Proč?

Postoupili ze státního zastupitelství toto oznámení policii na prošetření? Nemusí státní zastupitelství každé trestní oznámení nechat prošetřit policii? Soudci jsou výjimka? Oni mají imunitu?

Toto Trestní oznámení přeposlali na Obvodní státní zastupitelství na Praze 2 a státní zástupce JUDr. Petr Boš to zamítnul. Proto jsem požádala Městské státní zastupitelství o prošetření jejich postupu. JUDr. Magdaléna Felixová mi to taky zamítla. Tak jsem dala podnět na prošetření na Vrchní státní zastupitelství v Praze. Dostala to zase JUDr. Miluše Redlová a taky mi to zamítla. Co toto má znamenat? To není jejich povinnost to dá prošetřit policii?

Dne 21.2.2017 jsem podala Trestné oznámení na soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 5. Jde o soudkyně Mgr. Andrea Lomozová (předsedkyně soudu), JUDr. Lucie Bičáková (prý zastupující místopředsedkyně soudu) a Mgr. Lenka Fučíková. Je to trestní oznámení v stejném soudním případu a podávala jsem ho v Brně na Nejvyšším státním zastupitelství na jméno JUDr. Pavel Zeman. Chci se zeptat to, co v prvním případu: poslali policii na prošetření toto trestní oznámení? Když neposlali, tak má právo si ho policie vyžádat a prošetřit?

To mohou soudci beztrestně komukoliv zničit celý život? Mně ho totiž zničili a už víc než 5 let jsem vinou těchto soudců bezdomovec bez jakéhokoliv přijmu.

Pokud nedostanete povolení od politiků tak trestné oznámení na soudce v policii nevyšetřujete? Nebo jak to funguje? Protože někteří soudci vyšetřování byli, například soudce Havlín. Ale když jsem to podala já jako obyčejný člověk na jiné soudce, tak to nevyšetřují? Nejsme si před zákonem všichni rovni? Většina soudců jsou si rovnější a mohou dělat jakékoliv svinstva?

Státní zastupitel má tak obrovskou moc, že může kterékoliv trestné oznámení zamítnout bez vyšetřování? No to je pak velmi lehko zneužitelná moc! Kdo vydal pokyn (nebo usnesení), že trestní oznámení na soudce řeší státní zastupitelství jenom jako podnět? Tento pokyn vydal někdo ze zastupitelství a policie s tím nemá nic společného?

Já bych toto oznámení a otázky z něho vyplývající podala na Policii České republiky. No od jednoho bývalého a vysoce postaveného policajta jsem dostala informaci, že oni Trestní oznámení na soudce nevyšetřují, ale pošlou na ministerstvo spravedlnosti. Věřím, že mi říkal pravdu, jak to dělá policie v praxi. Proč to policie takhle dělá? To všichni vzájemně kryjete soudce? Myslím tím policajti, i státní zastupitelé. Proto si soudci dovolí dělat svinstva, jaké dělají a psát do rozsudků a Usnesení často i bludy?

Kdo tento absurdní systém vymyslel a schválil? Politici? Kteří politici a z jakého důvodu? Aby se cokoliv na soudě dalo omluvit tzv. nezávislosti soudců, kdyby náhodou byl stíhán někdo vysoce postavený? A co když se soudce chová jako psychopat a zničí komukoliv z běžných lidí život?

Určitě nejsem jediná komu soudci zničili nevinně život. A teď, když se na Obvodním soudě pro Prahu 5 změnil předseda soudu, tak mně za kritizování práce soudců chtějí zbavit svéprávnosti v tomto soudním případu. Soudní případ je u nich od listopadu 2013 a teď mně najednou začnou obviňovat, že celý případ zdržuji. Přičemž jim na soudě trvalo víc než 1 rok, aby mi odpustili soudní poplatky a ustanovili právního zástupce.

A za ten čas, co oni na soudě spekuluji, jak mi zničit život, tak já potřebuji přežít a existovat. Pět let nedobrovolného „vězení“ a to vinou soudců a oni mají ještě tu drzost mně šikanovat za to, že nemám poštovní adresu a elektronický podpis. Bezdomovci to nemají, ale to asi studovaní právníci nepochopí, protože na to nemají určený zákon či postup.

Neprozradím, kdo mně zadarmo ubytoval a živí mně, protože soudci se v mém případu doslova flákají. Na tu ulici mně poslali soudci a tento absurdní systém.

Advokátem protistrany je JUDr. Martin Krejza a ten pracuje v advokátní kanceláři Bedrna a společnici. Nebohý soudce JUDr. Jiří Bedrna byl za socializmu předsedou Městského soudu v Praze, později byl soudcem na Nejvyšším soudě. Píšu to proto, že někdo za těmi podrazy na českých soudech být musí.

Někdo na nich musí dělat tlak, aby rozhodli v prospěch protistrany: 4 x mi změnili žalobu, 2 x mi dali advokáty, kteří mi odmítli napsat Dovolání a radili mi špatně. Jeden z těch advokátů za mými zády mi změnil žalobu a neoznámil mi to. Přišla jsem na to při nahlížení do spisu.

Na Obvodním soudě pro Prahu 5 mému stejnému případu se věnuje už třetí soudce, přičemž ten nápad o zbavení svéprávnosti mi napsali samotná místopředsedkyně a předsedkyně soudu. To nezvládne běžný pracovní spor vyřešit samostatný a královský placený soudce? Proč mi mění jenom tak soudce?

Na Městském soudě v Praze zase účelově dávali každé mé Odvolání stejnému soudci a ten úplnou náhodou začínal jako soudce na Obv. soudě pro Prahu 5. Proč tam neplatí náhodné přidělování spisů? Nějak je těch podrazů moc.

Toto vše mně přinutilo požádat Vás pane ministře, abyste požádal o otevření archívu KGB, to znamená sovětské tajné služby. Nejenom, že mně zajímá moje složka, kterou na mně vedli. To vím od doby, kdy jsem pracovala ve VSŽ Košice a moji šéfové ve velkém kradli. Dala jsem trestní oznámení, ale policie dělala problémy mně a tuneláře chránila. Neměli zájem nic vyšetřit, ani nevyšetřili. Místo toho tehdejší policejní prezident Jan Pipta po odchodu z policie se stal společníkem ve firmě, kterou vlastnil tehdejší viceprezident VSŽ Košice Ladislav Drábik.

Teď mně zajímá hlavně to, kteří soudci, státní zástupci, policajti spolupracovali a možná i dodnes spolupracují s KGB, dnes ruská tajná služba(FSB) . Proto Vás žádám o otevření archívů.

Demokratický pan Putin Vám určitě vyjde vstříc. Předpokládám, že mi to zamítnete. No máme demokracii, ministerstvo vnitra je taky placeno z peněz daňových poplatníků a skutečně mnozí soudci dokonale zastupují arogantní komunisty. Je potřeba mezi nimi udělat pořádné čistky a neschopné soudce, státní zástupce, policajty vyhodit navždy ze státní správy.

Nebo nestojíte o očistu justice od neférových lidi?

Upozorňuji, že spáchat samovraždu nemíním.

Děkuji za vyřízení.

S pozdravem

Magdaléna Nadzamová, 2.3.2017

Dostala som na to odpoveď, že o odtajnění archívních materiálů bývalé sovětské tajné služby mohou rozhodnout pouze příslušné orgány Ruské federace a mám se obrátit na ruské velvyslanectví.

Je to odpoveď z roku 2017 a podpísaný je pod ňou JUDr. Jaroslav Saveljev z Ministerstva vnútra ČR.

Na divné praktiky režimu v Rusku upozorňovali tieto nižšie uvedené knihy, ktoré boli vydané v tlačenej podobe v ČR. Mám ich, čítala som ich, preto o nich píšem.

Tieto nižšie uvedené dve knihy som kúpila v predajni “Levné knihy… to sú knihy vo výpredaji, pretože o ne nebol záujem a v bežných kníhkupectvách sa nekupovali. Takže sa o to väčšina ľudí nezaujímala, ani novinári, i keď to boli podľa mňa doležité informácie.

https://www.databazeknih.cz/knihy/mysterium-putin-142431

Vysoce aktuální a provokativní kniha americko-ruské politické reportérky a expertky na ruská média Anny Aranuynannové se nezabývá pouze otázkou „Kdo je Putin“, ale zejména sociálními ekonomickými a psychologickými faktory, které umožnily Putinovi, aby se stal tím, čím je. Kniha obsahuje více než sto interview a množství konkrétních případů ze života obyčejných Rusů, které vykreslují často děsivý obraz ruské autokracie, vztah Rusů ke státní moci a ekonomiku, mýty a nepsaná pravidla těchto vztahů.

https://www.databazeknih.cz/knihy/litvinenkuv-spis-29373

Když Alexandr Litviněnko odcházel onoho listopadového rána roku 2006 ze svého londýnského domu, neměl sebemenší tušení, že se záhy stane „prvním doloženým případem mezinárodního jaderného terorismu v dějinách“. Jeho smrt na otravu poloniem nebyla jen výslednicí nečistých zájmů temných obchodních kruhů a zpravodajských služeb, ale předznamenala také začátek nové, ještě nelítostnější fáze boje vedeného mezi kremelskou nomenklaturou a ruskou exilovou opozicí – a v širším smyslu také mezi stále sebevědomějším Ruskem a hodnotami představovanými Západem.

Autor Martin Sixsmith, dlouholetý zpravodaj BBC v Rusku, většinu hlavních protagonistů knihy zná osobně a orientuje se dobře i v jejich prostředí. Díky tomu může rekonstruovat jednotlivé události vedoucí k Litviněnkově vraždě a pokouší se odhalit totožnost lidí, kteří Litviněnka otrávili, i těch, kdo jim k tomu dali rozkaz. Zdá se totiž, že vrahem nebyl v tomto případě jednotlivec, ale v přeneseném smyslu celá mocenská mašinerie vedená autoritativním ruským prezidentem Vladimírem Putinem.

České vydání je doplněno o autorův text z října 2007, v němž jsou shrnuty události, jez následovaly po vydání knihy v Anglii.

https://www.databazeknih.cz/knihy/nezname-spionazni-operace-kgb-mitrochinuv-archiv-61454

Boj proti “ideologické diverzi” pokračoval a Mitrochin stále častěji pozoroval příklady toho, jakým způsobem KGB doslova svévolně manipuluje sovětským justičním systémem. Později si opsal patolízalské gratulace, které v prosinci 1967 A. F. Gorkin, předseda sovětského Nejvyššího soudu, zaslal Andropovovi u příležitosti padesátého výročí založení Čeky:

Sovětské soudy a sovětský Výbor státní bezpečnosti [KGB] jsou stejně staré. To však není to hlavní, co nás spojuje; tím hlavním je identita našich úkolů…

Jsme šťastni, že státní bezpečnostní služby a soudy řeší všechny své složité úkoly v duchu vzájemného porozumění a zdravých profesionálních vztahů.

Magda Vášáryová: Ako som sa zbavovala nelegálnych agentov na veľvyslanectve v Rakúsku

Cca 19. minuta

Roky sa hovorí, že ruské veľvyslanectvo je rezidentura pre strednú Európu, to vieme už dávno…. spomína tam i to, že ruská ambasáda bola najväčšia v Prahe

https://www.denik.cz/cesko-a-eu/rusko-ambasada-praha-2021042.html


Rusové z Prahy řídili celou střední Evropu. Teď tu budou mít miniambasádu

23.4.2021
Luboš Palata

Obrovský počet diplomatů a zaměstnanců, mezi které zřejmě záměrně nepouštěli žádné české občany, svědčil o tom, že nejde o normální zastupitelský úřad. „Ano, to zastoupení bylo mohutné. Je to tradice už z bývalého Sovětského svazu,“ uvedl pro Deník bývalý šéf české diplomacie Cyril Svoboda, dnes poradce premiéra Andreje Babiše.

Je to vidět i na porovnání počtu diplomatů, tedy nikoli lidí s diplomatickými a služebními pasy, ale v diplomatických funkcích. Rusové měli v Česku 71 diplomatů, Spojené státy 44, Německo 23 a nejpočetnější země světa Čína 26. Zastoupení Evropské komise v Česku, které má polodiplomatickou úroveň, má v Praze 27 zaměstnanců.

Z ambasády se řídilo komunistické Česko

Ale v době bývalého Sovětského svazu byla po roce 1948 obří sovětská ambasáda spíše „místodržitelství“, které mělo za cíl kontrolovat a v některých ohledech i řídit dění v Československu. A to včetně rezidentury KGB.

Na podobné, ve východoněmeckých Drážďanech, působil od roku 1985 i současný ruský prezident Vladimir Putin. A od srpna 1968 k tomu přibyla i sovětská okupační vojska v počtu asi sto tisíc vojáků vybavená jadernými zbraněmi, která si tu vybudovala celá vojenská města v čele s Milovicemi.

Pražská ambasáda, řídící středisko pro celý region

Jak ukázala kauza Vrbětice, sloužila ruská ambasáda jako základna ruských špionů po celých třicet let a to až do současnosti. České tajné služby identifikovaly a jako odpověď na údajné zapojení ruské vojenské rozvědky do výbuchů ve Vrběticích vypověděli osmnáct ruských špionů s diplomatickým krytím. „To zase ale není tolik. Byli to ale ti, o kterých neměla česká strana pochybnosti. Vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby tam takových lidí bylo třeba dvakrát tolik,“ řekl Deníku profesor Petr Kratochvíl, bývalý ředitel Ústavu mezinárodních vztahů.

„Je zřejmé, že ambasáda sloužila jako koordinační centrum širšímu regionu, nejen ve špionážním slova smyslu. Bylo to vidět i na tom, že Rusové sem posílali jako velvyslance důležité diplomaty,“ uvádí Kratochvíl, podle kterého Rusové odsud řídili aktivity nejen v zemích Visegrádské čtyřky, ale třeba i Německo.

Mail dnesnimu ministrovi spravedlnosti ČR JUDr. Pavlovi Blažkovi z roku 2017, vtedy to nebol minister, ale poslanec CR

Dobry den pane Blazku,

oslovuji Vas jako poslance a clena ustavne-pravniho vyboru. Posilam to hned i novinarum, abych nemusela prikladat prilohy nekolikrat.

V pripade zajmu se samozrejme rada s Vami osobne setkam, stejne jako s ministrem Pelikanem a Nejvyssim statnim zastupcem, abychom to zacali konecne resit. Vsechny podklady muzu dodat v pripade zajmu tento pripad resit a medializovat, na usb disku.

Omlouvam se, ze to pisu bez diaktriky, ale pisu to v Praze v internetove kavarne, takze jsem omezena case. Dekuji za pochopeni.

Podala jsem trestni oznameni pro zneuzivani pravomoci na prazske soudce, konkretne na 4 soudce. No tech jmen, kteri se v mem na zacatku jednoduchem soudnim pripadu vystridali, je vic. Statni zastupitelstvi tyto trestni oznameni bez jakehokoliv vysetrovani zamitlo. To od ktereho datumu maji soudci „nepsanou“imunitu? To kdo se s kym dohodnul, ze trestni oznameni na soudce statni zastupitelstvi resi jenom jako podnet a po case to bez vysetrovani zamitne?

To od jakeho datumu si statni zastupci mohou delat co chteji a nikdo jich nekontroluje? Ja jsem podala podnet s dotazy nejvyssimu statnimu zastupci Pavlovi Zemanovi, no jemu jsem nestala ani za odpoved. On sa asi s obycejnymi lidmi nebavi.

Odpovedela mi statni zastupkyne z Nejvyssiho statniho zastupitelstvi, ale odpovedi na konkretne polozene dotazy mi nenapsala.

V prilohach Vam prikladam konkretni dopisy na statni zastupitelstvi a na soud. Je to jenom cast dopisu.

To na ktere skole uci soudce, statni zastupitele a advokaty podvodum, manipulacim a ignorovani polozenych otazek ke konkretnim soudnim pripadum? Na pravnickych fakultach? Delali ty lidi v pravnickych profesich i psychotesty? Kdyz jo, tak jsou nedostatecne a projde nimi jakykoliv bezcharakterni clovek. Nevymlouvejte se na nezavislost soudcu a statnich zastupcu. A co kdyz je ten clovek bezcharakterni clovek a zakony si ohyba jak chce? To nikdo nic s tim nikdy v parlamentu nebude delat? Budou to ignorovat ministri, vlada, poslanci? Vam to vsem poslancum vyhovuje, aby nahodou nestihali i nepoctive poslance, proto jste vsichni ticho?

Nezavislost soudcu znamena, ze soudce nemuze byt odvolany z funkce za to, ze odsoudi jakehokoliv vysokostaveneho cloveka. To jsou slova byvaleho ustavniho pravnika Vojtecha Cepla. Rekl to v jednou rozhovoru a mam to archivovane.

Netvrdim, ze vsichni jsou jsou takovi, no ja jsem poctiveho soudce jeste nepotkala. Nechapu, proc nikdo od roku 1989 neudelal cistky mezi soudci a statnimi zastupci? Vam poslancum to vyhovuje?

Ceski bezcharakterni soudci si to vysvetlili po svem: ze si mohou delat co chteji, kdy chteji, delat podvody, menit zalobu, neodpovidat na dotazy k soudnimu pripadu, natahovat cas, jak chteji, pomahat protistrane.Proc to delaji? Protoze vedi, ze nikdo jich stihat nebude? Kdo s kym uzavrel tuto tichou dohodu o nestihani soudcu a statnich zastupcu? Bohuzel v mem pripadu jsem nemela stesti ani na jednoho poctiveho soudce.

Proto jsem pozadala dne 2.3.2017 ministra spravedlnosti Roberta Pelikana o cistku mezi soudci a otevreni archivu KGB. Toto, co delaji soudci v mem pripadu, stejne praktiky pouziva i KGB. Ne, nejsem z KGB, ale zazila jsem sefovani jeden takove osoby vo VSZ Kosice. Byla vynikajici v intrikach a az tak mi skodila, ze mi mnoho lidi dobrovolne donaselo a obcas mi i radili a snazili pomoct. Zatim jsem od ministra Pelikana odpoved nedostala. Misto toho muj spis poslali z Obv. soudu pro Prahu 5 na Mestsky soud. Jenomze jim neposlali na prostudovani spis, coz jsem zjistila z informacnich kancelari. Mam to pisemne. Az kdyz jsem patrala, kdy jim zaslali spis, tak mi napsali po nekolika urgencich, kdy ho odeslali zpatky. Ale datum, kdy jim ho zaslali mi nesdelili.

Jenomze v tom case statni zastupkyne na Obv. statnim zastupitelstvi v Praze 5 Barbora Pressova resila moje trestni oznameni, ktere zamitla bez toho, aby ho dala prosetrit policii. Takze teoreticky si spis mela vyzadat i ona. Podle odpovedi mistopredsedu Mestskeho soudu Hynka Zoubka to vypada, ze on ten spis nestudoval vubec. Nevim, jestli ho alespon videl, ale muj soudni spis ma uz tloustku cca 15 cm, takze na prostudovani je potreba vic casu.

Vrchol vseho je, ze dne 3.3.2017 mi poslala predsedkyne Obv. soudu pro Prahu 5 Andrea Lomozova informaci, ze muj spis poslali na prosetreni na Mestsky soud v Praze. No 21.3.2017 jsem dostala z Infocentra Mestskeho soudu v Praze informaci, ze muj soudni spis u nich neni a podle stranky justice.cz byl podany opravny prostredek a spis nebyl odeslany k odvolacimu soudu. Par dni predtim jsem se ptala na Obv. soude v Praze 5, jestli se muzu objednat na nahlizeni do spisu a bylo mi neurcito napsano, ze mi spis zabezpeci. Kdyby ho poslali na Mestsky soud, tak mi ho nemohou zabezpecit. Taky to mam pisemne z Infocentra.

Tak co poslala predsedkyne Obv. soudu pro Prahu 5 Andrea Lomozova na Mestsky soud v Praze, kdy neposlala muj soudni spis? Ironicky se ptam, jestli jim poslala pokyny, co mi maji napsat, abych uz neotravovala?

To znamena, ze mistopredseda Mestskeho soudu v Praze Hynek Zoubek je tak genialni, ze se vyjadruje k soudnimu spisu bez toho, aby ho videl a cetl? To se vyjadroval ve sve odpovedi podle toho, co mu rekla predsedkyne nizsiho soudu?

Krome toho si myslim, ze spis si mela nastudovat predsedkyne Obv. soudu v Praze 5 Andrea Lomozova a podat karnou zalobu na sve soudce. Kdyz to nezvlada, tak at nedela predsedkyni soudu a at jde delat praci, na kterou ma. Takovy clovek jako je ona by nemel delat nejenom predsedu soudu, ale ani soudkyni. Nebo to mam brat tak, ze predsedove a mistopredsedove soudu jsou na soudech jenom proto, aby kryli podvody svych soudcu a podrizenych?

S uplnou vaznosti prohlasuji, ze soudci nemaji mnoho prace a mnohe pripady by dokazali vyresit omnoho drive, kdyby chteli. Jsou bud lajdaci a ucelove natahuji cas tak, aby pomohli protistrane nebo maji navyky z doby socializmu, ktere jsem videla osobne u svych kolegu: delat co nejpomaleji a hlavne mnoho mluvit, jake je to tezke. Hlavne ti starsi kolegove meli za to vyssi plat a kdo neovladal jejich praci, tak jim veril. Toto delaji i soudci v mem pripadu: natahuji cas a vymysleji nesmysly, proc to nejde. Pomahaji tim protistrane,aby mi nic nemusela platit a mne tim uplne znici. Vzdyt mne jenom poslali na ulici.

Kdyby soudci chteli, tak muj pripad je davno vyreseny, jeste v roce 2011. Advokat protistrany Martin Krejza dela v advokatni kancelari Bedrna a nebohy advokat Jiri Bedrna byl predtim predseda Mestskeho soudu v Praze a pak byl soudce Nejvyssiho soudu. Zastupoval jako advokat i prezidenta Milose Zemana. Toto jsou bezne dohledatelne informace z internetu. Samozrejme jsem pozadala pisemne protistranu, aby neovlivnovali soudce, no bud mne ignoruji (v roce 2011), to jsem poslala jenom mail. Kdyz jsem to podala osobne u nich, tak uz mne syn pana Bedrny Michal Bedrna neignoroval a napsal mi kratky dopis, ze nikdo od nich nezneuziva kontakty jeho otce.

No nadale ty podrazy trvaji a nikdo ze soudcu a predsedu soudu neresi muj pripad. Predpokladala jsem, ze Dovolani ze dne 27.1.2017 mi zamitnou, protoze mi nenapsal pravnik. A tim mne dorazi a ja se budu muset doprosovat Pavlovi Zemanovi, aby uzavreny pripad otevrel.

No ti „pravni kouzelnici“ na Obvodnim soude pro Prahu 5 vymysleli jeste jednu klicku: ze mne zbavi svepravnosti, kdyz jim neoznamim adresu. Zaloba je u nich od listopadu 2013 a ted az na to prisli, ze oni by to i resili, no nemaji mou adresu, kdo mi pomohl, aby nezila na ulici.

Soudci jsou tak blbi, ze na to aby spravne napsali predvolani na soudni jednani podle mne zaloby potrebuji mou adresu? Nepotrebuji na to vedet cist a pochopit psany text? A hlavne charakter, aby nemanipulovali se zalobou?

Soudci jsou tak blbi, ze na to, aby pozadali pisemne Ustavni soud o zmenu konkretnich zakonu, co jsem uvedla v mem Dovolani ze dne 27.1.2017 potrebuji mou fyzickou adresu? Jim do toho nic neni, kdo se nade mnou slitoval a kdyz se jim to nelibi, tak at si mne ubytuji u sebe doma, nebo mi plati ubytovani a zivi do doby, kdy budou chtit resit poctive muj pripad.

Upozornuji Vas na to, ze kdyby se cloveku, ktery mi pomaha cokoliv spatne prihodilo, jakakoliv „nestastna nahoda ci nehoda“, tak to budu pokladat za vrazdu. Ja to uz davno na nem vidim, ze se boji o svuj zivot, protoze mi pomaha. Jemu dejte pokoj, on nic nevi. Uz davno jsem mu rekla, ze pro jeho bezpecnost mu nemuzu davat vsechny informace. Vi jenom zakladni veci, ale co presne resim radeji ne. Staci, ze jsem ohrozena ja.

Nevymlouvejte se, ze pravnici jsou andelove, protoze problemy s nimi mela i Hana Marvanova (cetla jsem clanky s ni).

Nikdo jiny mi nechtel pomoct a ti arogantni bezcharakterni soudci mne jeste buzeruji za to, ze si vubec nekdo dovolil mi pomoct, kdyz oni se rozhodli, ze mam dozit na ulici? Co jsou toto za charaktery? Vy tomu rikate spravedlnost? Nebo se vyzivate v parlamentu v prijimani absurdnich zakonu, kde jsou same klicky, ktere pravnici zneuzivaji?

To proto, aby mne mohli znicit, abych se uz nestezovala? Protoze na jejich maily odpovidam, pravidelne jich napominam, at muj pripad resi, podle mne az prilis. Uz mi to vadi, protoze to je promarneny cas a penize.To oni na soude mne ignoruji, neodpovidaji a hledaji duvody, proc to neresit. A aby to bylo zajimave, tak mi to napsala soudkyne ktera cely tento pripad zpackala: Lucie Bicakova. Pry je ted poverena mistopredsedkyne soudu. Takze za prusery v mem soudnim pripadu pracovniky povysuji? To musim nekomu poradne lezet v zaludku.

Delala jsem technologa a mistra ve vyrobni firme, ale tolik arogantnich lharu, bezcharakternich lidi, lajdaku neni ani mezi delniky jako je mezi pravniky. A toto ma byt nase elita?

Zeptejte se pani Ivy Brozove, proc kdyz jsem ji pozadala o pomoc, tak si nenastudovala muj soudni spis a nepodala karnou zalobu na konkretni soudce? Proc radeji odstoupila prave v ten den, shodou okolnosti kdyz mi vic nez po roce konecne uznali odpusteni soudnich poplatku a ustanovili advokata, ktery mi za mymi zady zmenil zalobu v muj neprospech. Mne to neoznamil, prisla jsem na to pri nahlizeni do spisu.
No podle statni zastupkyne Barbory Pressove se nic nestalo. Skoda jenom jeden lidsky zivot a prijit cca o 2 miliony Kc, to taky nic podle ni neni. Asi podle ni to vyresi advokatni komora.

Proboha, kdo ty zenske dal titul z prava a jak mohla slozit zkousky na statniho zastupce? To charakter nikdo nezkouma? Nebo jsou vsichni na pravnickych fakultach a zkusebnich komisich podvodnici a manipulatori? Nebo soudci a advokati musi „pozabijet“ minimalne polovinu republiky, aby si to vsimnul statni zastupce (vcetna Pavla Zemana a Lenky Bradacove), ministri, poslanci? Pokud nici zivoty jenom jednotlivym lidem, tak se podle Vas nic nedeje?

Zeptejte se pana Pavla Samala, predsedu Nejvyssiho soudu CR, proc si nenastudoval muj spis a nepodal karnou zalobu na konkretni soudce? Proc by to delal, vzdyt bere nizky plat z penez danovych poplatniku?! A neotravovala jsem jich nahodou vsechny, kdyz jsem jich pozadala o pomoc v ramci jejich pracovnich povinnosti? Meli by si vsichni, vcetne Ministerstva spravedlnosti a vnitra napsat na webove stranky: poctiva prace nam nic nerika a za ochotu tady placeni nejsme.

Aspon budu vedet, ze kdyz pani soudkyne vyda rozsudek, ktery je bezcenny papir, ale je v mene republiky a s kolkem, tak kdyz protistrana se ho rozhodne ignorovat, tak musim dozit jako bezdomovec, protoze nikoho kompetentniho v statni sprave to nezajima. Oslovila jsem i nekolik politiku a kaslali na to, aby mi pomohli.

Vrchol vseho je, ze ani policie nevysetruje Trestni oznameni na soudce, jenom to preposle na Ministerstvo spravedlnosti. Obycejneho cloveka stihaji za kazdou banalitu, ale velke podvody vedome statni zastupitelstvi a policie ututlava.

Kdyz soudce Kamil Kydalka z Mestskeho soudu v Praze se angazoval ve volbach, tak to podle mne zbytecne predseda soudu Libor Vavra resil. Soudce Kydalka pritom mel na to plne obcanske pravo. No kdyz Libora Vavru a Hynka Zoubka jsem upozornila na podvody v zalobe, ktere udelal soudce Jiri Cidlina, tak ho to nezajimalo. Hynek Zoubek mi napsal odpoved plnou nesmyslu.

No takove odpovedi mi pisou vsichni soudci nebo mne ignoruji. Lucie Bicakova z Obv. soudu pro Prahu 5 na me dva dopisy z roku 2011 neodpovedela do dnesni dne. Byly podane osobne v podatelne, takze se nemuze vymlouvat, ze je nedostala. Ona odpovidat nemusi. Na muj telefonat mi rekla, ze ona musi resit jine pripady a slozila mi telefon. Tak proc muj pripad vyresila lajdacky, to znamena nevyresila? Kdyby ja toto udelala jako technolog, tak mne vyhodi do hodiny z prace.

A uplnou nahodou jsou v mem pripadu v mem pripadu lidi, kteri mi skodi jsou povyseni: justicni cekatel Jiri Pacovsky byl prelozen na jiny soud a vyjmenovan soudcem. Upozornila jsem na to pisemne i ministra Pelikana, i prezidenta Zemana,nikdo to to neresil.

Jiri Pacovsky mi jenom „zapomnel“ poslat dulezite Usneseni (poslali mi prazdni mail, bez jakehokoliv textu a dvakrat) a cely pripad zamitnul hned na zacatku. Prisla jsem na to nahodou: informovala jsem se na spis a jeste ten, kdo to zasilal, tak do spisu vlozil jiny pripis s nazvem „zpracovat“.Z toho vyplyva, ze na soudech je mozne pred posilanim mailu i manipulovat s mailem, tedy oznacit „zpracovat“ a neposlat. Ja sice mam pracovne pravni spor, ale zasilal mi vedouci opatrovnicke kancelare. Proc? Protoze dostal pokyny, ktere nemohli dat bezne asistence? Asistentka by to totiz skutecne i poslala.
V prilohach jsem prilozila aspon cast komunikace se soudy a statnimi zastupci, jsou tam prilozene i skeny, kde je potvrzeni, ze jsem to podala osobne (jako dukaz).

Co po Vas chci? Abyste tuto situaci resili a verejne resili. At obcane vidi, jakou moralni sebranku mame mezi soudci statnimi zastupci. Tito lidi by nejprve meli byt charakterni lidi a pak odbornici. Odbornost se totiz da doucit, dostudovat, ale charakter ne. Proto je nejvyssi cas, aby kazdy pravnik by postizitelny za sve chyby. Prave oni by meli byt vzorem a proto by meli mit vyssi tresty nez bezni obcane. No oni misto toho maji nepsanou imunitu a delaji si, co chteji.

Proc to nikdo nechce resit?

S pozdravem
Magdalena Nadzamova

Pán Pavel Blažek mi nikdy neodpovedal, i keď som mu to poslala už v roku 2017. Pamätám si, že vtedy sa veľmi divil, prečo Iva Brožová tak náhle odišla z pozície predsedu Nejvyššího soudu ČR.

Možno by bolo zaujímavé otvoriť tému, prečo 30 rokov nikto „neriešil“ ruskú ambasádu v Prahe (až pri „kauze“ Vrbětice) a prečo nikto neriešil 30 rokov stav českej justície a ako to spolu súvisí. Od toho máme novinárov. Mnohým problémom sa totiž dalo predísť a nastať nemuseli.

Je to pre vás veľa informácií, ale ja nemám zbytočný čas….ako raz povedal novinár Ivan Mego, keď sú to nebezpečné informácie, tak ich treba dať čo najskor von, uverejniť.

Takže buď ma admin zablokuje, lebo dnes sa pravda nenosí alebo mi budete nadávať v diskusii, ale snažila som sa uviesť zdroje, na základe čoho som to uverejnila.

Evropská únie a český premiér Fiala

28.11.2022

Zajímavé je sledovat, jak český premiér Petr Fiala se vyvíjí a stále mluví něco jiného. Tady jsou konkrétní videa, i k EU, i k České republice. Jeho slová a činy nejsou souladu a mění se podle situace. Vložila jsem tady i starší videa, kde mluvil jinak, jak teď koná. Vzhledem k tomu, že Česká republika je teď předsedající zemí EU, tak jeho politika má vliv na [...]

Otvorený list Petrovi Visolajskému

26.11.2022

Vážený pán Visolajský, žiadam Vás, aby ste prešetrili všetky tieto maily, prečo Vaši kolegovia lekári nižšie uvedeným pacientom nepomohli a neporadili so stravou a zdravým životným štýlom. Je to cca 100 mailov od marca 2012. Mám ich viac, ale toto množstvo som zatiaľ dala do textu a urobila z mailov printscreeny ako dokaz, že mi tí ľudia skutočne poslali mail. Doplnenie [...]

Matovič, Visolajský, nie je vám to trápne takto jednať?

25.11.2022

Snaha zachrániť každého pacienta je podľa Petra Visolajského samozrejmosťou, problém je podľa neho však niekde inde. To ste myslel vážne? Lebo podľa mňa tomu na Slovensku tak nie je. A pán Matovič to nevidí? Citujem z článku, ktorý uverejnili web noviny 8.3.2021: https://www.webnoviny.sk/vzdravotnictve/nie-je-nam-tu-na-slovensku-ani-trochu-trapne-pyta-sa-peter-visolajsky/ [...]

Sliač, referendum, urna

Referenda o predčasných voľbách by sa určite zúčastnilo 37,1 percenta ľudí

01.12.2022 22:46

Spolu 56 percent vyjadrilo pochybnosť o svojej účasti v referende alebo ju priamo odmietli.

HIV, AIDS

HIV je na vzostupe a zabíja aj na Slovensku. Môže za to hanba a predsudky

01.12.2022 21:31

Prečo v posledných rokoch výskyt HIV v Európe aj na Slovensku stúpa? Aké mýty a predsudky v spoločnosti pretrvávajú a aký vplyv na šírenie HIV má to, že predsudky majú často aj zdravotníci a lekári? (podcast)

Martin Klus

Klus požiada o ukončenie členstva v SaS, kritizuje návrh na odvolanie vlády

01.12.2022 21:07, aktualizované: 22:02

Poslanec predpokladá, že tak ako v roku 2012, aj teraz by SaS mala problém obhájiť svoju parlamentnú existenciu.

mh17

Verdikt v prípade zostrelenia letu MH17 je právoplatný, prokuratúra sa neodvolala

01.12.2022 20:02

Rusko akúkoľvek účasť na zostrelení letu MH17 popiera a odmieta žiadosti o vydanie osôb zodpovedných za celú tragédiu.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 96
Celková čítanosť: 1534642x
Priemerná čítanosť článkov: 15986x

Autor blogu

Kategórie